Sikkerhet i en usikker tid

Optimal sikkerhet

Sikkerhet er essensielt for alle virksomheter, og historien viser at ingen er immun mot avanserte trusler. Selv om visse sektorer kan være mer sårbare enn andre, er det en realitet at alle må være beredt på angrep, enten de er tilfeldige eller målrettede. Derfor er det avgjørende å være proaktiv i håndteringen av virksomhetens sikkerhet. Kontinuerlig vurdering av trusselbildet og evnen til å effektivt håndtere potensielle trusler er dermed kritisk.


— Vårt utgangspunkt er «færrest mulig hendelser, og kun håndterbare». Teknologien skal beskytte, uten at du legger merke til det.

Lars Offerdal, Head of Evidi Secure

Sikkerhetsbehovet øker

Selv den minste sårbarheten kan utnyttes av skadelige angrep, og den økende strømmen av cybertrusler gir sikkerhet en sentral posisjon i dagens teknologiske landskap. De fleste angrep på virksomheters datasystemer benytter seg fremdeles av velkjente hackermetoder og varianter av sosial manipulasjon, slik som phishing-e-poster og automatiserte påloggingsforsøk. Den kontinuerlige utnyttelsen av tekniske sårbarheter i IKT-systemene fremhever den gjennomgående lave sikkerhetsstandarden hos flere norske virksomheter.
Lær mer om leveranseområdet Secure

God nok sikkerhet er beskyttelse som passer din virksomhets realitet. God nok beskyttelse for menneskene, informasjonen og systemene mot det til enhver tid gjeldende trusselbildet. Evidi bidrar med alt fra trussel- og risikovurdering, penetrasjonstesting og sikker utvikling til sikkerhetsrelatert opplæring og innføring av sikkerhetssystem.

Les mer om hvordan virksomheten kan rigges for dagens og morgendagens sikkerhetsutfordringer.

Anbefalte minimumstiltak:

Evidi bistår virksomheter med å kartlegge nødvendige tiltak for å holde tritt med trusselvurderinger og for å oppnå optimal sikkerhet. Våre tiltak er skreddersydd etter bransje, gjeldende teknologilandskap og virksomhetens individuelle toleranse for risiko. Med mål om god nok sikkerhet gjør våre klare og konkrete anbefalinger det enkelt for virksomheten å prioritere og planlegge sin sikkerhetsstrategi.

Vi hjelper deg å etablere god nok sikkerhet!

Vårt fokus er at sikkerhetsløsninger alltid skal være i samsvar med virksomhetens overordnede strategi. Derfor ønsker vi å bli godt kjent med virksomheten, for å forstå hva dere gjør og hvilke mål dere har. Gjennom vår erfaring og ekspertise er vi i stand til å velge de verktøyene og tilnærmingene som vil gi best effekt for akkurat din virksomhet.

Sikkerhet bør være en prioritet når det kommer til metaverse. Det er en avgjørende faktor i ethvert digitalt rom, og spesielt nå. Etter hvert som metaverse blir mer utbredt og komplekst, blir det stadig viktigere å implementere effektive sikkerhetstiltak for å beskytte brukere og deres eiendeler. 

Silje Dahl Jacobsen, Sikkerhetsrådgiver i Evidi 

Les høydepunktene fra Oda Inspiration Day 2023 

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.