Decide - I en datadrevet og åpen kultur gjøres innsikt tilgjengelig for alle, til enhver tid

Ranja Ovedal

Decide – analysere - beslutte - forbedre. I en datadrevet og åpen kultur gjøres innsikt tilgjengelig for alle, til enhver tid. Med innsikt kommer automatisering, innovasjon, bedre opplevelser – og bedre beslutninger. Ved å kombinere innsikt med kunstig intelligens, sensorer og automasjon, oppstår store muligheter i en datadrevet organisasjon.

Mengden data er økende, og den endres og øker i takt med ny teknologi som introduseres i virksomheten. Det gjør at innsikten man så langt har klart seg med, ikke lenger er tilstrekkelig for å kunne ta gode beslutninger. Ved å kombinere tilgjengelig innsikt med kunstig intelligens, sensorer og automasjon, oppstår store muligheter for å skape en datadrevet organisasjon.

Virksomheter som evner utnytte disse mulighetene optimalt, vil oppleve økt forretningsverdi. Kostnader og kompleksitet reduseres og arbeidsprosesser og forretningsapplikasjoner forbedres.

Kunsten er å vite hvor man finner riktig data – og gjøre de tilgjengelig!

Mange virksomheter utnytter ikke verdien som finnes i egne data. For mye tid og ressurser brukes fortsatt på å trekke ut data for analyse og rapportering. Ofte er det usikkerhet forbundet med datakvalitet og rapporter som allerede er laget. Gir de svaret man ønsker? Er dette egentlig i bruk av noen? Har vi skapt «parallelle sannheter»?

- Man trenger ikke være utvikler for å lage gode rapporter så lenge man har tilgang på riktige data.

Data Engineer i Evidi

Det kreves kompetanse og erfaring for å analysere, bearbeide og presentere data i gode rapporter og visninger. De fleste virksomheter har evne til å lage rapporter i Power BI. Utfordringen ligger i å vite hvor man finner riktig data og hvordan man kan gjøre de tilgjengelig for de som trenger det på en sikker og brukervennlig måte.

Veien til en datadrevet virksomhet

Målet er å fjerne unødvendig ressursbruk, få mer fornøyde medarbeidere og selvfølgelig presentere gode rapporter som lar seg videreutvikle og skalere på en bærekraftig måte.

Grunnlaget for de gode rapportene ligger i å vite hvilke data som finnes og hvordan de kan bidra til å skape verdi for virksomheten. Det forutsetter at dataene er fullstendige og har god datakvalitet, og at tiden det tar å hente de ut og utforme rapportene ikke oppleves som en flaskehals.

En god modell for forvaltning, strukturering og tilgjengeliggjøring av data (datamanagement) ved hjelp av tilgangsstyring må på plass. Microsoft Intelligent Data Platform svarer opp disse behovene ved å gjøre data og verktøy for analyse og forvaltning av dataene tilgjengelig ett sted

-> Sørg for å ha tilgang til riktig og nødvendig kompetanse

-> Få kontroll på egne data (datavask, datamodellering og strukturering av data)

->  Gjør data enkelt tilgjengelig for analyse og rapportering 

->  Vurder løsninger for å utnytte data fra kunstig intelligens, sensorer og automasjon

-> Lag gode rapporter og dash-boards som støtter virksomhetens behov

-> Ivareta sikkerheten med tilgangsstyring

-> Gi opplæring – skap ambassadører


Bli best på å ta ut verdi av teknologi​

Evidi leverer kompetanse, kapasitet og teknologi, som gir kundene våre styrket handlingsrom og gjennomføringsevne. Målet er å sikre at hver kunde har de beste forutsetninger til å nå sine strategiske og operasjonelle mål. Vi er kundeorientert og datadrevet i alt vi gjør, fordi det skaper størst verdi for kundene våre.​

Kontakt oss, og lær mer om hvordan du kan bli best på å ta ut verdi av teknologi.