Forside

Hva vi gjør – Vi rigger ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom rask digital utvikling.
Se hva vi gjør
Hvem vi er – Vi er teknologieksperter, kollegaer, rådgivere, utviklere og sparringspartnere. Vi er Evidi. 
Bli kjent med oss

Nordens ledende Microsoft-hus

Vi leverer bred ekspertise innenfor vårt eget rammeverk kalt Business Driven Architecture. Rammeverket gjør oss i stand til å levere omfattende på prosess og utvikling, og danner grunnlaget for vår ledende posisjon på hele bredden av Microsoft-teknologier. Fra CRM og ERP til Low-code/No-code-utvikling, skyplattformen Azure, sikkerhet, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger.

Styrken ligger i helheten!

Våre leveranser lar oss sette sammen den optimale løsningen for våre kunder. Med en digital tjenesteplattform og en sikker og skalerbar infrastruktur integreres de ulike systemene og plattformene kunden måtte ha til en helhet.

For våre kunder betyr dette at vi nå evner å levere tjenester og løsninger som støtter hele kundens virksomhet. Resultatet er redusert forretningsrisiko, frigjorte ressurser og tilrettelegging for kontinuerlig utvikling av virksomheten.
Se hvordan din virksomhet kan utnytte helheten av våre leveranser

Siste nytt