Advice

Vi gir råd og innsikt slik at dere lykkes med digitalisering og digital endring. Våre rådgivere fjerner feilene før de oppstår. Du får hjelp til å ta smartere valg. Dere blir bedre til å løse oppgaver på tvers av virksomheten – nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt.

Verdens fremste teknolologiske rådgivningsmiljøer feller en hard dom over bedriftens evne til å gjennomføre gode digitale endringsprosjekt. Svært få har gode nok data til å bevise avkastning fra investeringene.

“De som lykkes best investerer tidlig i kompetanse, og utvikler deretter en god teknologiplattform som integrerer de ulike digitale funksjonene.”

(Forbes Magazine) How To Succeed At Digital Transformation (forbes.com)

Det gode digitaliseringsprosjektet starter med forståelsen av hva prosessen faktisk vil innebære. 

La våre rådgivere hjelpe deg å sette tydelige mål. Vi utformer planen som sikrer god implementering, og deretter veikartet til den mest bærekraftige forvaltningen. Vi vet, vi kan. Vi har gjort det før.

Våre kunder tar endringsledelse på alvor. De har tydelige mål for prosjektene.

Til grunn i samarbeidet ligger et metodeverk utviklet over tid, basert på erfaringer fra store endringsprosjekter og virksomheter av alle størrelser. Vi hjelper deg å lage planer og sikrer gode innføringer av nye løsninger og tjenester slik at mestring oppnås, og gevinster høstes.

“Trefiber kan brukes til mye mer enn papir. Nå skal Norske Skog bli best på produksjon av bærekraftig emballasje.”

Norske Skog
Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg innen kort tid
Ved å sende inn dette skjemaet, tillater du at Evidi kan lagre og behandle dine personlige opplysninger.
Mer informasjon her
Takk! Vi kontakter deg innen kort tid
Ops! Noe gikk galt, husk å sende inn både navn og telefonnr.