Secure

God nok sikkerhet er beskyttelse som passer din virksomhets realitet. Slik får mennesker, informasjon og systemer god nok beskyttelse mot det til enhver tid gjeldende trusselbildet.

“Siden 2019 har NSM sett en tredobling i antall cyberhendelser som får alvorlige konsekvenser for virksomheter i Norge.”

NSM - Risiko 2022

“Det er fortsatt slik at det generelle sikkerhetsnivået i IKT-systemer hos norske virksomheter er for lavt. I de fleste tilfeller er det tekniske sårbarheter som utnyttes for å kompromittere systemene.”

NSM - Risiko 2022

Sikkerhetsløsninger må alltid støtte virksomhetsstrategien. Derfor ønsker vi å bli kjent; å forstå hva dere gjør, og hvor dere vil. 

Erfaring gir oss mulighet til å velge de verktøyene som gir din virksomhet best effekt.

Med mål om god nok sikkerhet, gjør våre klare og konkrete anbefalinger det enkelt for deg å prioritere og planlegge.

Vårt utgangspunkt er «færrest mulig hendelser, og kun håndterbare». Teknologien skal beskytte, uten at du legger merke til det.

De ansatte spiller en viktig rolle i virksomhetens sikkerhetsarbeid. Gjennom enkle og tydelige budskap, bruker vi mye tid på å skape forståelse og tillit, og på å sørge for etterlevelse.

“Når teknologien spiller de ansatte gode, kan våre butikkmedarbeidere fokusere på å skape gode kundeopplevelser.”

Intersport
Vil du vite mer? Vi tar kontakt med deg innen kort tid
Ved å sende inn dette skjemaet, tillater du at Evidi kan lagre og behandle dine personlige opplysninger.
Mer informasjon her
Takk! Vi kontakter deg innen kort tid
Ops! Noe gikk galt, husk å sende inn både navn og telefonnr.