Bygg, anlegg og eiendom

Digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Å gjennomføre digitaliseringsprosjekter og strategier krever evne og vilje til omstilling. Skal det leveres kvalitetsbygg og samtidig sikre motiverte ansatte i næringen, er det viktig å ha de rette verktøyene der behovet er størst. En skreddersydd tilnærming for din virksomhet, til å nå ditt og bransjens felles mål, vil være essensielt. Det er samtidig viktig å ha i bakhodet at digitalisering ikke er målet, men et virkemiddel for å komme dit.


Evidi er opptatt av at du lykkes med dine strategiske mål, hvor digitalisering vil være en betydelig nøkkel for å oppnå dem. Evidi er et Microsoft-konsulenthus, og besitter en helhetlig ekspertise på Microsoft sine produkter, i tillegg til rådgiving, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger. Vi rigger virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi.

Gjennom en rekke BAE-digitaliseringsprosjekter har vi bygget vår kompetanse og kan tilby komplette prosjekter, basert på virksomhetens behov for å oppnå de strategiske målene.

Vi bistår deg og din virksomhet til å bli:

Kontakt Evidi for å:

 • Etablere eller videreutvikle digitalt veikart
 • Etablere og videreutvikle en robust forretningsarkitektur (Business Driven Architecture)
 • Bli kjent med hvilke Microsoftprodukter som kan brukes for at du skal lykkes med å oppnå virksomhetens strategiske mål
 • Være trygg på at all data, IT arkitektur og applikasjoner er ivaretatt
Kontakt oss her!

Prosjekt og porteføljestyring

For å oppnå suksess i BAE, er det essensielt for virksomheter å effektivt forvalte sine byggeprosjekter, eiendomsporteføljer og profesjonelle nettverk. Når du har et godt overblikk over disse områdene, kan du få verdifull innsikt og økt åpenhet rundt virksomhetens dag-til-dag operasjoner. Dette åpner opp muligheter for å iverksette strategiske tiltak, minske risikoer, og forbedre både lønnsomheten og tilfredsheten blant ansatte og samarbeidspartnere.

Evidi leverer tjenester for å etablere en sterk IT-infrastruktur med robuste datastrukturer. Dette legger grunnlaget for tilgang til viktig data og muliggjør dyptgående analyser.

Med denne tilnærmingen kan virksomheter ta velinformerte, datastyrte beslutninger som forbedrer både effektivitet og kvalitet på arbeidet.

Les om vårt leveranseområde Decide her

Optimalisert ERP

I BAE-bransjen er det avgjørende å ha full kontroll over forretningsdriften. Ved å samle alle relevante data på ett sted, gir ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) bedriftsledere en helhetlig oversikt over virksomheten.

Evidi tilbyr implementering av ERP-løsninger basert på Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance & Operations. Disse avanserte verktøyene optimaliserer virksomhetens fleksibilitet, slik at den kan tilpasse seg markedssituasjonen. Samtidig gir de økt kontroll over sentrale forretningsprosesser fra start til slutt. Verktøyene støtter også eventuelle behov for nye forretningsmodeller, øker lønnsomheten og gir mulighet til å handle raskt og effektivt i tråd med bransjens løsningsorienterte kultur.

Verdiorientert CRM

BAE-næringen har ofte komplekse forretningsforhold med flere interessenter, inkludert kunder, byggherrer, entreprenører, leverandører og underleverandører. Et effektivt CRM-system (Customer Relationship Management) bidrar til å strukturere og administrere disse forholdene, slik at virksomheten kan levere bedre service og imøtekomme kundens behov. Integrasjon av CRM-systemet med prosjektstyringsverktøy muliggjør en mer effektiv håndtering av bygge- og anleggsprosjekter, og sikrer en optimal ressursallokering.

Med en god CRM-løsning som fremmer vekst, vil virksomheten høste mer av investeringene som gjøres. Evidi er spesialister på Microsoft Dynamics CRM (Customer Engagement) og Power Plattform, og leverer på alt fra CRM- og markedsføringsstrategier – til Dynamics 365 Sales, Marketing, Customer Service og tilhørende Copiloter. Uansett virksomhetens CRM-behov, skreddersyr Evidi løsninger som støtter alle deler av virksomheten og skaper verdi for kunder, ansatte og partnere.

Les mer om vårt leveranseområde Engage

Skybasert plattform og infrastruktur

Suksessen til virksomheter i BAE-næringen avhenger av en trygg, fleksibel og kostnadseffektiv IT-plattform. Med en robust digital plattform, er virksomheten bedre forberedt på å imøtekomme kravene i en stadig mer digitalisert bransje.

Evidi tilbyr løsninger som fremmer økt fleksibilitet og skalerbarhet, slik at dere kan tilpasse dere markedssituasjonen kontinuerlig. Tjenestene våre spenner fra fullstendig migrering av datarom til skyen, til kompliserte hybridmiljøer med omfattende dekning av nettverk, sikkerhet, identitet og enhetsstyring. Dette bidrar til reduserte kostnader og økt sikkerhet for alle enheter og digital infrastruktur, noe som er avgjørende for en datadrevet virksomhet i BAE-bransjen. 

Fremtiden er datadrevet

Integrering og dataplattform er nøkkelelementer for å maksimere verdien av data. Ved å fokusere på datakvalitet og sikkerhet, reduseres risikoen for samhandling omkring data som er feil og utdatert.

Evidi hjelper dere med å etablere en digital dataplattform og arkitektur, og ende-til ende-integrasjoner. Dataplattformen inkluderer mulighet for å tilgjengeliggjøre Masterdata komponenter gjennom MDC (Master Data Cache). Dette gir evnene til å gå i gang med fasetilnærming ved innføring av nye IT verktøy uten at det går på bekostning av data integritet.

Les mer om leveranseområde Accelerate og integrasjonsverktøyet Connxio

Styrking av digital sikkerhet

Sikkerhet handler om å tilpasse sikkerhetsnivået til virkeligheten og behovene i din situasjon, slik at du er rustet til å håndtere truslene som kommer din. Sikkerhet omfatter et spekter av tjenester for å utvikle og opprettholde motstandsdyktighet mot cybertrusler. I bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen er sikkerhetstiltak avgjørende for å beskytte mot trusselaktører, oppfylle juridiske krav, unngå nedetid på systemer og sikre sensitive data i henhold til personvernkrav.

Ved å investere i digital sikkerhet reduserer dere risikoen for datalekkasjer og styrker beredskapen mot cyberangrep og andre digitale trusler som kan påvirke virksomheten og kritiske prosjekter, spesielt innen kritisk infrastruktur. Evidi sørger for at sikkerheten ivaretas, og at det er klart eierskap til dataene.

Vi tilbyr følgende produkter og tjenester innenfor sikkerhet:

 • Sikkerhetsstrategiverksted
 • Cyber Security in the Board Room
 • Beredskap og krisehåndtering
 • ISMS (informasjonssikkerhetsstyringssystem)
 • Penetrasjonstesting
 • Risiko- og sårbarhetsvurdering
 • Sikkerhetsvurdering
 • Sikkerhetsbevissthet (simulering og opplæring)
 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Apps & Low-Code

For BAE-næringen er det ofte en utfordring å dekke behovet for rask digitalisering og implementering av systemstøtte for å møte umiddelbare behov i prosjekter. Dette inkludere ofte behovet for midlertidige eller kortvarige løsninger som krever både fleksibilitet og brukervennlighet, samtidig som de må sikre at data samles inn og deles innenfor sikre miljøer.

Vår tilnærming til Apps & Low-Code hjelper deg til å møte disse kravene, med spesialisert kompetanse innen høyproduktivitetsplattformen Microsoft Power Platform. Power Platform har en fleksibilitet og brukervennlighet som effektiviserer hverdagen på jobb og privat, både ute på felt og på kontoret. Eksempelvis kan en PowerApp dekke HMS-krav, som sjekklister på byggeplass og varslinger, og gjør det mulig å bygge en app for smidigere befaringer og innebygget AI for gjenkjenning av objekter og målinger. Evidis omfattende tilnærming dekker etablering og gjennomføring av Power Platform-strategier og Center of Excellence, Power Platform Factory, PowerApps, PowerAutomate, Portaler og PowerVirtualAgents.

Bedre samhandling

Bransjen behøver i større grad effektivt samarbeid og kunnskapsdeling mellom aktørene. Bedre samhandling og fortløpende dokumentering reduserer konfliktnivået, skaper en mer effektiv kommunikasjon og minimerer opplæringsbehovet for nye ressurser og partnere i prosjekter, samtidig som det reduserer risikoen for forsinkelser.

Evidi benytter Microsofts 365’s produktivitetsapplikasjoner, skytjenester og sikkerhetsløsninger for å skape et mer effektivt og tilkoblet arbeidsmiljø. Dette gir bedre tilgang til rett dokumentasjon og informasjon, reduserer tiden brukt på informasjonssøk og minimerer risikoen for avhengighet av nøkkelressurser. Lagring, validering og innsamling av informasjon gjennom hele prosjektet muliggjør en transparent og enkel overlevering av fullførte prosjekter. Evidi tilbyr samarbeidsveileder og hjelper dere med å bli Copilot Ready.

Les om vårt leveranseområde Collaborate.

Innovasjon og partnerskap

Microsoft-teknologien dekker ikke behovet i BAE-bransjen fullt ut, og det er derfor viktig for Evidi med partnerskap for å imøtekomme behovet til det norske og nordiske markedet. Evidi er en aktiv deltaker i faggruppen for BAE hos Dataforeningen og har tilgang på et rikt økosystem av etablerte bransjeløsninger.

Ta kontakt med oss for å se på mulighetene for et partnerskap!

Optimal lisensiering

I BAE-næringen er lisensieringstjenester avgjørende for å sikre drift i samsvar med lover og forskrifter, maksimere ressursbruk, redusere risiko og beskytte mot sikkerhetstrusler.

Evidi sikrer optimal lisensiering til enhver tid med eksperter som er oppdaterte og har tilgang til verktøy som vil gi verdifulle innsikter for optimalisering av bruk og behov. På denne måten sørger vi for at dere unngår unødvendige kostnader og at dere til enhver tid er riktig lisensiert. Vi tilbyr helsesjekk, lisensstrategi, lisensrådgivning og lisens som tjeneste. Med våre lisenstjenester får våre kunder økt kostnadseffektivitet og frigjør verdifulle ressurser.

Support: Effektiv håndtering av IT-behov

Støtte- og forvaltningstjenester utgjør ryggraden i virksomheten. Det er derfor viktig med en partner som er i stand til å se de totale behovene og prosessene og som er både proaktiv og reaktiv avhengig av kundens ønske. Ved å velge en partner som er oppdatert på markedssituasjoner, settes dere i stand til å kunne gripe mulighetene i tide.

Evidi tilbyr stabil og pålitelig support, forvaltning og videreutvikling av kundeforhold og løsninger, med et ekspertteam som sørger for sentralisert og strømlinjeformet støtte for administrasjon av hele Microsoft-porteføljen og relaterte ISV-er. Hos Evidi vil du kunne forholde deg til en aktør for hele din Microsoft portefølje; Azure, M365, Client & Device, Business Central, Dynamics CRM, PowerPlatform, Microsoft Fabric med mer.

For innmelding og oppfølging av saker får brukerne et enkelt grensesnitt for rask og effektiv assistanse ved tekniske eller operative problemer. Med en dedikert serviceleveranseleder (Service Delivery Manager) koordineres tilgangen til ressurser for nye eller utvidede prosjekter, og tjenestedesken følger ITIL beste praksis med tydelig definerte SLA-er (Service Level Agreements). Dette sikrer kundetilfredshet og operasjonell effektivitet.

Les mer om vårt leveranseområde Operate & Evolve

Endringsledelse og støtte for smidig tilpasning

BAE-næringen navigerer i et landskap i stadig endring. Med dette oppstår et behov om å være agil og endringsvillig, og evne å snu seg raskt for å gripe mulighetene som dukker opp.

Endringsledelse kan møte motstand, og det kreves riktige ressurser og verktøy for å utføre endringene på en god måte. Med omfattende erfaring innen endringsledelse, støtter Evidi virksomheter gjennom innsikt, kommunikasjon, strategi og forbedring av endringsprosessen. Vi tilbyr også løsninger og verktøy for å støtte endringene, og bistår med en digital strategi og hjelper dere med å videreutvikle en solid Business Driven Architecture.

Les mer om Business Driven Architecture her

Strategisk rådgivning og bærekraft

BAE-næringen har en betydelig innvirkning på samfunnet, både lokalt og globalt, og for virksomheter i næringen vil det derfor være viktig å omstille seg for å bli mer bærekraftig. Ønsket resultat er å forbedre bygningenes kvalitet og levetid, kombinert med motiverte personer som jobber i næringen. Ved å ta ansvar for en bærekraftig utvikling kan BAE-næringen bidra positivt til samfunnet ved å skape mer bærekraftige og ressursbesparende bygg, bedre arbeidsforhold og bidra til lokal økonomisk vekst. Integrering av bærekraftige løsninger kan også sikre mer langsiktig lønnsomhet og redusert risiko knyttet til fremtidige miljøkrav og endringer i markedet.

Med stadig nye krav til utslippsreduksjon og sortering av data, er det viktig med en partner som kan bistå med å navigere og etablere for mer automatisert innhenting og bearbeiding av dataene. Herunder: hva er tilgjengelig og hva er tilstrekkelig, hva kan hentes eksternt og hvilke kalkyler og modeller skal brukes. Evidi innehar bred erfaring og kompetanse på rådgivning omkring bærekraftsdata, bærekraftsstrategi, rapportering og programledelse (Program Management). Vår ekspertise gjør dere i stand til å oppfylle lovpålagte krav og til å nå både egne og felles klimamål. Noen av fordelene med en bærekraftig praksis og rapportering av bærekraftsdata, kan være styrket omdømme og styrket posisjon som en ansvarlig aktør i bransjen. Dette kan videre føre til økt tillitt blant kunder, investorer og andre interessenter.

Les mer om vårt leveranseområde Advice

Ta kontakt med oss her for å høre mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet 

Relevant innhold