Amesto Aces og Evidi samarbeider for å styrke mangfold og inkludering i IT-bransjen med fokus på Microsoft teknologi

Ranja Pedersen Ovedal

Evidi og Amesto Aces har inngått partnerskap for å øke kvaliteten og mangfoldet av IT-konsulenter i markedet, med et spesielt fokus på Microsoft teknologi. Samarbeidet har som mål å redusere mangelen på IT-kompetanse i bransjen, samtidig som det styrker og diversifiserer IT-bransjen gjennom et felles engasjement for kvalitet, kompetanseutvikling og inkludering. Gjennom felles innsats og et delt verdisyn sikter de mot å fremme en bærekraftig og mangfoldig IT-bransje. Målet er ikke bare å fylle det nåværende kompetansegapet, men også å styrke bransjen for fremtiden.

Fra venstre: Jørn Seglem, Ida Madeleine Aasvistad, Abukar Hassan, Ariane Spandow og Liban Khafer Salad

Fakta

Sammen mot utenforskap

Sentralt i arbeidet til Amesto Aces er en målrettet innsats for å adressere mangelen på IT-kompetanse, samtidig som det legges til rette for en sterkere og mer mangfoldig arbeidsstyrke. En viktig del av initiativet er å tilby unge voksne, som tidligere har stått utenfor arbeidslivet, en verdifull mulighet til å starte en karriere innen IT. Gjennom et engasjement for kvalitet, kompetanseutvikling og inkludering, er målet å gi disse menneskene de nødvendige verktøyene og støtten de trenger for å trives og lykkes i den teknologidrevne verden. Evidi ønsker å være en sentral partner på Microsoft teknologi for å sikre kvalitet og flere suksesshistorier hos sine kunder.

Vi tror på å se forbi forutsetninger og tilby karrieremuligheter, uansett bakgrunn. Sammen ønsker vi å bidra til å skape en mer inkluderende og mangfoldig bransje, og vi har stor tro på Amesto Aces, forteller Ida Madeleine Aasvistad, Consulting Director i Evidi.
Innovasjon skapes ikke i siloer, men i fellesskap, og det er kjernen i vårt partnerskap med Evidi, som deler våre verdier om mangfold og inkludering. Vi er stolte over at de velger å satse sammen med oss for en sterkere og mer bærekraftig IT-bransje, sier Liban Salad, Manager & Partner i Amesto Aces.

Sammen med Amesto Aces tar Evidi skritt mot å realisere sitt samfunnsløfte. Ved å styrke unge voksne som har falt utenfor arbeidslivet, med nødvendige ferdigheter for en fremgangsrik IT-karriere, bidrar vi til en mer bærekraftig og inkluderende fremtid.

Gjennom å ta aktive valg i verdikjeden og etablere ambisiøse samarbeid, styrker partnerskapet med Abukar, Liban og Ariane vårt løfte om å utfordre og bli utfordret, i tråd med vår tro på at vi står sterkere sammen. Vi ønsker å utfordre status quo og styrke IT-bransjen. Samarbeidet reflekterer ikke bare vårt engasjement for bærekraftig utvikling, men også vår dedikasjon til å være en ærlig og inkluderende partner i markedet, sier Jørn Seglem, CEO i Evidi.
Vår erfaring er at leveransene til kundene våre blir mer robuste og komplette, når teamene våre er sammensatt med bred erfaring og mange perspektiver. Vi har derfor store forventninger til partnerskapet med Amesto Aces og ivrer etter å komme i gang, avslutter Ida entusiastisk.

Om Amesto Aces

Amesto Aces er et initiativ i tett samarbeid med Salesforce og Microsoft, som tilbyr unge mellom 18-30 år, som står utenfor arbeidslivet muligheten til å bli sertifiserte IT ressurser. Deltakerne mottar skreddersydde læringskurs i programvareutvikling og oppnår samtidig praktisk arbeidserfaring under kursets gang. Hvert ess har vært igjennom en grundig rekruttering- og seleksjonsprosess før opplæringsløpet.

Menneskene bak Amesto Aces er Ahmed Hassan, Liban Khader Salad og Abukar Hassan. De har flere års erfaring fra sosial entreprenøren «Ideelt Security AS», som jobber med forebygging av utenforskap. De vant prisen som årets sosial entreprenør i 2022 i regi av Ferd på NHOs årskonferanse.  Selskapet er i dag en intraprenør i Amesto-konsernet og initiativtaker til samarbeidet er Ariane Spandow, eier og styreleder i Spabogruppen. Den operasjonelle driften ledes av Ahmed, Liban og Abukar med støtte fra konsernleder i Amesto People, Kjetil Ellestad.

Om Evidi

Evidi er Nordens råeste kompetansemiljø på Microsoft-teknologi. Vi rigger ambisiøse virksomheter til å gripe sine muligheter gjennom en helhetlig tilnærming til mennesker, prosesser og teknologi.

Vi leverer bred kompetanse innenfor vårt eget rammeverk kalt Business Driven Architecture. Rammeverket gjør oss i stand til å levere omfattende kompetanse innenfor prosess og utvikling, og danner grunnlaget for vår ledende posisjon på hele bredden av Microsoft-teknologier. Fra CRM og ERP til Low-code/No-code-utvikling, skyplattformen Azure, sikkerhet, implementering og vedlikehold av kritiske IT-løsninger, er vi de fremste spesialistene på Microsoft teknologi.

Selskapet forventes å oppnå en omsetning på MNOK 630 i 2023, noe som indikerer en vekst på 23% sammenlignet med 2022. Evidi har i dag 450 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Asker, Bergen, Halden, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tønsberg, Ballerup, Odense, Aarhus, Roskilde, Vejle, Thisted og Ahmedabad.

Kontakt:

Jørn Seglem, CEO Evidi, jorn.seglem@evidi.com

Liban Khader Salad, Manager og Partner Amesto Aces, liban.salad@amestoaces.no

Ranja Pedersen Ovedal, CMO Evidi, ranja.ovedal@evidi.com