Advice

Strategisk rådgivning: Løft forretningsmålene over i digital transformasjon

Det handler om å bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt. Kunnskap styrker evnen til å lykkes med digital endring og gjør at man tar smartere valg for hvordan digitaliseringen kan være med på å bygge en bro fra dagens til ønsket situasjon.


Teknologi spiller en avgjørende rolle i de fleste virksomheter i dag. Det handler om å møte en verden i endring, med nye konkurrenter, disruptive forretningsmodeller og endrede rammebetingelser. Det innebærer endringer i forretningsmodell og hvordan organisasjonen opererer internt og eksternt, på kort sikt og over tid.

Kartlegging

Det gode digitaliseringsprosjektet starter med forståelsen av hva prosessen faktisk vil innebære. En viktig del av prosessen er å kartlegge hvilke endringer som faktisk må gjøres for å levere på de behovene som er avdekket. Bygg en bro mellom nåværende og ønsket situasjon. Hvor er behovene for endring størst – og hvor bør man fokusere for å komme raskere mot ønsket situasjon. Her ligger det mye verdi i å forenkle, selv om det kan være vanskelig.

Lær mer om hvorfor riktig rådgivning er avgjørende for vellykkede prosjekter

Gode prioriteringer og smarte valg

De som lykkes best, gjør gode prioriteringer, velger retning og setter tydelige mål for hva de ønsker å oppnå. De tenker utenfor boksen og alternativt for bruk av teknologien, ofte basert på inspirasjon fra andre som har lykkes eller gjort smarte valg.

Trefiber kan brukes til mye mer enn papir. Nå skal Norske Skog bli best på produksjon av bærekraftig emballasje.

Norske Skog


Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.