Decide

Datadrevet innsikt: Større verdiskapning med egen analyseplattform

I en datadrevet og åpen kultur gjøres innsikt tilgjengelig for alle, til enhver tid. Med innsikt kommer automatisering, innovasjon, bedre opplevelser – og bedre beslutninger. Ved å kombinere innsikt med kunstig intelligens, sensorer og automasjon, oppstår store muligheter i en datadrevet organisasjon.


Målet er å fjerne unødvendig ressursbruk, få mer fornøyde medarbeidere og selvfølgelig presentere gode rapporter som lar seg videreutvikle og skalere på en bærekraftig måte.

Datadrevet organisasjon

Mengden data er økende, og den endres og øker i takt med ny teknologi som introduseres i virksomheten. Det gjør at innsikten man så langt har klart seg med, ikke lenger er tilstrekkelig for å kunne ta gode beslutninger. Ved å kombinere tilgjengelig innsikt med kunstig intelligens, sensorer og automasjon, oppstår store muligheter for å skape en datadrevet organisasjon.

Les mer om verdien av en datadrevet kultur

Økt effektivitet

Virksomheter som evner utnytte disse mulighetene optimalt, vil oppleve økt forretningsverdi. Kostnader og kompleksitet reduseres og arbeidsprosesser og forretningsapplikasjoner forbedres.

Europris legger grunnlaget for automatisering av prosesser med ny analyse- og integrasjonsplattform

- Når IT-avdelingen er ute i virksomheten, er budskapet at de som trenger data og innsikt skal få det! Og de skal ikke være avhengig av IT-avdelingen for å bestille en rapport.

Thomas Nakken, Leder dataplattform og analyse i Europris
Les om Europris sin reise med å skape en datadrevet og åpen kultur

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.