Accelerate - Fleksibilitet og økt hastighet med digital tjenesteplattform

Ranja Ovedal

Accelerate - akselerere - øke hastighet; dette utgjør selve kjernen i en digital tjenesteplattform. Slik rigges virksomheten for å gripe mulighetene og komme raskt ut i markedet med nye tjenester.

I en verden hvor hastigheten kontinuerlig øker, og marginene på utnyttelsen av ressurser strammes inn, er det viktig å ha verktøy som muliggjør raske endringer og raske resultater. Som gir evnen til å omstille seg hurtig og effektivt. En moderne digital tjenesteplattform hjelper virksomhetene å møte disse kravene, og sikrer at de kan holde tritt med konkurrentene.

Les mer om hvordan en robust tjenesteplattform og tettere samarbeid med Evidi har satt fart på digitaliseringsarbeidet i REMA 1000

Realisering av virksomhetens digitale strategi, systemoppgraderinger og tjenesteinnovasjon kan være utfordrende oppgaver, spesielt hvis man sitter på gamle og utdaterte IT-systemer. Dette har blitt en av de største truslene norske virksomheter står ovenfor.

Virksomhetene som leder utviklingen er smidigere enn tradisjonelle virksomheter. For disse handler det om innovasjon og komme raskt ut i markedet. Om å skape, prøve og videreutvikle, kontinuerlig. De ligger alltid noen skritt foran. Det handler ikke om flaks, men om å ta kontroll og å utnytte ressursene best mulig. Resultatet er redusert tid fra ide til lansering i markedet.


Raskere digital utvikling

En moderne tjenesteplattform er utviklet for en tid hvor vi stadig må integrere oss med nye applikasjoner, og data fra ulike systemer må gjøres tilgjengelig på tvers av virksomheten.

Tjenesteplattformen gjør det mulig å modernisere IT-arkitekturen og gjennomføre virksomhetskritiske tiltak i et høyere tempo. Ved å gjøre data lett tilgjengelig, reduseres risikoen og kompleksiteten ved en mengde prosesser, samtidig som hastighet, fleksibilitet og mulighetsrom øker drastisk.

Den digitale tjenesteplattformen fungerer som byggeklosser, slik at det blir enklere og raskere å bygge, teste og endre. Hvilke byggeklosser som brukes, og hvordan de settes sammen, avhenger av virksomhetenes behov.

Tjenesteplattformen løfter dataen fra kjernesystemene og skaper en felles form slik at data kan deles og gjenbrukes på tvers av virksomheten. Bruk av enkle byggeklosser og gjenbruk av data frigjør betydelige ressurser fra arbeid som allerede er gjort. Dermed kan prosesser som tidligere tok flere uker reduseres til timer.


Relatert innhold:

Kontakt oss, og lær mer om digital tjenesteplatform og hvordan virksomheten kan rigges for å gripe mulighetene.