Accelerate

Digital tjenesteplattform: Raskere omstilling og nye tjenester ut i markedet

Fremtiden er datadrevet. Accelerate er et helhetlig tilbud som hjelper deg med å designe, utvikle og implementere en fremtidsrettet digital tjenesteplattform tilpasset din virksomhet. Dette gir evnene til å utnytte teknologi på helt nye måter og gripe mulighetene som skapes.


Rigget for hastighet

En digital tjenesteplattform er en fleksibel sammenstilling av produkter, tjenester og systemer. Den henter ut og beriker verdien av eksisterende forretningssystemer og setter samtidig virksomheten i stand til enkelt å tilpasse byggeklossene etter endrede behov.

I en verden hvor hastigheten kontinuerlig øker, og marginer på utnyttelse av ressurser strammes inn, er det viktig å ha verktøy som muliggjør raske endringer og raske resultater. Som gir evnen til å omstille seg hurtig og effektivt. En moderne digital tjenesteplattform hjelper virksomheter med å møte disse kravene og sikrer at de kan ligge i forkant av konkurrentene.

Rask digital utvikling

En moderne tjenesteplattform er utviklet for en tid hvor vi stadig må integrere oss med nye applikasjoner, og data fra ulike systemer må gjøres tilgjengelig på tvers av virksomheten. Den digitale tjenesteplattformen bryter opp siloer og skaper bro mellom kjernedata og forretningsprosesser. Slik gjøres virksomhetens viktigste verdi tilgjengelig på tvers av hele organisasjonen.

Les mer om hvordan en moderne tjenesteplattform rigger virksomheten for morgendagens muligheter

— OBOS er i en omstillingsfase, hvor vi erstatter vår gamle forretningsplattform med en rekke nye fagsystemer. Den nye digitale tjenesteplattformen sørger for at vi unngår for mange avhengigheter og direkte integrasjoner mellom de ulike fagsystemene. Dette gir oss raskere tilgang og muligheten til å gjenbruke data og legger dermed til rette for hyppige endringer.

Mareke Decker, Produkteier for Digital Tjenesteplattform i OBOS.

Ta i bruk din data

Vi jobber kontinuerlig med å standardisere teknologier og tjenester som er generiske, for å skape en arkitektur som vil møte morgendagens krav til hastighet og agilitet. Dette gjør at vi kan komme raskere i gang og rette fokus på det som betyr mest for din virksomhet.

Les mer

Struktur er viktig, men effektive samarbeid er først og fremst basert på kulturell match og tillit. Det fant vi hos Evidi.

Marius Nicolaysen, Leder system og prosjekt, YX


Relevante artikler


Robust tjenesteplattform og tettere samarbeid satt fart på digitaliserings­arbeidet

REMA 1000 og Evidi har samarbeidet helt siden 2007. Nå har de to selskapene begynt å jobbe enda tettere sammen, som ett integrert team. Det har gitt resultater.
Les mer

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.