Rigget for å gripe mulighetene

Leiv Thomas Sandnes, CTO

Virksomheter navigerer i dag et landskap i stadig endring. Et landskap hvor man må være agil og endringsvillig, og evne å snu seg raskt for å gripe de mulighetene som dukker opp. Men også et landskap hvor man må være robust for å motstå trusler og angrep.

Muligheter er sjeldent noe som bare dukker opp, uten at det ligger målrettet arbeid bak. Dette er sant på alle områder - også for virksomheter. Så hvordan skal man rigge virksomheten for å både skape og gripe muligheter?

Mer enn bare teknologi

Å rigge en virksomhet for å gripe mulighetene, for å skape de, og for å være rustet for fremtiden, handler om mer enn å implementere et system eller en prosess. Og implementering av teknologi for teknologiens skyld vil aldri lønne seg i lengden. Så det handler ikke om teknologien i seg selv, men hva den setter deg i stand til, og hvordan den bidrar til å nå målet som er satt – for virksomheten og de ansatte.

Det handler om å alltid tenke på menneskene som skal bruke teknologien, før den velges. Å se hva som er deres behov, sammen med virksomhetens behov. Riktige verktøy for faktiske behov, og god nok opplæring, er avgjørende for suksess, sier Ramiz Khalife, senior virksomhetsarkitekt i Evidi

Lær mer om hvilken kraft som ligger i teknologien, og hvordan den kan hentes ut her

Mennesker, forretning, teknologi

Det er en mengde teknologier som kan løse de samme utfordringene – noen bedre enn andre – men hva utgjør egentlig kjernen av en virksomhet? Menneskene. De ansatte. Uten dem er bedriften et tomt skall. Samtidig må en virksomhet tjene penger for å overleve, og effektivitet og optimal utnyttelse av ressurser er og forblir viktig.

Men, å implementere nye systemer og teknologier har liten effekt om fundamentet er svakt, eller er uegnet for endring. Det må være sterkt, fleksibelt, og endringsdyktig – og de ansatte må være med på prosessen. Sammenhengen mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi er nemlig en viktig brikke for å rigges for fremtiden.

For både forretning og it handler det om evnen til å tilpasse seg markedet og respondere raskt på endringer. Suksesshistoriene fra virksomhetene som lykkes, bygger på at de har en bunnsolid, samlet og helhetlig verdikjede som støtter menneskene i virksomheten, forretningen og IT. Uansett hvilke behov virksomheten måtte ha, har de tilgang til løsninger og verktøy som henger sammen og utnytter mulighetene som ligger i teknologien. De har skapt en kultur som alltid tilstreber å få frem det beste i mennesker og organisasjonen, og et selskap med en teknologisk og kompetansemessig bredde og dybde.

Lær mer om hva virksomhetene som lykkes i å ta ut forretningsverdi av sine investeringer i ny teknologi har til felles

Å ta ut verdi av teknologi

Evidi skal hjelpe kundene å oppnå ønsket tilstand – og det handler om mye mer enn å implementere et system, en prosess eller en spesifikk teknologi. Å bistå virksomhetene til å nå en tilstand innebærer å gi de gode rådene og tenke helhetlig og langsiktig. Både på tvers av hva Evidi kan levere, men spesielt i lys av hva virksomheten faktisk har behov for, og i relevans til utviklingen i verden.

Å rigge virksomheter for å gripe muligheter er ikke begrenset til de neste årene. Bak skal det ligge en fleksibilitet som gjør hver endring til en mulighet, ikke en utfordring. Man skal ikke oppleve å være låst i systemer og ikke kunne være med på nødvendig utvikling for å overleve, fordi man ikke tenkte helhetlig, fleksibelt og langsiktig.

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.