Hvem vi er – Vi er teknologieksperter, kollegaer, rådgivere, utviklere og sparringspartnere. Vi er Evidi. #merennbaretechfolk


En spesialist som bryr seg

Vi tror på verdien i å forenkle og har ekspertise i å løse problemer og skape muligheter. Nysgjerrighet driver oss til stadig å utforske nye teknologiske muligheter. Tillit er kjernen i vårt arbeid, og vi støtter hverandre som lagspillere. Sammen tar vi ansvar for leveransene våre og skaper suksess.

Møt menneskene

Bli bedre kjent med oss

Mangfold

Det handler om mer enn kjønn, etnisitet, alder eller legning. Mangfold er større enn holdninger og vilje. Vi møter folk med nysgjerrighet og respekt. Vi ser alle verden på ulike måter, ut ifra livserfaringer og i kraft av hvem vi er. Vi fremmer mangfold og er med på å forme morgendagen og løsningene i den.

Samfunnsløfte

Vi bidrar med kompetanse, teknologi og nettverk for å sikre bærekraftig utvikling. Vi tror dette best gjøres ved å ta aktive valg i verdikjeden og ved å velge partnerskap og samarbeid med høye ambisjoner. Vi ønsker å utfordre og bli utfordret - sammen er vi sterkest.

Verdier

Vi tror på verdien av å forenkle, løse problemer og skape verdi for kundene våre. Vi er utforskende nysgjerrige og får energi av å sette oss inn i kundens virksomhet og problemstillinger. Vi tar ansvar og bygger tillit gjennom pålitelighet. Vi dyrker lagspill og er en spesialist som bryr seg.

Problemløsere

Menneskene i Evidi er innovative og kreative problemløsere, som fremmer ulikheter og drives av nysgjerrighet. Ingen problemer er for små. Ingen for store. Og det finnes mer enn én riktig løsning.

Her forteller noen av folka våre hva en problemløser er for dem, hvordan de møter utfordringer og om gleden i å knekke koden.


Ledige stillinger

Allsidighet og unike ferdigheter er avgjørende for å bygge morgendagens IT-selskap. Vi har mange ledige stillinger og er klare for å bli kjent med deg - så overrask oss med hvem du er og hva du kan.
Se ledige stillinger

Bli kjent med partnerne våre

ODA x Evidi

ODA er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologibransjen. Sammen fremmer vi mangfold for å være med på å forme morgendagen og løsningene i den. Vi er opptatt av å ivareta våre unike ulikheter og skape en arbeidskultur som verdsetter forskjeller og bidrar til vekst, bærekraft og engasjement.

Microsoft x Evidi

Evidi er stolt Microsoft partner og har vært det i en årrekke. Techfolkene og rådgiverne våre er alle sertifiserte innen sine fagområder. Flere er også Microsoft MVP´er - i Microsoft verden referert til som Most Valuable Professional innen sine fagfelt. Det gir kundene og partnerne våre ekstra verdi.

Dale Carnegie x Evidi

Dale Carnegie og Evidi er opptatt av å få frem det beste i mennesker og partnere. Sammen setter vi fokus på kommunikasjon, relasjonsbygging og psykologisk trygghet. Vi drives av å lære og forstå mer for å levere de beste løsningene. Det blir vi bedre rustet til gjennom ledertrening hos Dale Carnegie Training Norge.

OBF x Evidi

Oslo Business Forum (OBF) og Evidi er opptatt av å gi virksomhetsledere den beste innsikten for å nå sine virksomhetsmål. OBF arrangerer årlige næringslivskonferanser med verdensledende foredragsholdere for å dele siste kunnskap og gi ledere de beste forutsetninger. Evidi er stolt samarbeidspartner.

Historien vår – Fra sammenslåing til suksess

Fem Microsoft-spesialiserte konsulentselskaper ble forent og fra denne sammenslåingen vokste Evidi frem. Sammen har vi skapt en felles kultur av nysgjerrighet og lagspill, som har formet vår identitet. Evidi er 50% eid av våre ansatte, i partnerskap med Credo Partners som støtter oss som en aktiv eier og aksjonær. 

Vi er dedikerte og har lang erfaring, med engasjement og profesjonalitet bygger vi tillit og skaper felles suksess med våre kunder. 

Bli kunde – Om du synes vi høres ut som et team du kan tenke deg å jobbe med, kan du lese mer om hva vi gjør, eller kontakte våre rådgivere for en hyggelig samtale om dine behov.