Business Driven Architecture

Grib morgendagens muligheder med en helhedsmæssig arkitektur

I dagens konkurrenceprægede forretningslandskab, er ønsket om datadrevne beslutninger blevet en universel ambition. Alle virksomheder stræber efter at tage informerede valg baseret på indsigt udledt af data. 


Mange virksomheder er nysgerrige efter at vide, hvordan kunstig intelligens (KI) kan bidrage indenfor deres brancher. Hvordan skal de få hele virksomheden med på forandringen, og hvordan kan de være effektive og lønsomme med begrænsede ressourcer? Samtidig har de fleste erfaret, at en IT-platform med for høj gældsgrad, stopper egen udvikling. Udnyttelse af eksisterende systemer, data og tilpasning til ændret forretningslandskab kan blive en udfordring. Dette løser vi med optimal virksomhedsarkitektur, digital serviceplatform og det vi kalder Business Driven Architecture.

Mennesker, forretning, teknologi

Business Driven Architecture handler om at skabe et effektivt samspil mellem mennesker, forretningsprocesser og teknologi, for at opnå succes. Om hvordan vi kommer fra der, hvor vi er, til der, hvor vi ønsker at være.  

En digital serviceplatform er en fleksibel sammenstilling af produkter, tjenester og systemer. Den henter data ud og beriger værdien af eksisterende forretningssystemer og sætter samtidig virksomheden i stand til at tilpasse byggeklodserne efter ændrede behov. 

Opskriften på succes handler om at forstå, hvordan organisationen fungerer som en helhed, hvordan mennesker interagerer med processer og teknologi, og hvordan alle disse elementer kan sys sammen for at nå målene. Sådan opnås virksomhedens fulde forretningsmæssige potentiale.

Læs mere om vigtigheden af at have hele virksomheden med sig i forandringsprocessen.

Grundig kortlægning

Det gode digitaliseringsprojekt starter med forståelsen af, hvad processen faktisk vil indebære. En vigtig del af processen er at kortlægge, hvilke ændringer, der faktisk skal gøres for at levere på de afdækkede behov. Dette involverer en dyb analyse af virksomhedens nuværende tilstand (As-is), inklusive processer, modenhed, og forståelse for deres egne systemer og processer.
Lær mere om opskriften på projektsucces

Således dannes grundlaget for at bygge bro mellem nuværende og ønsket situation, og udviklingen af en arkitekturproces, som forener nuværende tilstand og målsætningerne (To-be). Hvor er behovene for ændring størst – og hvor bør man fokusere for at komme hurtigere hen imod ønsket situation.

Værdi i forenkling

Business Driven Architecture sigter ikke blot mod at dække de teknologiske behov og den digitale serviceplatform, men strækker sig også til at tilpasse organisationsstrukturen, håndtere forandringsledelse og tilbyde rådgivning. Det drejer sig om at udvikle en helhedsmæssig approach, som fremmer langsigtet tænkning og baner vejen til succes. Der ligger meget værdi i at forenkle, selv om det kan være vanskeligt.

Fra indsigt til handling

I en tid, hvor succes afhænger af at transformere data til indsigt og indsigt til handling, er Business Driven Architecture en afgørende bro mellem dagens udfordringer og morgendagens muligheder. Det handler om at skabe en virksomhedsstruktur, som er smidig, tilpasningsparat og klædt på til morgendagens muligheder.

Rigget til at gribe mulighederne

Virksomheder navigerer i dag i et landskab i stadig forandring. Et landskab, hvor man skal være agil og forandringsparat, og formå at vende sig hurtigt for at gribe de muligheder, der dukker op. Men også et landskab, hvor man skal være robust for at modstå trusler og angreb.

Læs mere


Andre relevante artikler

Hvis du har spørgsmål til et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.