Power Platform - et hav av muligheter

Viktor Johansson, Solution Architect

Microsoft Power Platform er en samling av flere tett integrerte produkter og verktøy som med hjelp av Low-Code/No-Code kan hjelpe virksomheten med å automatisere manuelle prosesser, bygge forretningsapplikasjoner, visualisere data og skape interaktive nettsider. Med et omfattende bibliotek av forhåndsbygde koblinger («connections»), fungerer plattformen sømløst med andre Microsoft-produkter og eksterne systemer, noe som gjør det mulig for brukere på alle nivåer å bidra til virksomhetens digitale transformasjon.

Power Platform står som et fyrtårn i det teknologiske landskapet, og åpner opp for et hav av muligheter for fremtidens arbeidsmåter gjennom sin intuitive low-code/no-code-tilnærming. Det er mange produkter og tjenester innenfor Power Platform, og nedenfor beskriver vi noen av de største; Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages, Dataverse og AI Builder.

Power Apps

Power Apps er den del av Power Platform, og tilbyr en brukervennlig low-code-løsning for å skape tilpassede forretningsapplikasjoner for web, mobil og nettbrett. Løsningen er designet for å være enkel å bruke, selv for personer uten dyp teknisk kompetanse. Power Apps lar deg bygge apper fra bunnen av eller tilpasse eksisterende maler, og gir deg også tilgang til en rekke innebygde funksjoner og koblinger til andre Microsoft-produkter og tjenester som SharePoint, Dynamics 365 og Office 365.

Power Apps er delt opp i to hovedtyper: Model-Driven Apps og Canvas Apps.

Model-Driven Apps tilbyr en intuitiv måte å bygge apper uten behov for koding. De er spesielt nyttige for administrasjon- og prosessoppgaver, der alle applikasjoner har en konsekvent «look and feel». Model-Driven Apps benytter seg av Dataverse som en strukturert og effektiv datakilde, noe som sikrer enkel håndtering av data. Dynamics 365-applikasjoner er bygget på Model-Driven Apps, noe som understreker deres robusthet og pålitelighet til forretningsmiljøer.

Canvas Apps er, som navnet tilsier, en åpen kanvas der brukere og utviklere kan bygge skreddersytte apper uten kodeerfaring. Appene fungerer sømløst på både mobiltelefon og PC. Med et rikt bibliotek av forhåndsbygde koblinger (og muligheten til å bygge egne) til eksterne datakilder og tjenester, kan du enkelt integrere og arbeide med nødvendige data. Dette gir deg friheten til å designe et brukergrensesnitt som er både innovativt og tilpasset dine behov.

Power Automate

Power Automate er et verktøy som lar deg automatisere arbeidsflyter og prosesser på tvers av ulike applikasjoner og tjenester. Med Power Automate kan brukere enkelt opprette automatiserte oppgaver og flyter, som hjelper med å effektivisere daglige oppgaver, redusere manuelt arbeid og forbedre produktiviteten.

Power Automate gjør det mulig for brukere å designe automatiserte flyter uten behov for avansert programmeringskunnskap. Plattformen støtter også integrasjon med hundrevis av populære tjenester og applikasjoner, inkludert Microsoft 365, Dynamics 365, Azure, og mange andre tredjepartsapplikasjoner, som blant annet Salesforce, SAP og AWS.

Automatisering av rutineoppgaver bidrar til å frigjøre verdifull tid for teammedlemmer, noe som gir dem muligheten til å konsentrere seg om oppgaver som skaper større verdi og fremmer mer effektivt samarbeid.


Power BI

Power BI er et verktøy som gjør det mulig for brukere å visualisere data, utføre dataanalyse og dele innsikt på tvers av virksomheten. Verktøyet er designet for å hjelpe brukere å ta informerte beslutninger basert på dataanalyse og rapportering.

Power BI kan brukes som visualiseringsverktøy, og lar brukere lage interaktive rapporter og dashbord som enkelt kan deles med andre, og fremme samarbeid innad i virksomheten.

Plattformen støtter tilkobling til et bredt spekter av datakilder, inkludert lokale databaser, skytjenester og Excel-filer.

Power Pages

Power Pages lar deg bygge skreddersytte webapplikasjoner, med enkel innholdsstyring, som å opprette sider og administrere innhold. Hovedformålet er å skape webapplikasjoner som muliggjør interaksjon med forretningsdata fra Dataverse. Noen eksempel på slike løsninger er:

  • Medlemsportaler
  • HelpDesk-løsninger
  • B2B-samarbeidsportaler

Power Pages er designet for å fungere med moderne identitetsleverandører, noe som forenkler implementeringen av ønsket sikkerhetsnivå for pålogging av eksterne brukere, som BankId eller Vipps.

Dataverse

Dataverse er en kjernekomponent i Microsoft Power Platform som fungerer som en sikker og skalerbar datalagrings- og styringsplattform. Den er designet for å forenkle håndteringen av data, og tilbyr en enhetlig og integrert løsning for lagring av virksomhetsdata. Dataverse støtter et bredt spekter av datatyper, inkludert avanserte strukturer, og har innebygde sikkerhetsfunksjoner og tilgangskontroller for å ivareta dataintegritet og tilgang.

AI Builder

AI Builder er et kraftfullt verktøy som lar brukere integrere kunstig intelligens (AI) i sine forretningsprosesser, uten behov for omfattende koding eller teknisk ekspertise. Det er sømløst integrert med Power Apps og Power Automate, og muliggjør enkel bygging og implementering av AI-modeller for å automatisere oppgaver og ta datadrevne beslutninger. Med AI Builder kan du bruke både forhåndsbygde og tilpassede AI-modeller for å håndtere ulike utfordringer, som skjemabehandling, prediksjon og generativ promt-håndtering, noe som gjør det mulig å raskt integrere AI-funksjoner i arbeidsflyter.


Power Platform: Din bro til digital effektivitet og innovasjon

Power Platform tilbyr en betydelig mulighet for virksomheter til å digitalisere prosesser og utvikle løsninger selvstendig, noe som kan øke effektiviteten og fremme innovasjon. Plattformen tilbyr brukervennlige verktøy som gjør det mulig for brukere uten dyp teknisk ekspertise å skape tilpassede applikasjoner og arbeidsflyter.

Når det gjelder mer komplekse scenarioer som krever integrasjon med eksisterende systemer eller utvikling av avanserte funksjoner og prosesser, kan det være fornuftig å søke profesjonell hjelp. Dette sikrer at man får den nødvendige rådgivningen, etablerer riktig governance-struktur, og utvikler løsninger som er robuste, skalerbare og sikre.