Advice - Digital transformasjon; bygg bro mellom dagens og ønsket situasjon

Ranja Ovedal

Advice – gi råd – se muligheter - gi retning. Det handler om å bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – nyskapende, sikkert og kostnadseffektivt. Kunnskap styrker evnen til å lykkes med digital endring og gjør at man tar smartere valg for hvordan digitaliseringen kan være med på å bygge en bro fra dagens til ønsket situasjon.

Teknologi spiller en avgjørende rolle i de fleste virksomheter i dag. Det handler om å møte en verden i endring, med nye konkurrenter, disruptive forretningsmodeller og endrede rammebetingelser. Det innebærer endringer i forretningsmodell og hvordan organisasjonen opererer internt og eksternt, på kort sikt og over tid.

Økt verdi av investeringer

Virksomheter som får opp øynene for hvordan moderne teknologi kan støtte egen virksomhet, vil oppleve økt verdi av sine investeringer. Innføring av nye digitale løsninger og plattformer ender ofte med et uforløst potensial. Man tar ikke ut nok verdi av sine investeringer, og svært få har gode nok data til å bevise avkastning fra sine investeringer i teknologi.

Å bli i stand til å løse oppgaver – på tvers av virksomheten – på en nyskapende, sikker og kostnadseffektiv måte, krever at man er konkret på sine endringsbehov. Hvilke forretningsutfordringer skal løses? Hvilke muligheter ønsker man å realisere? Og hvordan måler man suksess?

– Investeringen i en ny digital plattform vil gi oss mye verdi i fremtiden. Plattformen blir et ess i ermet på veien videre mot en hypermoderne IT-hverdag. De arkitektoniske grepene som plattformen muliggjør, legger bedre til rette for å utvikle nye tjenester og løfte systemer opp i skyen.

Frank-André Nilsen, Integrasjonsarkitekt, Intersport


Bli rigget for å gripe mulighetene

Det gode digitaliseringsprosjektet starter med forståelsen av hva prosessen faktisk vil innebære. En viktig del av prosessen er å kartlegge hvilke endringer som faktisk må gjøres for å levere på de behovene som er avdekket. Bygg en bro mellom nåværende og ønsket situasjon. Hvor er behovene for endring størst – og hvor bør man fokusere for å komme raskere mot ønsket situasjon. Her ligger det mye verdi i å forenkle, selv om det kan være vanskelig. Ta utgangspunkt i investeringene man allerede har gjort i teknologi. Kan de utnyttes på andre måter eller støtte andre deler av virksomheten?

De som lykkes best, gjør gode prioriteringer, velger retning og setter tydelige mål for hva de ønsker å oppnå. De tenker utenfor boksen og alternativt for bruk av teknologien, ofte basert på inspirasjon fra andre som har lykkes eller gjort smarte valg.

Et metodeverk for gjennomføring og innføring av nye løsninger og tjenester er også avgjørende for et godt resultat. En agil, sprint-basert tilnærming gir fokus​ og raskere og målbare gevinster kan realiseres. Det bidrar til mer effektiv utnyttelse av ressursene og gir virksomheten anledning til å evaluere resultater og justere i forhold til hva som en til enhver tid er viktig.

Tar man endringsledelse på alvor, investerer i kompetanse og bygger kultur rundt nye måter å jobbe på, oppleves mestring og gevinster kan høstes.

Vi gjør våre kunder i stand til å lykkes!

Våre kunder forstår at teknologi er kritisk for drift og utvikling av deres virksomhet. Derfor ønsker de å jobbe med en partner som er opptatt av å skape mest mulig verdi, både økonomisk og menneskelig. Når dette skjer, opplever vi mestring sammen.

Evidi leverer kompetanse, kapasitet og teknologi, som gir kundene våre styrket handlingsrom og gjennomføringsevne. La våre rådgivere hjelpe deg å sette tydelige mål. Vi utformer planen som sikrer god implementering, og deretter sikre god forvaltning og drift. Målet er å sikre at hver kunde har de beste forutsetninger til å nå sine strategiske og operasjonelle mål.

Kontakt oss, og lær mer om hvordan vi kan bistå din bedrift i å nå sine digitale strategier og mål.