Teknologien gir større kraft enn du aner

Ranja Ovedal

Business Driven Architecture

Ledere sliter med å forstå kraften som ligger i de digitale investeringene de allerede har gjort. Virksomhetene sitter med systemer og plattformer som kan gi enorm kraft og verdiskaping, men er sjelden forberedt på endringen digital transformasjon krever. Målet bør ikke være nye systemer, men økt gjennomføringskraft og å skape nye verdier.

- De siste årene har investeringsviljen i teknologi i alle virksomheter skutt til nye høyder. Det store spørsmålet er om alle disse investeringene egentlig har gitt den verdiskapningen vi hadde håpet på? Mange initiativer blir igangsatt uten å ta hensyn til de to viktigste perspektivene, nemlig mennesker og data, sier direktør for teknologi i Evidi, Leiv Thomas Sandnes.

Investerer – men gjør ikke endringer?

Tall fra anerkjente Gartner viser at teknologiinvesteringene økte voldsomt gjennom hele pandemien. Samtidig hevder man at CFO-er globalt vil fortsette å bruke mer eller like mye på ny teknologi, selv om inflasjonen fortsetter. Faktisk viser tallene også at de som investerer i teknologi har 2,7 ganger større sjanse for å beholde kundene sine, og 3 ganger større sjanse for å ha større inntekter enn konkurrenter i samme bransje.

Samtidig viser en annen undersøkelse fra Gartner at mange ledere ikke gjør endringer i driften og egen organisering som utnytter mulighetene den nyinnkjøpte teknologien gir.

Mye tyder på at norsk og skandinavisk næringsliv trenger hjelp til å utnytte det potensialet som allerede ligger i de digitale verktøyene de har. De siste årene har investeringene i digitalisering økt betraktelig – og mange mener at de har forstått hvor viktig dette er. Det er bra, men forståelsen av hvor viktig digitalisering er, er dessverre ikke nok. Mange må rett og slett lære seg hvordan digitale verktøy blir en integrert del av selskapets drift, og ofte være katalysatoren for endring.

Mulighetene som ligger i digitalisering, er det som er viktig. Det handler ikke lenger om å skaffe seg et verktøy som hjelper deg å gjøre det du allerede gjør bedre – men heller om å endre måten du gjør ting på, slik at både virksomheten og kundene får bedre produkter og tjenester.

Les om hvorfor sammenhengen mellom mennesker, forretningsprosesser og teknologi er avgjørende for å være rigget for fremtiden

Verdien av frigjorte data

Man snakker gjerne om å frigjøre data, men eksemplene på hva det faktisk innebærer og betyr er ikke alltid så lett å få tak i. Ta et av våre eksempler. OBOS, som innfører et felles CRM-system på tvers av avdelinger som jobber med ulike segmenter og kunder.

Ambisjonen er å bli «Ett Obos». Gjennom et større prosjekt har man klart å kvitte seg med gammel teknisk gjeld, åpnet muligheter for salg på tvers av organisasjonen, og ikke minst spart mye på å ikke gjøre den samme jobben to ganger i ulike avdelinger. En annen gevinst er at man samler kundedata på ett sted, og legger til rette for at man kan markedsføre rett budskap til rett tid.

Eksempelet viser hvordan det kan være veldig konkrete gevinster å hente i å frigjøre en virksomhets data, i stedet for å la hver avdeling sitte på sitt. Gjennomføringskraften øker, og man kan realisere nye verdier og inntekter.


Hvordan høster man verdien i investeringen?

Vi tror de største gevinstene av de løsningene en virksomhet har eller planlegger å ta i bruk, skapes gjennom begeistring over mulighetene disse gir. Begeistring skapes igjen ved å involvere ledere og ansatte. Det å ha en strukturert tilnærming rundt endringsledelse og digital kompetansebygging, vil garantert øke virksomhetens effektivitet og innovasjonskraft.

Når virksomheten kombinerer en skalerbar, modulær IT arkitektur som gir tilgang til realtime data, med styrket digital kapasitet kan dette sammen gi virksomheten den økte konkurransekraften som skal til for å lykkes med de ambisjonene de har.

Lær mer om hva virksomhetene som lykkes i å ta ut forretningsverdi av sine investeringer i ny teknologi har til felles

Menneskene er det viktigste

Men, som ofte uttalt, så er det ikke teknologien som er det viktigste; Det er menneskene. I alle prosesser der mennesker er involvert, er det en innlært adferd og en innlært forventning om hvordan ting skal være.

Er det én ting vi mennesker er programmert for å unngå, så er det usikkerhet. Derfor, på lik linje som det er viktig å forstå alle sider ved det tekniske, er det vel så viktig å ha en dyp forståelse av hva som skal til for å få menneskene i organisasjonen til å være med på endringen. Gjelder endringen en intern prosess, blir det å gi trygghet og en klar forventning om hvordan det nye hverdagen vil bli og hvordan det vil påvirke deres arbeidssituasjon, helt avgjørende. På tross av denne forståelsen, er det overraskende hvor få store IT- initiativer som på en strukturert måte ivaretar de menneskelige aspektene i et digitaliseringsprosjekt.

For oss som tjenesteleverandør synes fremtiden klar – det å bevise verdiene av investeringer og verdien av data er det viktigste for oss, og for alle som kjøper våre tjenester.

Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.