Detalj- og varehandelsindustrien

Digitalisering av detalj- og varehandelsindustrien

Detalj- og varehandelsbransjen (også kalt retail) står i dag ovenfor en rekke utfordringer. Vi ser bl.a. at høy inflasjon og økte renter har ført til endringer i forbruksvanene hos forbrukerne. Ifølge KPMG vil noen av de viktigste prioriteringsområdene for en presset bransje være dyptgående kundeinnsikt, optimalisering av verdikjedene og automatisering av prosesser.


For å møte dagens forventninger og tilpasse seg morgendagens utfordringer er det avgjørende å ha en pålitelig IT-partner ved sin side.

Evidi besitter en helhetlig ekspertise innenfor rådgiving, endringsledelse, utvikling, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger bygget på Microsoft-teknologi. Vi rigger virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi og kan hjelpe virksomheter innen detalj- og varehandel med å styrke sin posisjon, få bedre innsikt i sine kunder og øke digitaliseringskraften. Vi har lang erfaring innenfor områder som er viktige for detalj- og varehandel, og tilbyr en komplett og skreddersydd løsning basert på virksomhetens behov.

Vi bistår med

Gå fremtiden i møte med en digital tjenesteplattform

En virksomhets ulike produkter, systemer og tjenester trenger en felles plattform for å kunne snakke sammen på tvers av teknologier. En moderne, digital tjenesteplattform fungerer som en nøkkelkomponent i å møte dette kravet, og en rekke andre utfordringer som virksomheter innen detalj- og varehandel står ovenfor.

I dagens situasjon hvor marginene blir mindre, samtidig som betingelsene blir flere og kravene større, er det helt essensielt å ha verktøy som kan bidra til å muliggjøre raske endringer og resultater. Ved å koble sammen ulike forretningssystemer og automatisere rutineoppgaver kan en digital tjenesteplattform bidra til å effektivisere driften hos produsenter, distributører og butikker. Dette inkluderer alt fra lagerstyring og ordrehåndtering, til betalingsprosesser og kundeservice. Virksomhetene vil da kunne tilby en sømløs opplevelse på tvers av ulike salgskanaler, inkludert fysiske butikker, nettbutikker og mobilapper. Dette gjør det enklere for kundene å handle hvor og når de vil, samtidig som det gir virksomheten bedre muligheter til å skreddersy engasjement for kundene.

Full oversikt og innsikt med riktig data

For virksomheter innen detalj- og varehandel er det viktig med oversikt og kontroll på verdikjeden, lagerbygg, fabrikker og forretningsforbindelser med tilhørende kontakter. Ved å ha kontroll på dette, vil effekten være økt innsikt og transparens i daglige aktiviteter. Dette gir handlingsrom for å ta grep og redusere risiko og mulighet for å øke marginer og tilfredshet hos medarbeidere og forretningsforbindelser.

Vi oppretter datastrukturer og analyserer data for kunden, slik at de kan ta datadrevne og informerte beslutninger for å øke effektivitet og kvalitet. For næringen gir dette tilgang til pålitelige og regeloverholdende data, noe som videre gir økt kontroll og datadrevne beslutninger tidlig i prosessen.


Europris legger grunnlaget for automatisering av prosesser med ny analyse- og integrasjonsplattform

- Når IT-avdelingen er ute i virksomheten, er budskapet at de som trenger data og innsikt skal få det! Og de skal ikke være avhengig av IT-avdelingen for å bestille en rapport.

Thomas Nakken, Leder dataplattform og analyse i Europris
Les om Europris sin reise med å skape en datadrevet og åpen kultur

Løft kundeopplevelsen med Microsoft Dynamics 365

Med en CRM-løsning som fremmer vekst, vil det bli lettere å kunne engasjere og skape de gode opplevelsene, og virksomheten vil høste mer av investeringene som gjøres.

Et felles CRM-system, som Microsoft Dynamics 365, kan være nøkkelen til suksess, da det gir en helhetlig visning av kundeinteraksjoner, uavhengig av om det er B2B- eller B2C-transaksjoner. Ved å dra nytte av funksjoner som analyse og innsikt, kan virksomheter få verdifull innsikt som kan brukes til å skape mer målrettede markedsførings- og salgsstrategier, samtidig som de forbedrer kundeopplevelsen og styrker kunderelasjonene.

Les om hvordan du kan ta ut verdi av Dynamics 365 Copilot

I tillegg gir Dynamics 365 en felles plattform for samarbeid og informasjonsdeling på tvers av ulike avdelinger, noe som er avgjørende for å bryte ned siloer og fremme samarbeid mellom salg, markedsføring og kundeservice. Med integrasjonen av andre forretningsapplikasjoner som ERP-systemer, kan virksomheter automatisere ordrebehandling og lagerstyring, og dermed øke effektiviteten i hele forsyningskjeden.

Lisensiering – slik er du i samsvar med lover og forskrifter

Nye programvareprodukter, lisensmodeller og komplekse regelverk dukker stadig opp, og er noe enhver virksomhet uansett bransje må forholde seg til. Her kan bl.a. krav til bærekraft og emballasjehåndtering være svært relevant for virksomheter i sektoren. Gjennom en grundig analyse av virksomhetens behov og mål, kan våre lisensrådgivere skape skreddersydde lisensløsninger som passer nøyaktig til virksomhetens situasjonsbilde, og som fører til en optimalisering av kostnadene. I tillegg til å sikre etterlevelse og kostnadseffektivitet, gir lisensiering også virksomheten muligheten til å dra nytte av den stadig skiftende teknologien i bransjen.

I en verden der både tiden og ressursene må effektiviseres og konkurransen er intens, blir optimal lisensiering viktigere enn noensinne. Det handler ikke bare om å oppfylle lovpålagte krav og unngå juridiske konsekvenser, men også om å skape en plattform for suksess og vekst. Oversikt over lisensene gir bedre kontroll over de tilgjengelige ressursene i virksomheten, og hvordan de utnyttes. Ved å ha klarhet i hvilke lisenser som er i bruk, kan man optimalisere kostnadene ved å eliminere overflødige eller ubrukte lisenser. Dette gir produsenten, distributøren eller fabrikken muligheten til å kutte unødvendige utgifter og bruke ressursene mer effektivt, og lisensrådgivere kan bidra til å identifisere og implementere kostnadseffektive lisensieringsløsninger.

Les om hvordan Løvenskiold Handel fikk bedre utnyttelse av IT-budsjettet

Sikkerheten blir ivaretatt

Fra 2019 til 2022 observerte NSM en tredobling i antall cyberhendelser med alvorlige konsekvenser for norske virksomheter. I 2024 er det på generelt grunnlag fremdeles for lavt sikkerhetsnivå i norske virksomheters IKT-systemer, der tekniske sårbarheter ofte utnyttes av angripere. Vi er svært sårbare for brudd i en forsyningskjede, og med en gang vi opplever uregelmessigheter blir produsering, forsyning og distribusjon forsinket.

Noen av produktene og tjenestene vi tilbyr innenfor sikkerhet:

Rådgivning og bærekraft

Detalj- og varehandel i seg selv er ikke en CO₂-intensiv industri, slik som verdikjedene tilknyttet næringen fra produsent til butikk er. Flere og flere nye lover og forskrifter kommer på plass, både i EU og globalt, og virksomheter i bransjen vil bli pålagte å følge disse for å bli mer bærekraftig.

Ønsket resultat over tid er å forbedre verdikjedenes lønnsomhet samt klimaavtrykk. Ved å ta ansvar for en bærekraftig utvikling kan næringen bidra positivt til samfunnet ved å skape mer bærekraftige og ressursbesparende prosesser, bedre arbeidsforhold og bidra til lokal økonomisk vekst. Integrering av bærekraftige løsninger kan også sikre mer langsiktig lønnsomhet og redusert risiko knyttet til fremtidige miljøkrav og endringer i markedet.

Med stadig nye krav til utslippsreduksjon og sortering av data, er det viktig med en partner som kan bistå med å navigere og etablere for mer automatisert innhenting og bearbeiding av dataene. Evidi innehar bred erfaring og kompetanse på rådgivning omkring bærekraftsdata, bærekraftsstrategi, rapportering og programledelse (Program Management). Vår ekspertise gjør dere i stand til å oppfylle lovpålagte krav og til å nå både egne og felles klimamål. Noen av fordelene med en bærekraftig praksis og rapportering av bærekraftsdata, kan være styrket omdømme og styrket posisjon som en ansvarlig aktør i bransjen. Dette kan videre føre til økt tillit blant kunder, investorer og andre interessenter.

Ta kontakt med oss her for å høre mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet