Et dokumenthåndteringssystem - din beste investering?

Geir Mathisen

I en digitalisert hverdag, der informasjon er en av de mest verdifulle ressursene en virksomhet har, er det avgjørende å kunne håndtere denne informasjonen på en effektiv, sikker og organisert måte.

Et dedikert dokumenthåndteringssystem tilbyr nettopp dette - en strukturert og sikker måte å håndtere dokumentene dine på, fra de opprettes til arkivering eller sletting. Dette systemet bringer med seg mange fordeler, som kan transformere måten din virksomhet opererer på.

Fordeler med dokumenthåndteringssystem

Det er en rekke fordeler med å få dokumenthåndtering satt i system. Her er noen av dem:

Forbedret organisering og struktur

 • Enklere å finne og gjenbruke dokumenter
 • Dokumentene kategoriseres og merkes med relevant metadata
 • Tilrettelegger for en logisk og intuitiv filstruktur
Dokumenthåndtering - alt på rett sted

Forbedret kontroll over dokumenter

 • Tilgangskontroll sikrer at sensitive dokumenter kun er tilgjengelige for autoriserte brukere
 • Setter regler for deling og samarbeid, slik at informasjon flyter fritt der den skal
 • Gjør informasjon som kommer fra Copilot og andre kunstig intelligensdrevne verktøy (AI) mer pålitelig, da verktøyene bruker all lagret informasjon til å utarbeide svar

Styrket samarbeid

 • Muliggjør enkel deling og samarbeid på dokumenter
 • Forbedrer arbeidsflyten og effektiviteten i teamet

Overholdelse av lovgivning og regler

 • Hjelper virksomheter med å oppfylle krav til dokumenthåndtering og oppbevaring
 • Sporing og logging av endringer og tilgang bidrar til etterlevelse og revisjon
License - Lisensoptimalisering, fremtidsrådgivning og bærekraftig strategi

Økonomiske fordeler

Investering i et dedikert dokumenthåndteringssystem kan også ha direkte økonomiske fordeler. Ved å redusere tid brukt på manuell håndtering og søk etter dokumenter, frigjøres verdifull arbeidstid som kan benyttes mer produktivt. Studier viser at effektiv håndtering av dokumenter kan redusere arbeidsbelastningen og forbedre kundetilfredsheten, noe som igjen kan føre til bedre økonomiske resultater for virksomheten. Ved å implementere et system som effektiviserer denne prosessen, kan man oppnå betydelige tidsbesparelser og dermed økonomisk gevinst.

Økt sikkerhet

 • Tilbyr avanserte sikkerhetsfunksjoner som tilgangsregler og aktivitetssporing
 • Beskytter mot uautorisert tilgang og datainnbrudd med kryptering og sikkerhetskopiering
 • Oppdager sensitiv informasjon og aksjonerer for å beskytte og sikre at den ikke kommer på avveie

Risiko ved ikke å investere

Å unnlate å investere i et dokumenthåndteringssystem innebærer flere risikoer:

 • Manglende kontroll over dokumenter og tilganger
 • Tidstap på grunn av ineffektiv søking og gjenbruk av dokumenter
 • Begrenset samarbeid som hindrer arbeidsflyt
 • Frustrerte medarbeidere
 • Sikkerhetsrisikoer med uautorisert tilgang og potensielle datainnbrudd
 • Juridiske risikoer ved manglende overholdelse av lovgivning

Tiltak for å redusere risiko

Investering i et dokumenthåndteringssystem er et strategisk valg for å håndtere de nevnte risikoene. Ved å implementere et slikt system, kan din virksomhet oppnå:

 • Effektiv håndtering av dokumenter
 • Forbedret sikkerhet og etterlevelse av lovverk
 • Styrket samarbeid og kommunikasjon internt
 • Optimal utnyttelse av ressurser og økt produktivitet
Operate & Evolve - Reduserer risiko og frigjør tid

Et dedikert dokumenthåndteringssystem er mer enn bare en IT-investering; det er en investering i din virksomhets effektivitet, sikkerhet og fremtidige vekst. Med de mange fordelene det bringer, fra forbedret dokumentkontroll til økonomiske besparelser.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med å finne den beste løsningen!

Relevante artikler