Optimise

Moderne, skybasert ERP: Kontinuerlig forbedring av virksomhetens kjerneprosesser

Det handler om å optimalisere og effektivisere prosesser for produksjon, lager og logistikk. Om et ERP-system som gjør det mulig å håndtere endringer i behov og etterspørsel raskt, og kompetansen til å best utnytte teknologien.


Optimal ressursutnyttelse

Store mengder ressurser forsvinner i ineffektive prosesser og systemer. Som et resultat, kan det være svært utfordrende å opprettholde konkurranseevnen og øke lønnsomheten i en virksomhet.

Globalisering og teknologisk utvikling skaper stadig større konkurranse. Derfor er det avgjørende å ha effektive prosesser for vareflyt og logistikk, og god utnyttelse av egne ressurser. For å kunne omstille seg raskt, og unngå rot i produksjons- og lagerlokaler, er det nødvendig å ha et moderne ERP-system som kan støtte disse prosessene.

Les mer om leveranseområdet Optimise

Ved å implementere et effektivt ERP-system, vil virksomhetene oppleve gevinster på flere områder. Gjennom bedret orden og logistikk, økt lønnsomhet og riktigere ressursbruk. En av de største gevinstene vil nemlig være økt effektivitet og drastisk reduksjon av tidsbruk på manuelle oppgaver. Dette kan omfatte alt fra å håndtere manko-situasjoner og etterfylling av varer, til å kunne håndtere endringer i behov og etterspørsel raskt og enkelt.

Økt effektivitet
Optimalisert ressursbruk
Bedret logistikk
Rask håndtering av endringer

Årets Microsoft Business Central Partner Norge

- Evidi vinner med en imponerende vekst, klart sterkere enn sine konkurrenter. Veksten er i tillegg på en stor base med kunder. De jobber tett med Microsoft og involverer oss i caser samt på kundeeventer. Evidi fokuserer på å vise frem gode kundehistorier og bidrar til å vise frem verdien av D365 Business Central i markedet.

Microsoft
Les mer om tildelingen av prisen her
På land, til havs og i verdensrommet får vi jobbe med komplekse problemstillinger - med løsninger du trenger mikroskop for å se.

Inission Løkken


Webinarserie for å hente mer verdi ut av din Business Central-løsning

Hver måned arrangerer vi webinarer som omfavner Business Central og andre relevante temaer og løsninger. Under kan du se tidligere sesjoner.

Påmelding Business Central Webinarer


Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.