Nytt forretningssystem - er du som kunde forberedt?

Jon Fromreide, Business Development Manager

Flere virksomheter står i dag overfor det uunngåelige behovet for å oppdatere sine forretningssystemer for å holde tritt med dagens raske teknologiske utvikling og konkurransen i markedet. En vellykket implementering av et nytt ERP/CRM-system avhenger av tre faktorer: en solid programvareløsning, en kompetent implementeringspartner, og ikke minst, en godt forberedt kunde som er klar til å omfavne nye prosesser og teknologier. 

Er du som kunde klar til å ta de nødvendige skrittene for å sikre at ditt forretningssystem ikke bare er oppdatert, men også optimalisert for fremtidens utfordringer?


Kundens rolle i ERP/CRM-suksess

Det kan være en ubehagelig sannhet, men det er viktig å anerkjenne at kunden ofte er det minst erfarne leddet i kjeden som fører til suksess med nye ERP/CRM-systemer. Dette kan gjøre kunden til det svakeste punktet i prosessen. De fleste virksomheter i den vestlige verden står overfor utfordringen med å implementere nye systemer hvert 8. til 10. år. Over 90 prosent av de ansvarlige for valg, kontrakter og implementering på kundens vegne, vil sannsynligvis bare oppleve denne prosessen én eller to ganger i løpet av sin karriere.

Selv om det er mulig å leie programvare og anskaffe implementeringstjenester, er det avgjørende å innse at et vellykket prosjekt og effektiv bedriftsendring ikke kan kjøpes. Suksess krever en personlig investering; en visjon som leder veien, innsikt som informerer beslutninger, energi som driver prosjektet fremover, inspirasjon som motiverer teamet, disiplin som opprettholder fokus, og tid som er dedikert til å realisere målene. I tillegg er forberedelse en viktig nøkkelfaktor, og din aktive deltakelse er uunnværlig for å oppnå de ønskede resultatene.

Strategisk forberedelse: Nøkkelen til suksess

Å være fullstendig forberedt på suksess med et nytt forretningssystem krever mer enn bare teknologiske løsninger; det krever en strategisk tilnærming og en forpliktelse i hele virksomheten. Her er noen nøkkeltiltak du kan iverksette:

  • Forretningsprosesser og kultur: Ikke begrens fokuset til programvaren alene; vurder nøye de ønskede forretningsprosessene, bedriftskulturen og virksomhetens modenhet.
  • Styrets engasjement: Sørg for at styret er fullt engasjert og forstår nødvendigheten av prosjektets suksess.
  • Teamets forståelse: Kommuniser tydelig prosjektets formål og forventede fordeler til alle teammedlemmer.
  • Uformelle ledere: Identifiser og involver uformelle ledere i virksomheten for å fremme endringsvilje og engasjement.
  • Strategiske mål: Knytt prosjektet direkte til virksomhetens strategiske mål og definer klare suksesskriterier.
  • Lær av andre: Analyser faktorer som har ført til suksess eller fiasko i lignende prosjekter.
  • Partnerens rolle: Klargjør forventningene til implementeringspartneren og forstå dine egne ansvarsområder.
  • Forberedelse av ledelsen: Forbered deg og ledergruppen grundig på de oppgaver og utfordringer som ligger foran dere.
  • Prosjektsponsor: Velg en dedikert prosjektsponsor fra ledergruppen som kan drive prosjektet fremover og sikre nødvendige ressurser.

Grundige forberedelser krever en investering av tid, penger og fokus. Det er også viktig å ta i betraktning at utilstrekkelige forberedelser kan føre til enda større kostnader senere i prosjektet, både i form av tid og økonomiske ressurser. Dette kommer ofte i tillegg til andre negative konsekvenser for virksomheten, som skade på omdømmet, forverrede kunderelasjoner og risikoen for å miste lojale ansatte. En grundig og proaktiv tilnærming i forberedelsesfasen kan derfor spare deg for betydelige utfordringer og kostnader i det lange løp.

Kontakt våre rådgivere for en uforpliktende prat!