Operate & Evolve

Forvaltning og utvikling: Reduser risiko og frigjør verdifull tid

Redusert forretningsrisiko, frigjorte ressurser og tilrettelegging for kontinuerlig utvikling av virksomheten. Operate & Evolve bistår virksomheter med å lykkes raskere, og bedre, med forvaltningstjenester som frigjør verdifull tid i IT-avdelingen.Til grunn ligger blant annet godt etablerte forvaltningstjenester og god kundekjemi. Tjenester som overvåker i sanntid, gjør de nødvendige grepene, og leverer moderne og driftssikre tjenester som er trygge og robuste, hele døgnet og året rundt.

Trygghet og forventningsavklaring

Like viktig som å forstå alle sider ved det tekniske, er det da å ha en dyp forståelse av hva som skal til for å få menneskene i organisasjonen til å være med på endringen. Det handler om å gi trygghet og en klar forventning om hvordan den nye hverdagen vil bli og hvordan det vil påvirke deres arbeidssituasjon. Hva skjer når ting ikke fungerer? Hvordan evner vi å sette av tid og ha kapasitet til å utvikle tjenestene videre? Virksomheter som evner å ta inn over seg disse behovene vil oppleve økt forretningsverdi.

Lær mer om oppfølgingen etter prosjektslutt

Grunnlaget for vekst ligger i forvaltningen

En av forutsetningene for et vellykket prosjekt eller implementering av ny teknologi ligger i en godt planlagt og fundamentert modell for forvaltning og videreutvikling. Et godt fundament skaper trygghet, reduserer risiko og frigjør tid og kapasitet til å utvikle og forbedre produkter og tjenester som tilbys.

Struktur er viktig, men effektive samarbeid er først og fremst basert på kulturell match og tillit. Det fant vi hos Evidi.

YX


Om du har spørsmål om et produkt eller leveranseområde du allerede bruker kan du kontakte support her.