Morgendagens kunder

Hvordan skapes de beste opplevelsene?

En sømløs kundereise handler om å fjerne friksjon og skape gode erfaringer, i tråd med kundens forventning. I all dialog og på alle flater.


I vår digitale tidsalder er unike kundeopplevelser avgjørende for virksomheters konkurranseevne. Kunder prioriterer sømløse, personlige og meningsfulle erfaringer gjennom hele kundereisen, der opplevelser og tillit vektlegges fremfor pris og kvalitet.

Transformer kundereisen, møt forventningene

I det raskt skiftende teknologiske landskapet har virksomheter en unik sjanse til å transformere kundereisen og tilfredsstille forventninger mer effektivt og skreddersydd. Samtidig skaper skyplattformer muligheter i en helt ny skala, med mer data tilgjengelig enn noen gang. Teknologier som kunstig intelligens (KI) og Customer Relationship Management (CRM) utnytter disse for å revolusjonere kundedialogen og skape nye reiser, som leverer opplevelser av den kvaliteten fremtidens kunder krever.

Forventer personlige opplevelser

Gjennom KI-teknologier blir store mengder kundedata samlet og analysert. Slik kan virksomheter få innsikt i individuelle preferanser, behov og atferd. Innsikten gjør det mulig å tilby skreddersydde produkter, tjenester, anbefalinger og tilbud for en personlig opplevelse. KI gir ny innsikt, mens CRM gir et helhetlig kundebilde og historikk. Det er avgjørende med fokus på alle faser i kundeopplevelsen, fra markedsføring til etter-salg. Slik skapes personlige opplevelser som styrker kundeforhold og øker lojalitet.
Les mer om vår helhetlige CRM-løsning

Feilfritt og sømløst

Kundene forventer sømløse opplevelser på tvers av enheter, kanaler og plattformer. Svaret er friksjonsfrie og smidige overganger mellom berøringspunkter. CRM-systemer spiller en kritisk rolle, ved å holde styr på interaksjoner på ulike kanaler og sikre at informasjon og historikk er tilgjengelig for alle involverte.

Ved bruk av KI-teknologier kan virksomheter implementere chatbots, virtuelle assistenter og automatiserte selvbetjeningsteknologier. Dermed blir umiddelbare svar og bistand til kunder, samt oppgaveløsing uten hinder mulig. Sømløse kundereiser øker tilfredshet og kundelojalitet. Her kreves moderne arkitektur som sikrer samhandling mellom IT-systemer og tilgjengelighet av nødvendig data. Vi kaller det Business Driven Architecture.

Suksess gjennom innsikt

Hva vil kundene kjøpe i morgen? Med AI og CRM kan prediktive analyser forutse kundenes behov og ønsker. Gjennom maskinlæring og historisk data gis relevante anbefalinger og tilbud til rett tidspunkt i kundereisen. Slik skapes forståelse og enklere beslutningsprosesser. Riktig arkitektur og moderne dataplattform er grunnlaget, mens rett bruk av data er nøkkelen til suksess. Dermed skapes gode analytiske løsninger for automatisering og fremtidig innsikt.
Les mer om hvordan hente verdi av data

I møte med morgendagens kunder blir kombinasjonen av KI og CRM avgjørende verktøy. Ved å forstå kundenes preferanser, behov og atferd kan virksomheter tilby skreddersydde løsninger, sømløse overganger og prediktive analyser gjennom hele kundereisen. Dette imøtekommer forventninger, skaper verdi og driver suksess. 

OBOS er en virksomhet som tar dette på alvor, og verdsetter helhetlig IT-plattform, CRM og teknologi for gode kundeopplevelser.

Gjennom samarbeidet med OBOS har vi klart å redusere tiden ansatte bruker på å manuelt oppdatere digitale løsninger, og vi har redusert antall digitale komponenter som må vedlikeholdes.

Ida Madeleine Aasvistad, Head of Engage i Evidi.

Les hvordan OBOS har skapt bedre kundeopplevelser med Dynamics 365 Marketing

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.