Evidi på Nordic Summit 2023

Cathrine Wilhelmsen og Aurora Skarbøvig


Bygger kompetanse på Microsoft Power Platform og Dynamics 365

Nordic Summit er en årlig konferanse som fokuserer eksklusivt på Microsoft Power Platform og Dynamics 365. I år deltok over 400 deltakere fra det nordiske Microsoft-miljøet på det helt utsolgte arrangementet i København. Evidi stilte opp med både stand og over 40 lærevillige ansatte på tvers av avdelingene Decide, Products, Engage og Development.

Konferansen var et fint samlingspunkt med rom for lagspill, faglig nysgjerrighet og teambuilding, både internt og i det nordiske fagmiljøet. Foredragene ga oss arenaer der vi kunne fordype oss i eksisterende kunnskap, eller sammen tilegne oss ny kunnskap.

Faglig påfyll

Deltakerne kunne i år velge blant 5 heldagskurs og 35 foredrag, som dekket alt fra introduksjon av produkter, til dypdykk i spesifikke komponenter. Temaene inkluderte blant annet kunstig intelligens, datamodellering, virtuell virkelighet, integrasjoner, sikkerhet, samt nyttige tips og triks for både utviklere og funksjonelle konsulenter.

Evidi deltok på de fleste foredragene og flere heldagskurs:

  • Become better at UI/UX for Power Platform
  • Build powerful websites using Power Pages
  • Become a Powerful PCF Developer
  • Power Automate - Beyond the Basics

Selv om temaene var ulike, var det flere hovedpunkter som gikk igjen. Først og fremst at løsninger skal bygges for alle brukere. Det betyr at alle må ha et bevisst forhold til universell utforming og brukervennlighet, i tillegg til funksjonalitet og utseende. For de som jobber backend var det stort fokus på sikkerhet og tilgangsstyring. Jo flere som tar i bruk Power Platform, dess viktigere blir det å sikre at virksomheters data ikke kommer på avveie.

Bedre lagspill gjennom teambuilding og nettverksbygging

På konferanser som Nordic Summit er det gjerne stort fokus på kurs, foredrag og faglig kompetanseheving. Vår erfaring er at teambuilding og nettverksbygging kan ha like stor verdi som det faglige, spesielt på sikt. Ved å bli bedre kjent på tvers av avdelinger, senkes terskelen for å stille spørsmål og dele kunnskap, og den økte forståelsen av hverandres fagområder gjør oss til enda bedre lagspillere.

I tillegg er det uvurderlig å få møte andre deltakere, bransjeeksperter og foredragsholdere fra det internasjonale fagmiljøet. Gjennom personlige samtaler har vi fått nye ideer, bedre innsikt i trender og gode råd om aktuelle problemstillinger. Alt dette hjelper oss til å levere enda bedre og skape større tillit i kundeprosjekter.

Gleder oss allerede til neste år

Nordic Summit 2023 var en lærerik, nyttig og ikke minst spennende opplevelse, som ga faglig påfyll og energi. I sin helhet med foredrag, nettverksbygging, og faglig tyngde ga konferansen flere nyttige verktøy vi tar med oss videre i våre leveranser. Som en felles arena for fagmiljøet kan vi sammen dele erfaringer og kunnskap, som er en uvurderlig viktig verdi i bransjen. Det er inspirerende å se samspillet og den sterke lagånden som skapes mellom deltakerne basert vår felles interesse; Microsoft teknologien. Neste år kommer Nordic Summit til Oslo, og vi gleder oss allerede!


Ønsker du å bli bedre kjent med hvem vi er og hva vi gjør? Utforsk vår nettside, eller ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Siste fra Evidi