Transformasjon med kunstig intelligens

Omstill virksomheten gjennom smart bruk av data og kunstig intelligens.

Økt effektivitet, smartere beslutninger og raskere innovasjon. Optimaliser drift gjennom smart bruk av data og kunstig intelligens, og gi virksomheten økt gjennomføringskraft.


I dagens digitale æra er kunstig intelligens ikke lenger et fjernt scenario, men en virkelighet som påvirker alle livsaspekter, inkludert forretningsdrift. KI representerer en unik mulighet for økt effektivitet, forbedrede beslutninger og innovasjon. For å kapitalisere på denne verdien, kreves tilpasning til det skiftende landskapet. Virksomhetene må omstille seg teknologisk, endre prosessene sine og transformere kulturen for å lykkes med å få med seg menneskene.

Visjonær transformasjon

Integreringen av KI starter med å skape bevissthet og omstilling for å utvikle en kultur som omfavner den. En proaktiv ledelse er nøkkelen til å drive transformasjonen, ved å skape engasjement og nysgjerrighet hos ansatte, rundt de positive effektene KI vil ha for virksomheten. Her kreves en visjonær tilnærming, der virksomheten tydelig definerer hvordan den ønsker å bruke KI for å skape verdi.

Det handler ikke kun om å erstatte menneskelige oppgaver, men om å frigjøre ressurser for kreativitet, strategisk tenkning og problemløsning. En ansvarlig og sikker strategi for bruk av data og kunstig intelligens er avgjørende. En plan for hvordan man rigges for å gripe mulighetene og skaper ønsket gjennomføringskraft.
Utforsk hvordan Evidi bidrar under endringsreisen

KI-drevet arkitektur

KI er avhengig av store mengder data for å lære og utvikles over tid. Virksomheter må derfor ha en solid datastruktur og tilgang til kvalitetsdata. Tidligere krevde dette betydelige investeringer i teknologi og IT-infrastruktur, samt etablering av solide datasikkerhetsprotokoller for å beskytte sensitiv informasjon. Med fremveksten av ny teknologi fra åpen-KI og Microsoft har KI blitt enklere og mer tilgjengelig for flere. Fremfor investering i «jern», vil et kompetanseløft på teamet ha en større og direkte effekt på bruk av KI. 

Med et moderne datarom og helhetlig arkitektur er disse mulighetene tilgjengelig for virksomhetene. Systemene må spille sammen og data må tilgjengeliggjøres på en sikker måte - for Evidi er dette Business Driven Architecture.

— KI er den neste store plattformen som vil gjennomsyre alt vi gjør.

Satya Nadella, CEO, Microsoft

Microsoft Copilot

Gi ansatte ny kraft i form av en personlig assistent. Microsoft introduserer sin egne kunstige intelligens, Copilot, i alle sine produkter og tjenester, med noen allerede tilgjengeliggjort, og stadig mer avanserte løsninger på vei. For de fleste vil Copilot være tilgjengelig gjennom eksisterende løsninger. Men er virksomheten klar for å ta de i bruk?

For å oppnå verdi, er virksomheten avhengig av en god plattform med tilgjengelige kvalitetsdata som løsningen kan lære av, samt implementering av løsningene Copilot vil være del av, slik som Teams og Office. Når dette er implementert, gjenstår kulturen, samspillet, kommunikasjonen og utnyttelsen av løsningen. Og ikke minst, endringsledelse. De ansatte bør anse Copilot som akkurat det det er: en assistent som kontinuerlig jobber for å forbedre arbeidsytelsen og hjelpe med å fokusere på det som motiverer mest.

En solid kommunikasjons- og samarbeidskultur forankret i ledelsen, vil betydelig øke verdien av Copilot ved implementering. Så hvordan kan du sikre at den rette kulturen er på plass og at virksomheten er rigget for å bruke Copilot i Microsoft 365 plattformen?

Les mer om Collaborate, og hvordan samhandling bidrar til verdiskaping.

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.