Proplanner

Skreddersydd bransjeløsning som lar virksomheter oppnå økt lønnsomhet og effektivitet. Gir full oversikt og kontroll over innkjøp og produksjon, optimal lagerstyring og kapitalfrigjøring.


Et godt styringsverktøy er en forutsetning for gode prosesser i produksjonsbedrifter. Proplanner er en spesialisert bransjeløsning for produksjonsbedrifter som fokuserer på å forbedre lagerstyring, frigjøre kapital, ressurser og tid.

Med Proplanner får virksomheten bedre oversikt og kontroll over innkjøp, lager og produksjon. Løsningen gir rask tilgang til sentrale opplysninger, noe som bidrar til bedre lagerstyring og frigjøring av kapital og tid.

Forbedret lønnsomhet, effektivitet og kundetilfredshet

Proplanner hjelper kunder med å øke lønnsomheten gjennom forbedret lagerstyring, produksjonsprosesser og logistikkstyring. Dette resulterer i reduserte kostnader, bedre ressursutnyttelse og økt kundetilfredshet. Med tilgang til sanntidsdata og innsikt gir Proplanner bedre beslutningsgrunnlag for å identifisere trender, effektivisere prosesser og tilpasse seg markedsendringer, noe som resulterer i en mer kontrollert og konkurransedyktig virksomhet.

Les mer om hvordan ERP kan bidra til økt ressurseffektivitet

Kvalitet og brukervennlighet

Løsningen er basert på det anerkjente forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central, som kombinerer CRM (kundehåndtering) og ERP (bedriftsressursplanlegging) funksjonalitet. Løsningen implementeres i Microsoft sin standardløsning, og sertifiseringsprosessen hos Microsoft sikrer både kvalitet og brukervennlighet.

Proplanner brukes på alle ukentlige planleggingsmøter og gir oss et klart bilde på produksjonskapasitet, planlagte og leverte ordrer og prognoser. Med dette kan vi rett og slett ta kjappere og bedre beslutninger.

Vegard Jensrud, Logistikksjef, Hexagon Ragasco

Økt lønnsomhet gjennom forbedrede prosesser og styring
Økt effektivitet og ressursutnyttelse
Forbedret kundetilfredshet
Bedre beslutningsgrunnlag

Med Proplanner får du:

  • Behovsberegning for produksjon og bestilling med intuitive handlingsmeldinger
  • Behovsberegning for produksjon og bestilling med intuitive handlingsmeldinger
  • Forbedret prognosefunksjonalitet og prognosesending til leverandører
  • Vis fremtidig belastning basert på prognoser og ordrer
  • Forbedret styring av innkommende og utgående logistikk
  • Registrer tidsforbruk, gjør etterkalkulering og mål leveringspresisjon
  • Avviksregistrering og leveringspresisjonsmåling
  • Integrert servicemodul i behovsberegningene
Vi har jobbet mye med å få mindre tidsbruk og mer kontroll. Det har gitt resultater på bunnlinja. Tidligere måtte vi lete etter fakturaer og timelister. Nå er alt i Dynamics NAV, det er raskt å finne og vi er mer sikre på at vi får registrert hver jobb.

Jan H. Eriksen, Daglig leder, IAC Vestcold


Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.