Slik lykkes OBOS med digital tjenesteplattform

Ranja Ovedal

Accelerate

I Norge investeres det milliarder i digitalisering hvert eneste år – og som med alt annet er det noen som lykkes langt bedre enn andre. OBOS er en av virksomhetene som satser offensivt for å skape mest mulig verdi med dagens teknologi.

Boligbyggelaget, som ble stiftet tilbake i 1929, er en av landets største og mest lønnsomme virksomheter. Deres rike historie har vært preget av en rekke omstillingsfaser og i dag opererer OBOS innen forretningsområdene boligutvikling, forvaltning og rådgivning, eiendomsmegling og bank. Over 2600 mennesker jobber i konsernet – og medlemstallet nærmer seg en halv million. I tillegg eier de en rekke datterselskaper. Det sier seg selv at konsernet kjenner på det digitale kappløpet på flere fronter.

For å styrke virksomhetens gjennomføringsevne og tilrettelegge for rask digital utvikling har OBOS etablert en digital tjenesteplattform.

– OBOS er i en omstillingsfase, hvor vi erstatter vår gamle forretningsplattform med en rekke nye fagsystemer. Den nye digitale tjenesteplattformen sørger for at vi unngår for mange avhengigheter og direkte integrasjoner mellom de ulike fagsystemene. Dette gir oss raskere tilgang og muligheten til å gjenbruke data, og legger dermed til rette for hyppige endringer, sier Mareke Decker, produkteier for Digital Tjenesteplattform i OBOS.


Intern forankring er avgjørende

Som produkteier har Mareke en avgjørende rolle for at tjenesteplattformen gir OBOS optimal verdi. Som hovedansvarlig for utviklingen av plattformen utgjør hun også bindeleddet mellom forretning og IT internt. Det er hennes oppgave å påse at alle forstår plattformens rolle i oppnåelsen av OBOS´ digitale strategi, og hva som må til for at plattformen understøtter konsernets ulike fagområder.

– Dette innebærer at jeg er hovedkontakt for kravstillere fra de ulike fagområdene vi har. En viktig del av jobben min er å skape forståelse og forankre konseptet på alle fronter, sier Mareke.

Intern forankring trekker hun frem som en avgjørende suksessfaktor for OBOS' tjenesteplattform. En utfordring ved tjenesteplattformen er at den opererer i kulissene, og dermed ikke er noe «håndfast» som de ansatte i OBOS forholder seg til i hverdagen. Derfor kan det ofte være vanskelig for andre å forstå verdien den skaper.

– Du kan si at jeg fungerer som en markedsfører for «DTP» i selskapet. Forankring er viktig for at alle skal forstå hva vi ønsker å oppnå med tjenesteplattformen. En tett dialog er viktig for at vi skal jobbe effektivt og levere det som forventes fra forretning, sier Mareke.

Gode krav gir kvalitet og effektivitet

For å styrke satsingen på digitalisering og innovasjon, har OBOS samlet kreftene i en enhet som har fått navnet «IT og digital». I tillegg til digital forretningsutvikling på tvers av fagområder, har divisjonen ansvaret for felles, digital kundekommunikasjon.

– Etter reorganiseringen ble vi delt opp i produktteam, som har hver sin produkteier og teamleder. Som produkteier sitter jeg ikke midt i utviklingen, men har et fugleperspektiv og ser arbeidet vi gjør i en større kontekst. Min rolle er sentral for fremdriften og for at vi leverer det som forventes. For å sikre dette har vi etablert et eget arkitekturråd, som vi jobber tett sammen med. Arkitektene har kontroll på hele vårt digitale økosystem og muligheten til å jobbe tett med de, er veldig verdifullt, sier Mareke.

Hun understreker at tverrfaglig arbeid er en suksessfaktor for at den digitale tjenesteplattformen skal gi optimal verdi.

– Forretning og IT snakker jo gjerne ulike språk, og det er vesentlig at vi forstår hva som egentlig forventes fra kravstillere, og at disse forstår hva vi trenger for å kunne jobbe effektivt. Når vi har mange ulike fagsystemer som skal etableres parallelt har den digitale tjenesteplattformen en veldig viktig rolle. Vi får mange krav om å levere integrasjoner og data fortløpende. Da må vi ha nok informasjon til å kunne gjøre riktige prioriteringer, utføre arbeidet med høy kvalitet og levere i tide. Det er mitt ansvar, sier Mareke.

Ta kontakt med våre rådgivere for en uforpliktende prat.