Engage

Verdiorientert CRM: Strukturen bak de gode kundeopplevelsene

Engage setter virksomheten i stand til å skape og utnytte muligheter. Til å ha innsikt til å gjøre riktige valg og være relevant. Og til slutt, til å følge opp til riktig tid. Med en god CRM-løsning som bidrar til vekst, vil virksomheten høste mer av investeringene som gjøres.


Evnen til å engasjere og skape de gode opplevelsene er viktige kriterier for å lykkes. Dette gjelder uavhengig av om det er hos kunder, ansatte, leverandører, innbyggere eller medlemmer. Virksomheter som lykkes, er de som evner å fjerne friksjon og hinder for effektivitet og samhandling på tvers.

Fundament i et felles CRM

Med et felles CRM-system, som Microsoft Dynamics 365, legges det til rette for å skape unike kundeopplevelser i alle ledd. Siloer rives og avdelinger forenes med sømløse overleveringer og deling av informasjon. Legger man til relevante verktøy og godt definerte prosesser på tvers, er virksomheten rigget for å utnytte mulighetene teknologien gir. Kontroll på kundeaktivitet, økt kvalitet på data, sømløse arbeidsprosesser og enkel tilgang på informasjon – på tvers av virksomheten, gir økt opplevd verdi internt og hos kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om mulighetene i teknologien og hvordan god CRM kan bidra til vekst

En smartere måte

Behovet for endring møtes best om virksomheten har klart definerte mål og en felles forventning om hvilke resultater man ønsker å oppnå. Dette gir fokus, samordning og transparens på tvers. Det handler som oftest om å utnytte tilgjengelig funksjonalitet på en smartere måte.

Vi bruker teknologi til å utgjøre en forskjell, både for de som eier bolig, og for de som skal kjøpe for første gang.

OBOS

OBOS - Mer enn bare kunde


Evidi hjelper OBOS med å skape bedre kundeopplevelser med Dynamics 365 Marketing

- Med Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Customer Insights kan vi levere individualiserte og svært skreddersydde kundeopplevelser.

Harald Wiker Aulstad, CRM Tech Lead i OBOS.
Les mer om hvordan OBOS fikk hjelp til å forvandle sin kundeopplevelse

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.