Low-code - Nøkkelen til rask og inkluderende programvareutvikling

Simon Winger Bakkevik, Consultant

I en tid der teknologisk utvikling skjer i et stadig raskere tempo, er det viktig med verktøy som gjør det mulig for flere å bidra, og som åpner dørene for innovasjon på tvers av virksomheten. Low-code-plattformer tilbyr nettopp dette, ved å demokratisere programvareutviklingen og invitere til nye perspektiver i utviklingsprosessen. Low-code er i ferd med å revolusjonere vår tilnærming til programvareutvikling, og kan gi din virksomhet et betydelig konkurransefortrinn.

Hva er low-code?

Low-code er en utviklingspraksis som blir stadig mer populær. Konseptet gjør det mulig å designe systemer og løsninger gjennom grafiske brukergrensesnitt og konfigurasjon, istedet for tradisjonell koding. Dette betyr at man selv uten omfattende kodekunnskap kan tilpasse eller skape applikasjoner, dashbord og lignende.

Low-code gjør programvareutvikling tilgjengelig for et langt bredere publikum, inkludert de med generell IT-kompetanse og teknisk innsikt, men som ikke er kodere. Gjennom low-code gjør man det mulig for denne gruppen å bidra aktivt i utviklingsprosesser. Dette bidrar til større mangfold i utviklingsteam og gir rom for at utviklere uten bakgrunn som programvareutvikler, gjerne kalt «citizen developers», kan delta aktivt i utviklingsprosesser.

Low-code-plattformer har gjerne flere nøkkelegenskaper som bidrar til å tilgjengeliggjøre verktøyene en «citizen developer» trenger for å utvikle. En av de mest fremtredende er visuell modellering, hvor brukere kan bygge applikasjoner ved å dra og slippe komponenter i et visuelt grensesnitt. Dette gjør det enklere å skape et grafisk design og raskt bygge en app. Samtidig gir det en intuitiv forståelse av logikk og komponenter uten kompleks koding. Utviklere kan benytte forhåndsdefinerte moduler og komponenter for å skape funksjonalitet, som for eksempel utviklingsverktøyet Canvas Apps i Dynamics 365.

Apper bygget med low-code er basert på standard kode, som er fullt tilgjengelig under utviklingen. Dette innebærer at selv de uten programvareutviklerbakgrunn kan foreta tilpasninger direkte i koden og forbedre sine ferdigheter. Videre legger dette til rette for et samarbeid mellom kodere og andre teammedlemmer for å finne de beste løsningene sammen.

Fordeler med low-code

Low-code tilbyr flere fordeler, inkludert raskere utviklingstider, reduserte kostnader og forbedret tverrfaglig samarbeid. Raskere utvikling oppnås gjennom bruk av maler og komponenter, som effektiviserer designprosessen. Kostnadsreduksjonen skyldes mindre behov for dyptgående teknisk ekspertise, noe som også bidrar til et kortere utviklingsløp. Tverrfaglig samarbeid styrkes ved at medarbeidere fra ulike avdelinger kan delta direkte i utformingen og funksjonaliteten av applikasjonen.

Hvem kan bruke low-code?

Både erfarne utviklere og "citizen developers" kan dra nytte av low-code-plattformer for å skape applikasjoner. En markedsfører kan for eksempel raskt utvikle en app for å analysere og forbedre brukerengasjement, mens en programmerer kan bruke det samme verktøyet til å lage en prototype eller teste nye idéer før de går videre med mer omfattende utviklingsarbeid.

Ved valg av en low-code-plattform er det avgjørende å vurdere integrasjonsevne med eksisterende systemer, skalerbarheten for å håndtere varierende brukermengder, samt støtten for ulike sikkerhets- og tilgjengelighetskrav. Disse faktorene vil spille en stor rolle i å bestemme plattformens tilpasning til virksomhetens unike behov.

Fremtidens low-code

Fremtiden for applikasjonsutvikling ser ut til å bli stadig mer preget av low-code-teknologier, med økt bruk av Kunstig intelligens (KI/AI) som den mest fremtredende trenden. KI kan automatisere flere aspekter av utviklingsprosessen og tilbyr større fleksibilitet enn dagens ferdigkomponenter. Med den raske utviklingen innen kunstig intelligens, virker mulighetene nesten grenseløse, og for en «citizen developer» kan det føles som å ha en programmerer til fri disposisjon.

Les også: Wrap up frokostseminar om AI, Copilot og sikkerhet

Microsoft er allerede i gang med å integrere avansert KI-funksjonalitet i Dynamics 365 gjennom Copilot. Det unike med dette er muligheten for å ha avansert kunstig intelligens som er tett integrert i verktøy og kontekster, noe som gir direkte og relevant assistanse i utviklingsprosessen. En markedsførings-Copilot kan for eksempel ha inngående kunnskap om markedsføringskonsepter kombinert med en dyp forståelse for utvikling av applikasjoner og funksjonalitet knyttet til disse konseptene inn i Dynamics 365.

Low-code har revolusjonert måten vi tilnærmer oss programvareutvikling på. Ved å demokratisere tilgangen til kraftige utviklingsverktøy, har low-code-plattformer muliggjort raskere innovasjon og digital utvikling på tvers av ulike virksomheter og bransjer. For mindre virksomheter low-code gi ikke-programmerere muligheten til å tilpasse og utvikle selvstendig. I større virksomheter fremmer det tverrfaglig samarbeid og innovasjon, noe som styrker evnen til å møte fremtidens utfordringer med agilitet og kreativitet. Med stadig mer avansert kunstig intelligens og økt fokus på low-code fra aktører som Microsoft, blir det interessant å følge med på utviklingen den kommende tiden.

Fem steg mot vellykket digital transformasjon

Kontakt våre rådgivere for en uforpliktende prat!