Enable

Skybasert plattform og infrastruktur: Fundamentet for all din digitale forretningsutvikling

For å utnytte virksomhetens og teknologiens fulle potensial, kreves en moderne plattform, designet for sikkerhet og kontinuerlig fornying. Enable rigger virksomheten for å gripe mulighetene og nå sine mål, gjennom digital transformasjon, skytjenester og neste generasjons infrastruktur.


Enable bistår med alt fra gevinstrådgivning og endringsledelse, til å sikre trygge arbeidsplasser og en effektiv IT-avdeling. Ved å flytte virksomhetens IT-miljø til Microsofts skytjenester, etableres en stabil og skalerbar plattform. Slik rigges virksomheten til å raskere møte nye krav, fra både IT og forretning.

Evne å tilpasse seg

Suksesshistoriene fra virksomhetene som lykkes, bygger på at de har en bunnsolid, samlet og helhetlig verdikjede som støtter både forretningen og IT. Uansett hvilke behov virksomheten måtte ha, har de tilgang til løsninger og verktøy som henger sammen og utnytter mulighetene som ligger i teknologien. De har skapt et selskap med en teknologisk og kompetansemessig bredde og dybde, og en kultur som alltid tilstreber å få frem det beste i mennesker og organisasjonen.

Les mer om leveranseområdet Enable

Ta i bruk din data

Digitale transformasjonsprosjekter resulterer i endringer for de fleste i virksomheten – direkte eller indirekte. Skal man evne å uthente gevinster, holder det ikke å implementere ny plattform og tenke at jobben er gjort. Det vil alltid være behov for menneskelig bidrag, endring av prosesser, og omskolering av ansatte.

Gjennom rådene vi gir, er vårt oppdrag å påvirke samfunnet og byggenæringen til en mer bærekraftig utvikling.

Norconsult


Hvorfor du bør bytte fra Workplace til Viva Engage

Du har kanskje hørt at Workplace skal legges ned i 2025? Er din virksomhet en av de mange som benytter Workplace i dag, og lurer på hva som er neste steg?

Les om hvorfor du bør bytte til Viva Engage og hvordan løsningen kan hjelpe deg med å forbedre din kommunikasjon, tilbakemelding, analyse, mål og læring, alt i én enhetlig løsning. Vi viser deg også hvordan du kan gjøre overgangen fra Workplace til Viva Engage på en enkel og smidig måte.
Les om fordelene ved å bytte til Viva Engage

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.