Workflex

Prosjekthåndtering og arbeidsordre i et sømløst styringssystem

Effektivt verktøy for administrasjon av arbeidsoppgaver


Om Workflex

Workflex er en innovativ digital plattform utviklet for å forenkle administrasjonen og håndteringen av arbeidsoppgaver og serviceforespørsler i virksomheter. Dette verktøyet fungerer som et sentralt sted der ansatte kan opprette, tildele, spore og fullføre ulike arbeidsordrer, og det legger til rette for en effektiv og strømlinjeformet arbeidsflyt.

Gjennom systemet kan brukerne opprette arbeidsordrer ved å legge inn viktige detaljer som oppgavetype, beskrivelse, prioritet og tidsramme for gjennomføring. Arbeidsordrene kan variere og omfatte oppgaver knyttet til vedlikehold, reparasjon, installasjon eller andre nødvendige oppgavetyper. Brukerne har muligheten til å registrere informasjonen manuelt eller importere den fra ulike systemer, for eksempel kundesupport eller inventarstyring, og på den måten sikre en smidig og effektiv behandling av arbeidsordrene.

Les om Workflex sin satsing i nettbransjen her

En sentralisert database

Workflex fungerer som en sentralisert database der alle arbeidsordrer lagres. Dette gjør det enkelt å spore og administrere alle pågående og avsluttede oppgaver. Rapporter og analyser kan skapes for å få innsikt i ytelse, ressursbruk og arbeidsflyt i organisasjonen. Noen av fordelene med et arbeidsordresystem inkluderer effektiv tildeling og administrasjon av oppgaver, reduksjon av manuelle feil og papirarbeid, bedre sporbarhet og dokumentasjon, samt økt produktivitet og kundetilfredshet.

Les om hvordan Workflex hjelper til med å dekke hele verdiflyten.

Effektiv arbeidsflyt og økt produktivitet

Workflex spiller en viktig rolle i å effektivisere arbeidsflyten, forbedre produktiviteten og sikre nøyaktig oppfølging av arbeidsoppgaver og serviceforespørsler. Ved å implementere et slikt system kan organisasjoner oppnå bedre kontroll over arbeidsordreprosessen, redusere forsinkelser og feil, og øke kundetilfredshet og produktivitet.

Skyløsning utviklet med nettselskaper for nettselskaper
Ivaretar prosessen fra kundekontakt til prosjektavslutning
Microsoft-teknologi integrert i Office 365-økosystemet
Online og offline tilgjengelig på alle enheter

Med Workflex får du:

 • Ressursallokering
 • Prosesser for håndtering av henvendelser via portal
 • Prosjektering
 • Håndtering av Samsvarserklæring, sikker jobbanalyse og prosjektspesifikke skjemaer
 • Automatisert varsling og påminnelser
 • Mobile applikasjoner tilgjengelig på Apple Store og Google Play
 • Ytelsesanalyse
 • Kundekommunikasjon
 • Forebyggende vedlikehold
 • Materialstyring
 • Historikk og dokumentasjon
 • Brukerrettigheter og sikkerhet
 • Skalering og fleksibilitet

Kundeerfaring

For å ruste seg for fremtidige utfordringer og sikre kontinuerlig vekst, implementerte Glitre Nett en rekke tiltak for å forbedre sin drift og nettforvaltning. En av nøkkeltiltakene var å finne en ny arbeidsplattform som kunne understøtte deres fremtidige behov og sikre effektivitet i nettforvaltningsprosessene. Med implementeringen av Workflex som en ny arbeidsplattform, vil Glitre Nett først og fremst effektivisere prosesser som forespørsler, sakshåndtering, prosjektering og planlegging.

Glitre Nett har nylig gjennomført sin anskaffelse av ny saksbehandlingsløsning for kundetilknytninger i distribusjons- og regionalnettet. Der leverte Evidi det beste tilbudet basert på tildelingskriteriene Pris og Kvalitet med tilhørende vekting. Glitre Nett er meget positive til å ha Workflex med i sin systemportefølje for å tilrettelegge for økt effektivitet og reduserte kostnader for selskapet i fremtiden.

Torhild Pettersen Fjermedal, Leder Nettutbygging, Glitre Nett

Les om hvordan Glitre Nett ruster seg for fremtiden med Workflex.


Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.