Hvorfor du bør bytte fra Workplace til Viva Engage

Roar Kristiansen

Denne artikkelen ble først publisert på Roar Kristiansen, konsulentleder i Evidi, sin blogg på LinkedIn.

Du har kanskje hørt at Workplace, det sosiale nettverket for virksomheter fra Meta (tidligere Facebook), skal legges ned i 2025? Din virksomhet er kanskje en av de mange som benytter Workplace i dag, og lurer på hva som er neste steg. Hvilken plattform skal dere velge for å kommunisere og samarbeide med kolleger, kunder og partnere? Hvilken plattform vil gi deg de beste verktøyene for å øke din produktivitet, trivsel og læring?

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvorfor du bør bytte fra Workplace til Viva Engage, en del av Microsofts plattform for ansattopplevelse og -engasjement, som er innebygd i Microsoft 365 og Teams. Vi vil vise deg hvordan Viva Engage kan hjelpe deg med å forbedre din kommunikasjon, tilbakemelding, analyse, mål og læring, alt i én enhetlig løsning. Vi vil også vise deg hvordan du kan gjøre overgangen fra Workplace til Viva Engage på en enkel og smidig måte, med hjelp fra Evidi.

Hva er Viva Engage?

Viva Engage er en app som lar deg forbedre ansattes engasjement og produktivitet kontinuerlig. Viva Engage gir deg verktøy for kommunikasjon og tilbakemeldinger, analyser, mål og læring, i én løsning. Viva Engage er en del av Microsoft Viva, som er Microsofts plattform for ansattopplevelse og -engasjement som er innebygd i Microsoft 365 og Teams. Viva gir deg muligheten til å styrke arbeidsstyrken ved å bruke apper og funksjonaliteter som de ansatte stoler på hver dag.

Viva Engage har fire hovedfunksjoner som kan hjelpe din virksomhet med å skape en engasjerende og effektiv arbeidskultur:

Uformell kommunikasjon: Viva Engage gir deg også muligheten til å styrke den uformelle kommunikasjonen mellom dine ansatte, som er viktig for å skape sosiale bånd, tillit og samhold. Du kan bruke chat, video, emojis, klistremerker og GIFs for å holde kontakten med dine kolleger, dele ideer, spørsmål og erfaringer, eller bare ha det gøy. Du kan også opprette og bli med i ulike interessegrupper, hobbyklubber, teambyggingsaktiviteter og virtuelle arrangementer som kan øke din følelse av fellesskap og tilhørighet. Viva Engage hjelper deg med å bygge en kultur der dine ansatte kan være seg selv, vise sin personlighet og uttrykke sine meninger.

Kulturbygging og intranett: Viva Engage komplementerer den mer formelle informasjonen som finnes på ditt intranett, ved å fremme en kultur som er basert på dialog, engasjement og anerkjennelse. Du kan bruke Viva Engage til å forsterke din visjon, misjon og verdier, feire dine suksesser og milepæler, gi ros og belønning til dine ansatte, og få tilbakemelding og forslag til forbedring. Viva Engage gjør det enklere for dine ansatte å finne, forstå og anvende den informasjonen som er relevant for deres arbeid og karriere. Viva Engage hjelper deg med å skape en kultur som er åpen, transparent, inkluderende og innovativ.

Utnytt virksomhetens fulle potensiale med en moderne plattform

— Viva Engage er en kulturbygger som styrker dine ansattes engasjement, produktivitet og trivsel

Roar Kristiansen, Konsulentleder

Kommunikasjon og tilbakemeldinger: Viva Engage lar deg kommunisere med dine ansatte på en enkel og effektiv måte, ved å bruke kanaler, meldinger, kunngjøringer og grupper. Du kan også få verdifull innsikt i dine ansattes humør, engasjement og tilfredshet ved å bruke spørreundersøkelser, avstemninger og analyser. Viva Engage hjelper deg med å skape en åpen og inkluderende arbeidskultur, der du kan høre på dine ansattes stemmer og gi dem anerkjennelse og ros.

Anerkjennelse og belønning: Viva Engage lar deg vise din takknemlighet og støtte til dine ansatte, ved å bruke digitale belønninger, badges, poeng og ledertavler. Viva Engage hjelper deg med å motivere og inspirere dine ansatte, ved å anerkjenne deres bidrag og feire deres suksess.

Hvorfor bytte fra Workplace til Viva Engage?

Du lurer kanskje på hva som er fordelene med å bytte fra Workplace til Viva Engage. Her er noen av grunnene til at vi mener at Viva Engage er et bra valg for deg og din virksomhet, enten du må bytte ut Workplace, eller trenger en ny kommunikasjonsplattform:

  • Viva Engage er integrert med Microsoft 365 og Teams, som er en skybasert plattform som tilbyr en rekke verktøy og tjenester som er spesielt designet for å fremme samhandling og produktivitet. Ved å bruke Viva Engage, kan du dra nytte av alle fordelene som Microsoft 365 og Teams gir deg, som for eksempel SharePoint, OneDrive og Microsoft Copilot. Du kan også bruke Viva Engage sammen med andre Microsoft 365-tjenester som Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Stream og Forms.
  • Viva Engage er mer enn bare et sosialt nettverk for virksomheter. Viva Engage er en plattform for ansattopplevelse og -engasjement, som gir deg verktøy for å forbedre ikke bare kommunikasjonen, men også tilbakemeldingen, analysen, målene og læringen i virksomheten. Viva Engage hjelper deg med å skape en helhetlig og integrert arbeidskultur, som støtter både individuell og organisatorisk vekst.
  • Viva Engage er sikker og pålitelig. Viva Engage er en del av Microsoft 365, som er en av verdens mest sikre og bærekraftige skyplattformer. Microsoft 365 tilbyr avanserte sikkerhetsfunksjoner som kryptering, autentisering, brannmur, antivirus, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, som kan tilpasses virksomhetens behov og krav. Microsoft 365 bruker også fornybar energi, optimaliserer ressursbruken og reduserer utslippene. Ved å bruke Viva Engage, kan du være trygg på at dine data og enheter er beskyttet mot uautorisert tilgang, tap, skade eller angrep, og at du bidrar til en mer bærekraftig verden.

Hvordan bytte fra Workplace til Viva Engage?

Du tenker kanskje at det er vanskelig og tidkrevende å bytte fra Workplace til Viva Engage. Men det trenger ikke å være slik. Med hjelp fra Evidi, kan du gjøre overgangen på en enkel og smidig måte, uten å miste data, informasjon eller kontinuitet.

Viva Engage er en løsning for å skape en engasjerende og produktiv arbeidsplass!

Evidi er et konsulentselskap som har spesialisert seg på å hjelpe virksomheter med å innføre samhandlingsverktøy i Microsoft 365. Vi har lang erfaring og høy kompetanse på området, og vi har levert vellykkede prosjekter til mange fornøyde kunder. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som dekker alle faser av prosessen, fra analyse og strategi til implementering og forvaltning.

Vi kan hjelpe deg med å bytte fra Workplace til Viva Engage ved å gjøre følgende:

  • Analysere din nåværende bruk av Workplace, og identifisere dine behov, utfordringer og muligheter for forbedring.
  • Utarbeide en plan for overgangen, som inkluderer en tidsplan, et budsjett, en risikoanalyse og en gevinstrealiseringsplan.
  • Bistå med teknisk migrering av data, informasjon og innstillinger fra Workplace til Viva Engage, samt med integrasjon med andre Microsoft 365-tjenester.
  • Bistå med opplæring, veiledning og støtte til brukerne, slik at de blir fortrolige med Viva Engage og får mest mulig ut av det.
  • Bistå med endringsledelse, for å sikre at brukerne er informert, motivert, involvert og kompetente til å bruke Viva Engage.
  • Bistå med forvaltning, governance og videre innovasjon, for å sikre en god og effektiv drift og utvikling av Viva Engage.

Kontakt oss for en uforpliktende demo eller samtale!

Relevant innhold