Enable

For å utnytte teknologiens fulle potensiale, kreves en moderne plattform, designet for sikkerhet og kontinuerlig fornying. Gjennom digital transformasjon og med skytjenester fra Microsoft, hjelper Evidi Enable virksomheter med å nå sine mål.

Visste du at kun tre av syv digitaliseringsprosjekter når målene sine*? Sørg for å henge med på digitaliseringsreisen.

*Kilde: BCG

En moderne skyløsning øker bedrifters fleksibilitet og konkurranseevne.

Evidi hjelper bedrifter med å planlegge og gjennomføre flytting av IT-tjenester til skybaserte tjenester i Microsofts portefølje.

Microsoft Azure og Microsoft 365 tilbyr alle lag av skytjenester, som IaaS og PaaS. Evidi bistår med alt fra gevinstrådgivning og endringsledelse, til å sikre trygge arbeidsplasser og en effektiv IT-avdeling.

Ved å flytte virksomhetens IT-miljø til Microsofts skytjenester, får Evidis kunder en stabil og skalerbar plattform som gjør at de raskere kan møte nye forretningskrav. Evidi har sterk kompetanse på skyreisens endringsprosesser og ulike løsninger.

Evidi har en rekke verktøy og best practices for konfigurasjon, drift, overvåkning og forbedring av skytjenestene. Verktøyene hjelper våre kunder med en sikker og stabil digital plattform, helt ut til brukernes enheter som mobiltelefoner og PCer.

Gjennom rådene vi gir, er vårt oppdrag å påvirke samfunnet og byggenæringen til en mer bærekraftig utvikling."

– Norconsult
Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg innen kort tid
Ved å sende inn dette skjemaet, tillater du at Evidi kan lagre og behandle dine personlige opplysninger.
Mer informasjon her
Takk! Vi kontakter deg innen kort tid
Ops! Noe gikk galt, husk å sende inn både navn og telefonnr.