Optimise - Effektivitet og optimalisering med ERP-system

Andrine Paulsrud

Optimise – optimalisere - gjøre optimal; gjøre best eller størst mulig. Det handler om å optimalisere og effektivisere prosesser for produksjon, lager og logistikk. Om et ERP-system som gjør det mulig å håndtere endringer i behov og etterspørsel raskt, og kompetansen til å best utnytte teknologien.

Globalisering og teknologisk utvikling skaper stadig større konkurranse. Derfor er det avgjørende å ha effektive prosesser for vareflyt og logistikk, og god utnyttelse av egne ressurser. For å kunne omstille seg raskt, og unngå rot i produksjons- og lagerlokaler, er det nødvendig å ha et moderne ERP-system som kan støtte disse prosessene.

Rett sted til rett tid, etter behov

Store mengder ressurser forsvinner i ineffektive prosesser og systemer. Som et resultat, kan det være svært utfordrende å opprettholde konkurranseevnen og øke lønnsomheten i en virksomhet.

Ved å implementere et effektivt ERP-system, vil virksomhetene oppleve gevinster på flere områder. Gjennom bedret orden og logistikk, økt lønnsomhet og riktigere ressursbruk. En av de største gevinstene vil nemlig være økt effektivitet og drastisk reduksjon av tidsbruk på manuelle oppgaver. Dette kan omfatte alt fra å håndtere manko-situasjoner og etterfylling av varer, til å kunne håndtere endringer i behov og etterspørsel raskt og enkelt.

Med et system for vareflyt og optimaliserte prosesser for håndtering av produksjon, lager og logistikk, vil også produktiviteten øke. Det blir lettere å holde oversikt over varer, mengden man har og hvor de befinner seg. Dette vil gi bedre etterfylling av varer, og en vareflyt som går fra rett lager til rett tid. Oversiktligheten og innsikten vil gi virksomhetene bedre fleksibilitet til å håndtere endringer i behov og etterspørsel. Raskere, med høyere kvalitet, og med større marginer. Slik rigges virksomhetene for mulighetene som er, og for mulighetene som kommer.


Et foretningssystem med fremtidsutsikter

Det ligger mer bak et vellykket ERP-prosjekt enn bare implementeringen av systemet. En nyere Gartner-rapport viser nemlig at hele 61 % av ERP-prosjekter går over estimert tid, 74 % over budsjett.

Suksessoppskriften ligger i leverandørens kompetanse, i å etablere en forretningsmodell som lar seg støtte av ERP, grundig opplæring og endringsledelse. For at virksomhetene skal kunne hente ut maksimale gevinster, er det avgjørende med riktig opplæring av forretningssystemet som tas i bruk. ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central er et brukervennlig all-round -system som er utviklet for å effektivisere forretningsprosessene.

Å velge et system med stor kapasitet, og nok kraft til å håndtere virksomhetenes vekstambisjoner, vil være viktige kriterier for å være forberedt på hurtige endringer i behov og etterspørsel i markedet.

Frigjorte ressurser til verdiskapende initiativer

ERP-systemet gir muligheten til å effektivisere prosessene sine innen blant annet prosjekt, produksjon, logistikk og økonomi. Det gir enkel tilgang til data og informasjon, som er avgjørende for å ta smarte og raske beslutninger. Dette frigjør ressurser som kan brukes til verdiskapende initiativer, og gir en økt inntekt.

Virksomheten får tilgang til bred bransjekompetanse, hjelp til å forstå sine forretningsbehov, og løst komplekse utfordringer. Med spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter, er ERP-systemet tilpasset de utfordringene produksjons- og prosjektbaserte virksomheter står ovenfor.

Rigget for å gripe mulighetene

Den viktigste grunnen til å velge Evidi er vår helhetlige tilnærming til teknologi, forretningsprosesser og mennesker. Vi tilpasser verdensledende teknologi til de spesifikke behovene hver enkelt virksomhet har.

Til sammen sørger vi for at kundene våre får et enestående utgangspunkt for å identifisere og skape nye muligheter.


Relatert innhold:

Kontakt oss, og lær mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å utnytte teknologien på best mulig måte.