Operate & Evolve - Reduserer risiko og frigjør tid

Ranja Ovedal

Operate & Evolve – Forvalte – Utvikle – Kontinuerlig – Fleksibelt. Det handler om å redusere forretningsrisiko, frigjøre verdifulle ressurser og legge til rette for kontinuerlig utvikling av virksomheten. Et viktig premiss for å få til dette, ligger blant annet i godt etablerte forvaltningstjenester og god kundekjemi. Tjenester som overvåker i sanntid, gjør de nødvendige grepene, og leverer moderne og driftssikre tjenester som er trygge og robuste, døgnet rundt, hele året.

Mange ledere sliter med å ta inn over seg kraften som ligger i de digitale investeringene de har gjort. Målet kan ikke være nye systemer, men økt gjennomføringskraft og utvikling av nye verdier for ansatte, kunder og eiere.

Dagens teknologiske landskap gir nye muligheter og fjerner mange av gårsdagens fallgruver. Like viktig som å forstå de tekniske sidene, er det da å ha en dyp forståelse av hva som skal til for å få menneskene i organisasjonen til å være med på endringen. Det handler om å gi trygghet og en klar forventning om hvordan den nye hverdagen vil bli og hvordan det vil påvirke deres arbeidssituasjon. Hva skjer når ting ikke fungerer? Hvordan evner vi å sette av tid og ha kapasitet til å utvikle tjenestene videre? Virksomheter som evner å ta inn over seg disse behovene vil oppleve økt forretningsverdi.

Grunnlaget for vekst ligger i forvaltningen

En av forutsetningene for et vellykket prosjekt eller implementering av ny teknologi ligger i en godt planlagt og fundamentert modell for forvaltning og videreutvikling. Et godt fundament skaper trygghet, reduserer risiko og frigjør tid og kapasitet til å utvikle og forbedre produkter og tjenester som tilbys.

Elementer som bør inngå i modellen:

-> Drift og forvaltning basert på metodikk, rammeverk og innsikt øker driftsstabiliteten og gir kontroll. Understøttet av kunstig intelligens.
-> Datadrevet styringsinformasjon som er lett tilgjengelig og gjør virksomheten og kunden i stand til å agere og ta gode beslutninger.
-> Ressurser og kompetanse for kontinuerlig utvikling og optimalisering på tjenestenivå.
-> Brukervennlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt å komme i kontakt, få svar, informasjon og innsikt enten man er intern eller ekstern kunde og bruker av løsninger og tjenester som tilbys.

Når kunstig intelligens blir et «må ha»

Mengden data er økende, og den endres og øker i takt med introduksjonen av ny teknologi i virksomheten. Innsikten som så langt har vært tilstrekkelig, oppleves i økende grad som utilstrekkelig for å kunne ta gode beslutninger og tilby konkurransedyktige produkter og tjenester til kundene. Ved å kombinere kunstig intelligens, sensorer og automasjon med store mengder tilgjengelig innsikt, oppstår betydelige muligheter.

Evnen til å tilpasse seg brukernes behov, gjør at ai-baserte løsninger optimaliserer arbeidsflyter og øker produktiviteten også innenfor forvaltning og drift. Det kan for eksempel gjøre chatboten enda bedre for hver samtale den besvarer. Og ved å kartlegge henvendelser som ofte kommer, og bruke dette som grunnlag for å sende ut relevant informasjon eller forbedre tjenester eller produkter som tilbys kundene.

Målet er å hjelpe kundene (og ansatte) til å frigjøre dyrebar tid og ressurser. Enten det det gjelder driften og forvaltningen i seg selv, eller i håndteringen av henvendelser og informasjonsbehov relatert til dette. Spesielt relevant er det i tilfeller der informasjon er tidssensitiv, og nøyaktighet er viktig, men også der behovet for å frigjøre tid og øke effektiviteten.

Behov for innsikt kan være knyttet til:

-> Drift- og forvaltningstjenester
-> Prosjektleveranser
-> Produktoppdateringer og lisenser
-> Fakturainformasjon

- En effektiv og kundedrevet forvaltningsorganisasjon gir trygghet og kapasitet til å lykkes med digital transformasjon.

Kjartan Halstvedt, CSO, Evidi

Et god startpunkt for å ivareta disse behovene er en kunde- og ansattportal. For visse kunder vil det være mer relevant å tilgjengeliggjøre innsikt og data i deres eget miljø og løsninger. Uansett vil verdien av en effektiv og kundeorientert portalløsning komme til uttrykk gjennom følgende aspekter:

-> Økt presisjon og kvalitet på håndtering av henvendelser
-> Økt effektivitet og frigjøring av tid
-> Styrket kunderelasjon og fornøyde kunder
-> Behovsfokusert presentasjon av data og innsikt


- Vi setter utrolig stor pris på å samarbeide med noen som er så serviceinnstilte. Evidi stiller opp, også utenfor avtalt arbeidstid når det virkelig brenner - som det jo kan gjøre iblant.

Josefine Kragerud, Produkteier, REMA 1000

Spesialister som bryr seg!

Vi hjelper våre kunder lykkes raskere, og bedre. Et viktig premiss for dette er forvaltningstjenester som frigjør verdifull tid i IT-avdelingen. Vi overvåker i sanntid, gjør de nødvendige grepene, og hjelper deg med moderne og driftssikre tjenester som er trygge og robuste, hele døgnet og året rundt.


Kontakt oss, og lær mer om våre effektive forvaltningstjenester og pålitelige løsninger som sikrer driftssikkerhet.