Bravs reise mot integrert e-handel i sportsbransjen

Caroline Skuland

I en tid der digitalisering stadig endrer landskapet i detaljhandelen, står sportsbransjen overfor en unik mulighet til å omfavne endring. De siste årene har bransjen opplevd store omveltninger, ikke bare i detaljhandelen, men også på produsent- og leverandørsiden. Endringer i forbrukeratferd, økt netthandel, og økt fokus på bærekraft er betydelige påvirkningsfaktorer. 

Brav er, med merkevarer som Swix, Helsport, Ulvang, Lundhags, Toko og Skisporet, en betydelig aktør innen sport og utendørsaktiviteter. Med nye digitale målbilder og omfattende organisatoriske og teknologiske endringer, rigger de seg for å møte markedets utfordringer.

Proaktiv tilnærming til kundeengasjement

Brav ønsket å samle alle sine merkevarer under én felles e-handelsplattform med felles innlogging og handlekurv, og valgte derfor å gå i dialog med blant andre Evidi. For Brav var det viktig at hver enkelt nettbutikk beholdt sin unike eksponering, informasjon og historiefortelling. Gjennom denne strategien håper de å styrke sin posisjon i et dynamisk og konkurransepreget marked. En viktig brikke for å nå denne ambisjonen er etableringen av Bravs digitale tjenesteplattform.

For å lykkes med vår ambisjon om proaktivt å koble oss til og engasjere oss med kundene våre, må vi ta en helhetlig tilnærming til kundereisen og betrakte alle kunder som Bravs kunder.

Kenneth Sandvik, CIO, Brav

Veien til en helhetlig brukeropplevelse

Digitalisering påvirker økonomien som aldri før, og forretningsmodeller, produkter, tjenester, og bedriftsstrukturer redefineres. Dette er også en del av hverdagen i sportsbransjen. For virksomheter som ønsker å øke inntektene gjennom digital transformasjon og imøtekomme kravene til målgruppene mer effektivt, er det viktig å integrere og utvide salgsprosessen med digitale løsninger. Brav flytter fokus fra produkter til kunder ved å investere i en helhetlig digital strategi som prioriterer kundeengasjement og en sømløs brukeropplevelse. Dette hjelper Brav med å bygge kundelojalitet og få verdifull innsikt og tilbakemeldinger på produkter og tjenester.

I samarbeid med Noa Ignite Sweden, Omnium AS og Sanity har Evidi siden mai 2023 levert en helt ny e-handelsplattform kalt «Brav Connect». Evidi sitt bidrag er hovedsakelig en digital tjenesteplattform som tilgjengeliggjør all produktinformasjon og bilder for nettstedene. Evidis tjenester, Connxio, Archeo, og masterdata (MDC) er viktige komponenter i den nye arkitekturen.

Les mer om Accelerate og digital tjenesteplattform

Den digitale tjenesteplattformen «Brav Connect» muliggjør en sømløs tilgang til informasjon på tvers av de ulike merkevarene, noe som har vært avgjørende for å oppnå en helhetlig brukeropplevelse. Plattformen gir også rom for innovativ utvikling uavhengig av kjerneinfrastrukturen, og fungerer som et bindeledd som mater og mottar data på tvers av plattformen.

Med utgangspunkt i målbilder og målarkitektur, har Evidi tilgjengeliggjort implementeringen av infrastrukturene Azure IaaS (Infrastructure as a Service) og «Infrastructure as a Code». Overgangen til en moderne dataplattform gir Brav fleksibilitet til å bestille og dekke oppståtte behov, samtidig som de får en klarere innsikt i sine kjerneaktiviteter. Selv om det fortsatt gjenstår arbeid med eierskap og governance, gir den etablerte plattformen Brav muligheten til å forbli konkurransedyktig og åpner for videre innovasjon og vekst.

— Den nye digitale tjenesteplattformen er et vesentlig skritt mot å oppnå vårt mål om økt kundeengasjement. Samtidig ønsker vi å skape en sterkere og mer tilpasset produktportefølje for alle våre merkevarer og effektivere manuelle prosesser.

Kenneth Sandvik, CIO, Brav

Ekspansjon av den digitale strategien

Bravs vellykkede gjennomføring av plattformskifte, har allerede blitt implementert med suksess for Ulvang, Swix, Lundhags og Helsport. I tillegg ble det bygget en helt ny B2B portal for proffmarkedet som muliggjør handling på tvers av merkevarene. Dette innebærer at disse merkene og kanalene vil dele den samme digitale plattformen, noe som ikke bare sikrer konsistens i brukeropplevelsen, men også effektiv styring gjennom hele året.

I et utfordrende marked, preget av økonomiske utfordringer og betydelige endringer i forbrukeradferd, tar Brav grep. Gjennom en omorganisering transformeres selskapet fra å være organisert rundt funksjoner til å fokusere på de individuelle merkevarene. Denne tilnærmingen samler all kraft i produktutvikling og salg i merkevarene, med mål om å skape en sterkere og bedre tilpasset produktportefølje. Dette grepet vil ikke bare styrke Bravs posisjon, men også legge grunnlaget for bedre tilpasning og mer personlig rettet markedsføring direkte mot sluttbrukeren.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!