Frokostseminar 16. april: AI, Copilot og sikkerhet

16. april inviterte vi til frokostseminar i våre nye lokaler i Oslo. I Rådhusgata samlet bransjeeksperter og teknologientusiaster seg for å diskutere utviklingen innen kunstig intelligens (AI) og Copilot, og dens potensiale for å transformere arbeidslivet. Samtidig delte vi hva som må på plass før innføring av Copilot, og konkrete tiltak for hvordan vi kan hjelpe virksomheter med å komme i gang med å bruke kunstig intelligens på en sikker måte!

Les om: Transformasjon med kunstig intelligens

AI og fremtidens arbeidskultur

CTO, Leiv Thomas Sandnes, innledet frokostseminaret i Rådhusgata. Han understreket betydningen av å ha riktig kompetanse, både innen fagområder og menneskelig samhandling, i tillegg til å benytte riktig teknologi. Å skru på Copilot uten å gjøre forarbeidet, fører til at virksomheten ikke får fullt utbytte av verktøyet, samtidig som det kan ha konsekvenser for sikkerheten.

Med lanseringer av nyheter innenfor Copilot hver uke, ble Microsoft fremhevet som en sentral aktør innen utviklingen av AI. Med tjenester som Copilot og Azure Open AI tilbyr de verktøy som kan hjelpe virksomheter med å utnytte potensialet i generativ AI og maskinlæring. Leiv Thomas forklarte AI som et rødt hav med ekstremt mange leverandører, noe som videre kan gjøre det vanskelig å forholde seg til. Videre fortalte han at han ville være forsiktig med å spå fremtiden til kunstig intelligens, men var samtidig klar på en ting:

AI kommer til å forandre måten vi jobber på i mye større grad enn vi klarer å ta innover oss i dag.

Leiv Thomas Sandnes, CTO

Copilot i praksis: Effektivitet og kvalitet

Bruken av Copilot i Microsoft 365 ble presentert som et eksempel på hvordan AI kan integreres i arbeidsverktøy for å øke produktiviteten og kvaliteten på arbeidet. Ved å automatisere oppgaver som å lage presentasjoner, analysere data og oppsummere møter, kan Copilot bidra til å frigjøre tid og ressurser for ansatte. Consulting Director, Roar Kristiansen, viste oss en demo på hvordan du ut ifra et Word-dokument raskt kan bruke Copilot til å bygge et utkast til en Power Point. Copilot finner til og med bilder som passer til presentasjonen, lager støttenotater og oppgir kilder. Ved innføring av Copilot understrekte Roar viktigheten av å blant annet ha på plass sikkerhet ved hjelp av klassifisering av dokumenter, en god samhandlingskultur, felles retningslinjer for bruk, og ikke minst endringsledelse og brukeradopsjon.

Copilot er assistenten, du er piloten

Konsulent Isabelle Tomren tok oss igjennom de forskjellige Copilotene i Dynamics 365. Hun understrekte at Copilot er en assistent, og at det er du som er piloten. Du må styre flyet og sørge for at sikkerheten er på plass. Når dette er sagt, er Copilot den perfekte assistenten - alltid på jobb og alltid tilgjengelig. Copilot i D365 er spesielt utviklet for å assistere innenfor salg, markedsføring og kundeservice, som blant annet inkluderer å lage segmenter, lage kundereiser, utforme budskap og innhold, lage sammendrag av kundesaker og foreslå svar. Copilot skaper verdi ved å øke effektiviteten og kvaliteten på det du leverer. Dette fører videre til redusert kost og høyere kundetilfredshet.


Sikkerhetsutfordringer knyttet til AI

Silje Dahl Jacobsen, Senior Security Advisor, belyste viktigheten av å ha sikkerheten på plass når man implementerer Copilot og andre AI-løsninger i virksomheten. Hun snakket videre om informasjonssikkerhet, med fokus på hvordan informasjon blir beskyttet mot uønsket innsyn (konfidensialitet), at informasjonen er tilgjengelig når den skal (tilgjengelighet) og at informasjon er beskyttet mot manipulering (integritet).

Secure - Effektive og skreddersydde sikkerhetsløsninger

Utfordringer kunstig intelligens fører med seg er økt tilgjengelighet til falskt innhold og sofistikert datakriminalitet. Silje snakket om hvordan vi alle har et ansvar for hvordan vi bruker Copilot og AI, og at det er viktig å være bevisst på trusselaktørene og ta nødvendige forholdsregler for å beskytte sensitiv informasjon. For å forebygge understrekte Silje viktigheten av å bygge en sikkerhetskultur, og at norske myndigheter og industrien må henge med i utviklingen av kunstig intelligens, for å sikre en trygg, sikker og pålitelig bruk av teknologien fremover. «Sikker anvendelse og god regulering av kunstig intelligens krever menneskelig intelligens» poengterte Silje.

Endringsledelse og verdirealisering

Head of Advisory, Mathis Sæther-Larsen fremhevet betydningen av endringsledelse og verdirealisering i prosessen med å implementere AI-løsninger. Ved å følge en strukturert tilnærming og involvere ansatte aktivt, kan man sikre en vellykket integrering av teknologi og oppnå ønskede resultater. Mathis forklarte om Leveransemodellen og viktigheten av å ha på plass en digital strategi, med spesielt fokus på forretningsbehov, ønsket fremtidig situasjon, verdiskapning gapanalyse og utarbeidelse av veikart.

Advice - Digital transformasjon; bygg bro mellom dagens og ønsket situasjon

Frokostseminaret ga deltakerne en grundig innsikt i potensialet og utfordringene knyttet til bruk av AI i arbeidslivet, og understreket viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming til teknologi, mennesker og prosesser for å oppnå suksess. Med riktig forståelse, planlegging og implementering kan AI være en kraftig ressurs for å drive fremtidig vekst og innovasjon i virksomheten.

Vi takker alle oppmøtte, og for gode faglige innspill og spennende diskusjoner under vårt frokostseminar!