Engage

Engasjere – vekke interesse hos. Verdiorientert CRM som bidrar til vekst og legger til rette for unike kundeopplevelser i alle ledd

Evnen til å engasjere og skape de gode opplevelsene er viktige kriterier for å lykkes. Engage setter virksomheten i stand til å skape og utnytte muligheter. Vi gir innsikt til å gjøre riktige valg og være relevant. Ikke minst, legger vi til rette for å følge opp til riktig tid. Med en CRM-løsning som fremmer vekst, vil virksomheten høste mer av investeringene som gjøres.


Engage er Norges ledende fagmiljø innen CRM og Low-code innenfor Microsoft-teknologi. Vi er spesialister på Microsoft Dynamics CRM (Customer Engagement) og Power Platform. Med over 60 spesialister bistår vi våre kunder gjennom hele reisen. Fra den innledende fasen med forprosjekt og ledelse, til implementering med smidig tilnærming og videre til forvaltning og support. Våre eksperter sikrer en sømløs prosess fra start til slutt.

Fundament i et felles CRM

Med et felles CRM-system, som Microsoft Dynamics 365, legges det til rette for å skape unike kundeopplevelser i alle ledd. Siloer fjernes og avdelinger forenes med sømløse overleveringer og deling av informasjon. Legges det på relevante verktøy og godt definerte prosesser på tvers, er virksomheten rigget for å utnytte mulighetene teknologien gir. Kontroll på kundeaktivitet, økt datakvalitet, sømløse arbeidsprosesser og enkel tilgang på informasjon – på tvers av virksomheten, gir økt opplevd verdi internt og hos kunder og samarbeidspartnere.

Hvorfor low-code og Power Platform?

Med videre programvareutvikling i Power Platform finnes det uante muligheter for å løse behov på tvers av virksomheten, uavhengig av kompleksitet. Enten du trenger en intern app for prosessautomatisering eller en kundefront-app, gjør low-code og Power Platform det mer tilgjengelig å løse forretningsbehov. Dette gjøres med enkle og skalerbare løsninger, som sømløst integreres med resten av Microsoft-porteføljen. Plattformen legger til rette for at det er enkelt å opprette effektive og fleksible løsninger for dine brukere, partnere og kunder. Løsningene kan skaleres i hele virksomheten, og dermed forsterke de positive kunde- og brukeropplevelsene.

Evidi hjelper OBOS med å skape bedre kundeopplevelser med Dynamics 365 Marketing

- Med Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Customer Insights kan vi levere individualiserte og svært skreddersydde kundeopplevelser.

Harald Wiker Aulstad, CRM Tech Lead i OBOS
Les mer om hvordan OBOS fikk hjelp til å forvandle sin kundeopplevelse

Dynamics 365 Copilot

Assistentene du alltid har drømt om!

Dynamics 365 Copilot hjelper til med å skape ideer og innhold, automatisere kjedelige og repetitive oppgaver, og gir innsikt i data på en helt ny måte. Copilot i Dynamics 365 gir virksomheter verdi ved å øke produktiviteten og effektiviteten til de ansatte. Undersøk hvilke Copiloter som finnes for Dynamics 365 CRM (tidligere CE) og Power Platform, og få tips til hvordan verktøyene kan hjelpe virksomheten å utnytte sitt fulle potensiale.

Vi hjelper virksomheten med å se mulighetsbildet, skreddersydd for deres arbeidsprosesser. Ved innføring av Copilot og KI i virksomheten, setter Evidi fokus på sikkerhet, datakvalitet, verdiskapning og ansvarlig adopsjon.
Oppdag Dynamics 365 Copilot

CRM-strategi

Hvis du vurderer å investere i CRM, anbefaler vi alltid at du starter med en CRM-strategi. Sammen setter vi en tydelig CRM-strategi, med definerte mål og fokusområder. Vi bistår med å kartlegge nåværende prosesser, ser på ønsket fremtidig situasjon og utarbeider brukerhistorier. Vi utformer en plan for implementering av strategien og et gjennomtenkt løsningsdesign.
Les om CRM-strategi - Veikartet for hvor du skal og hva du skal oppnå

Produkter og tjenester

Dynamics 365 CRM

Dynamics 365 CRM (tidligere CE) består av flere moduler, der hovedmodulene er salg, kundeservice, markedsføring og kurs/eventer. D365 CRM er helintegrert og smart CRM-teknologi, som samler data på ett sted. Teknologien justeres ut ifra virksomhetens behov, der du tar med ønsket funksjonalitet og senere skalerer etter endrede behov. D365 CRM gir kontroll over forretningsprosessene og sikrer forbrukerengasjement gjennom hele verdikjeden.

Power Platform

Power Platform er en skalerbar low-code-plattform, der du enkelt bygger videre muligheter og svarer opp forretingsbehov. Plattformen er helintegrert med resten av dine data, og gir et hav av muligheter tilpasset virksomhetens behov. Teknologien gjør det mulig å automatisere og effektivisere rutineoppgaver og arbeidsprosesser via enkle og skalerbare løsninger.

Copilot Ready Dynamics 365/Power Platform

Copilot er integrert i Dynamics 365 CRM og Power Platform, og er utformet for å assistere deg basert på din rolle og forretningsområdet. Copilot følger ansvarlig kunstig intelligens-praksis, der teknologien er bygget på et fundament av etikk og respekt for menneskerettigheter. Med veiledning og forberedelser, blir du klar til å adoptere og effektivisere med Copilot og KI i ditt CRM/Power Platform-univers.

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.