Evidi kåret til årets ODA Champion!

Caroline Skuland

Bilde 1, 2 og 4 i artikkelen er tatt av Erik N.H Krafft.


6. juni var det duket for årets ODA Inspiration Day. Evidi var nominert i to av fire kategorier, og det er med stor glede vi deler at Evidi ble tildelt årets ODA Champion Award! Det er en underdrivelse å si at vi er stolte.

ODA-Nettverk har siden etableringen i 2009 tildelt dedikert arbeid som støtter likestilling og mangfold innenfor teknologibransjen. I år valgte ODA å ha tre nye kategorier, der ODA Champion var en av disse. På ODA sine sider forklarer de at «prisen vil bli gitt til organisasjonen som viser eksemplarisk engasjement for å fremme mangfold og inkludering, og dermed bevirke betydelig positiv endring.» Vår Cathrine Wilhelmsen var også nominert i kategorien ODA Techie.


Foto: Erik N.H Krafft

Utfordre status quo og drive innovasjon fremover

Vår administrerende direktør, Jørn Seglem, deler stolt hvor mye det betyr for Evidi å motta denne prisen:

For en ære å motta Oda Champion-prisen! Dette er virkelig inspirerende for arbeidet vi legger ned i å utvikle en kultur som fremmer stedet å vokse – som enkeltpersoner, team, ledere og som selskap. Hos Evidi omfavner vi mangfold og møter mennesker med nysgjerrighet og respekt. Det er vår mangfoldige sammensetning som gir oss styrke til å tenke utenfor boksen, utfordre status quo og drive innovasjon fremover, sier administrerende direktør Jørn Seglem i Evidi, entusiastisk.

Da Jørn tok imot prisen på scenen under ODA Inspiration Day snakket han ydmykt om at han ikke hadde trodd at vi mindre enn to år etter etableringen av Evidi skulle stå på scenen å motta denne prisen. Han benyttet også anledningen til å takke folka våre og alle andre virksomheter som er en del av nettverket. Sammen er vi forpliktet til å fremme et miljø og en kultur der mangfold er i fokus og hver stemme blir hørt og verdsatt. Det resulterer i bedre beslutninger, som videre skaper bedre virksomheter.

Les ODA's oppsummering av ODA Awards

Decoding Decisions

ODA-Nettverk sine arrangementer er en god anledning til å bygge nettverk, møte bransjeledere og bli inspirert. Temaet for ODA Inspiration Day 2024 var Decoding Decisions. Dagen ble ledet av programleder, skuespiller og Mensa-prisvinner Selda Ekiz. Deltakerne fikk blant annet innsikt i det teknologidrevne landskapet for beslutningstaking, utforsket vitenskapen om informerte og effektive valg, lærte strategier for å tolke beslutninger og teknikker for å håndtere usikkerhet. Det var en utrolig inspirerende dag, hvor vi sitter igjen med et bredere nettverk og flere nye perspektiver fra dyktige foredragsholdere.

Les fjorårets oppsummering av Oda Inspiration Day

Alle foredrag var gode og innsiktsfulle. Vi trekker spesielt frem foredraget til Manav Kumar. Han poengterte viktigheten av å legge tilrette for psykologisk trygghet i forhold til å tørre å løfte frem perspektivene sine, om en er i mindretall. Det er ikke mangfold i seg selv som fører til resultater, men det å lede mangfold på en god måte, som tilrettelegger for at du får frem perspektivene i beslutningene. 

Espen Nakstads refleksjoner fra COVID-tiden - med et konstant behov for raske beslutninger, og helst basert på gode datagrunnlag. Det ga oss innblikk i en verden hvor det var behov for å være "på" hele døgnet - over lang tid. Utrolig inspirerende.  

Ishita Barua er lege og har tatt doktorgrad i anvendelse og klinisk validering av AI i medisin. Hun holdt et foredrag rundt temaet «From Data to Decisions: How to leverage AI for better health outcomes», som ga oss en tankevekker i forhold til mangler i datagrunnlaget rundt mangfold, som videre får konsekvenser for resultatene i AI-løsninger.

Vår Microsoft Data Platform MVP og løsningsarkitekt, Cathrine Wilhelmsen, ble av ODA nominert i kategorien ODA Techie. Cathrine hadde også en sesjon i Lille Sal under årets ODA Inspiration Day, hvor hun snakket om avgjørelsene vi tar hver dag. Lavrisikoavgjørelser kan tas på magefølelsen, i motsetning til høyrisikoavgjørelser hvor  vi trenger data og bevis. Cathrine fortalte at hun jobber med å samle og strukturere data for andre, slik at de lettere kan ta i bruk dataen. Samtidig fortalte hun om viktigheten av å se hva dataene skal brukes til.

Hør vår ODA Techie-nominerte Cathrine Wilhelmsen fortelle om hvordan hun jobber for å hjelpe andre med å hente ut mest mulig verdi av sine data

Vi takker ODA-Nettverk for prisen og et supert arrangementet. Vi vil også takke for det viktige arbeidet de gjør i forhold til å lede endringen. Med fokus på DEI (diversity, equilty, inclusion) driver ODA Nettverket endring i hele bransjen. Dette vet vi vil bidra til et bedre samfunn. Sammen med ODA og de andre virksomhetene i nettverket som setter sitt preg på dette viktige arbeidet, vil vi fortsette å fremme mangfold for å være med på å forme morgendagens løsninger. Til slutt vil vi takke våre flotte Evidi-ansatte og de andre nominerte.

For oss er det å motta prisen for årets ODA Champion bare begynnelsen på vår reise. Vi er av den oppfatning at virksomheter som har fokus på mangfold vil ta bedre beslutninger, og dermed ha større innvirkning og bli mer bærekraftig over tid i alle aspekter.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat!