Business Driven Architecture

Grip morgendagens muligheter med helhetlig arkitektur

I dagens konkurranseutsatte forretningslandskap har ønsket om datadrevne beslutninger blitt en universell ambisjon. Alle virksomheter streber etter å ta informerte valg basert på innsikt hentet fra data.


Mange virksomheter er nysgjerrige på hvordan kunstig intelligens (KI) kan bidra innenfor deres bransjer. Hvordan skal de få med hele virksomheten på endringen og hvordan skal de være effektive og lønnsomme med begrensede ressurser? Samtidig har de fleste erfart at en IT-plattform med for høy gjeldsgrad, stopper egen utvikling. Utnyttelse av eksisterende systemer, data og tilpasning til endret forretningslandskap kan bli en utfordring. Dette løser vi med optimal virksomhetsarkitektur, digital tjenesteplattform og det vi kaller Business Driven Architecture.

Mennesker, forretning, teknologi

Business Driven Architecture handler om å skape et effektivt samspill mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi for å oppnå suksess. Om hvordan vi kommer fra der vi er, til hvor vi ønsker å være. 

En digital tjenesteplattform er en fleksibel sammenstilling av produkter, tjenester og systemer. Den henter ut og beriker verdien av eksisterende forretningssystemer og setter samtidig virksomheten i stand til enkelt å tilpasse byggeklossene etter endrede behov. 

Oppskriften på suksess handler om å forstå hvordan organisasjonen fungerer som en helhet, hvordan mennesker interagerer med prosesser og teknologi og hvordan alle disse elementene kan sys sammen for å nå målene. Slik oppnås virksomhetens fulle forretningsmessige potensial. 

Les mer om viktigheten av å ha hele virksomheten med seg i endringsprosessen.

Grundig kartlegging

Det gode digitaliseringsprosjektet starter med forståelsen av hva prosessen faktisk vil innebære. En viktig del av prosessen er å kartlegge hvilke endringer som faktisk må gjøres for å levere på behovene som er avdekket. Dette involverer en dyp analyse av virksomhetens nåværende tilstand (As-is), inkludert prosesser, modenhet, og forståelse av deres egne systemer og prosesser.
Lær mer om oppskriften bak prosjektsuksess

Slik dannes grunnlaget for å bygge en bro mellom nåværende og ønsket situasjon, og utviklingen av en arkitekturprosess som forener nåværende tilstand og målsetningene (To-be). Hvor er behovene for endring størst – og hvor bør man fokusere for å komme raskere mot ønsket situasjon.

Verdi i forenkling

Business Driven Architecture tar ikke bare sikte på å dekke teknologiske behov og den digitale tjenesteplattformen, men strekker seg også til å tilpasse organisasjonsstrukturen, håndtere endringsledelse og tilby rådgivning. Dette dreier seg om å utvikle en helhetlig tilnærming som fremmer langsiktig tenkning og baner vei for suksess. Her ligger det mye verdi i å forenkle, selv om det kan være vanskelig.

Fra innsikt til handling

I en tid der suksess avhenger av å transformere data til innsikt og innsikt til handling, er Business Driven Architecture en avgjørende bro mellom dagens utfordringer og morgendagens muligheter. Det handler om å skape en virksomhetsstruktur som er smidig, tilpasningsdyktig og rigget for morgendagens muligheter.

Rigget for å gripe mulighetene

Virksomheter navigerer i dag et landskap i stadig endring. Et landskap hvor man må være agil og endringsvillig, og evne å snu seg raskt for å gripe de mulighetene som dukker opp. Men også et landskap hvor man må være robust for å motstå trusler og angrep.

Les mer


Andre relevante artikler

Webinar om Business Driven Architecture

Det er samspillet mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi som er løsningen - ikke teknologien i seg selv. I dette webinaret kan du høre vår CTO Leiv Thomas Sandnes, Seniorrådgiver Marianne Hagen og virksomhetsarkitekt Fredrik Roppestad fortelle om vårt rammeverk Business Driven Architecture, og hvordan du gjør virksomheten i stand til å gripe morgendagens muligheter med en helhetlig arkitektur!

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.