Endúr Maritime: En digital transformasjon fra Business Central on-prem til sky

James Dean

Siden starten av 2019 har Endúr Maritime AS og Evidi jobbet sammen for å løfte og forbedre de maritime tjenestene til Endúr. Fra å samle tre selskaper i en database, til å løfte seg fra Microsoft Business Central on-premise til det nyeste SaaS-tilbudet, har Endúr gjennomgått en digital transformasjon. Samarbeidet har plassert Endúr Maritime foran den digitale bølgen i maritim industri og forbereder de til å være bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer.

En maritim suksesshistorie

Endúr Maritime er en del av Endúr ASA, og har bred kompetanse og erfaring med skipsteknisk vedlikehold på komplekse skip, og opererer med tjenester på forskjellige typer fartøy for både militære og sivile maritime kunder. Endúr Maritime har over flere tiår etablert tette relasjoner til flere viktige maritime bedrifter på Vestlandet, og er på kontinuerlig jakt etter nye ideer, løsninger, mennesker og muligheter.

Da reisen med Evidi startet, opererte de forskjellige enhetene i Endúr ASA isolert, og hadde behov for å skape en mer samkjørt drift og et enhetlig prosesslandskap. Den første fasen av samarbeidet med Evidi involverte å samle de tre selskapene i Endúr ASA som valgte Business Central-løsningen i en database. Parallelt gjennomgikk Endúr omfattende interne endringer.

Før oppgraderingen til Business Central (on-premise) var Endúr avhengig av mange offline-prosesser. Disse ble gradvis digitalisert og konsolidert i den nye løsningen, bl.a. ved hjelp av Evidi-Project. Digitaliseringen bidrar til at Endúr Maritime nå effektiviserer arbeidsprosesser og reduserer manuelt arbeid. En annen milepæl i samarbeidet var utviklingen av Evidi-appen Protime. Appen ble utviklet for å løse spesifikke utfordringer knyttet til timeføring, og Endúr Maritime var en viktig bidragsyter i utformingen.

Les også: Alt du trenger å vite om oppgradering fra Dynamics NAV til D365 BC
Protime har blitt en uvurderlig ressurs for oss, og har bidratt til å redusere kostnader og forbedre effektiviteten.

Arvid Vestgård, CTO, Endúr Maritime AS

På vårt frokostseminar i Bergen 12. mars 2024 deltok Arvid Vestgård, CTO i Endúr Maritime, som foredragsholder, og fortalte om Endúr Maritime sin reise fra Business Central on-prem til skybasert løsning. Han delte at grunnlaget for deres valg om å gå for Business Central var at løsningen passet med deres forretningsbehov og målsettinger.

Business Central bidrar til presis og rask informasjon om pågående prosjekter og gir oss bedre kontroll på rapporteringen. Vi opplever i mange tilfeller at tilleggsordre blir større enn prosjektet var i utgangspunktet, og det å ha full kontroll blir derfor ekstra viktig, sier Arvid.

Arvid forteller at noen av resultatene og fordelene de har oppnådd etter samarbeidet med Evidi er smidigere rapportering, forbedret prosjektstyring, enklere tilgang på data, økt fleksibilitet, skalerbarhet og tilgjengelighet. Endúr Maritime har nå tilgang til kritisk informasjon til ERP-systemet fra valgfri enhet hvor som helst. Med tanke på verdensbildet, nevner Arvid også at sikkerhet og bærekraft er fokusområder som blir stadig mer aktuelle for deres virksomhet.


Les oppsummeringen av frokostseminaret i Bergen:

Løftet til skyen

Mot utgangen av 2022 migrerte Endúr Maritime gradvis til Microsoft Business Central SaaS Standard, bygget på et solid fundament fra tidligere oppgraderinger og digitalisering av manuelle prosesser. Økonomileder i Endúr Maritime, Brage Hoff-Engebretsen, forteller at Endúr Maritime bevisst har valgt å være litt avventende til tilnærmingen av nye ting, da de vil at ting skal sette seg i markedet først.

I migrasjonsprosessen til SaaS-løsningen ble planlegging, testing og utrulling nøye gjennomført, for å sikre en jevn overgang til nye systemer. Vi hadde god tid til å avklare forventninger til prosessen, tidsbruk og kostnader, sette av ressurser til å gjennomføre testing og være sikker på at alle berørte ansatte var godt informerte. Det var verdt ventetiden, og vi er glade for at vi ikke hastet inn i dette, forteller Brage Hoff-Engebretsen, Økonomileder, Endúr Maritime AS.

Ved å holde systemet så nær standard som mulig, opplever Endúr sømløse oppdateringer og tilgang til nye funksjoner. Etter oppgraderingen til BC SaaS merker Endúr Maritime en vesentlig forskjell i hastigheten og oppdateringsprosessen. I dag bruker de Microsoft Business Central SaaS Standard, supplert med Evidis bransjestandardløsninger, inkludert Project, Protime, Protools og Proinsights. Denne helhetlige tilnærmingen har ført til økt effektivitet og produktivitet hos Endúr, samtidig som behovet for tilpasninger og skreddersydde løsninger er redusert.

Les også: Hva er egentlig forskjellen på IaaS, PaaS og SaaS?

James Dean, prosjektleder, konsulent Trude Haugen og Jarle Rykkje, Team manager i Evidi, har fulgt reisen til Endúr Maritime fra starten, og har vært viktige bidragsytere for å sikre en sømløs overgang til skyen. Å få ta del i transformasjonen har for de som team vært både givende og motiverende.

Det har vært inspirerende å følge Endúr Maritime på denne digitaliseringsreisen. Deres transformasjon til skyen illustrerer kraften som ligger i et målrettet samarbeid. Ved å ta i bruk Microsoft Business Central SaaS og våre bransjestandardløsninger, har vi sett imponerende effektivitetsgevinster og operasjonell smidighet materialisere seg, forteller James.

I forkant av bransjens digitaliseringsbølge

Endúr Maritime sin reise med Evidi er et eksempel på vellykket digital transformasjon i den maritime industrien. Gjennom et tett samarbeid og en målrettet tilnærming har Endúr Maritime oppnådd betydelige gevinster i effektivitet, kostnadsreduksjon og operasjonell smidighet. Samarbeidet fortsetter å bære frukter, og setter scenen for ytterligere suksess i fremtiden. Med Microsoft Business Central SaaS og Evidis industristandardløsninger har Endúr Maritime satt seg selv i forkant av bransjens digitaliseringsbølge og står klar til å møte fremtidige utfordringer med tillit og styrke.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat!