Hvilke muligheter finnes med Copilot i Dynamics 365 CRM?

Ida Smedheim Bjerklund

Microsoft har lansert et hav av muligheter i sitt Kunstig Intelligens (AI) univers. Hvilke av disse mulighetene som kan være relevant å utforske for din virksomhet, vil selvfølgelig avhenge av flere ulike faktorer. Vi hjelper deg gjerne med å finne frem i landskapet og støtte deg på veien. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke muligheter Copilot og KI kan tilgjengeliggjøre for deg og brukerne i din virksomhet, og hvordan vi kan hjelpe deg med å komme i gang med å utforske mulighetsrommet.

Alt du trenger å vite om Copilot i Dynamics 365

Hva er Copilot?

Microsoft Copilot er en kunstig intelligens-drevet assistent, som er utformet for å hjelpe brukere med sine arbeidsoppgaver og rutiner. Tanken bak Copilot er at den skal kunne hjelpe brukere med å effektivisere visse oppgaver og tilgjengeliggjøre data. Copilot og kunstig intelligens er datadrevet assistent-teknologi, og det er viktig å poengtere at teknologien ikke erstatter behovet for menneskelig dømmekraft, beslutningstaking og kreativitet.

Hvordan ta ut verdi av D365 Copilot og KI

Muligheter med Copilot i Dynamics og Power Platform

Innenfor Dynamics 365 CRM-området (tidligere Customer Engagement) er det blitt tilgjengeliggjort Copilot i Customer Service/Field Service, Copilot i Customer Insights (Journey og Data) og Copilot i Sales. I tillegg til funksjonaliteten som finnes ved hver av disse Copilotene finnes det et hav av videre muligheter ved å ta i bruk AI Builder i Power Apps og Power Automate, Copilot Studio, og Azure OpenAI Service (for å nevne noe). For å vite hva som kan være relevant for din virksomhet, bidrar vi inn i arbeidet med å gjøre dere Copilot Ready for Dynamics 365 CRM og Power Platform. Men, vi hjelper deg også gjerne med å se mulighetsbildet teknologien har å by på for din virksomhet og dine brukere.

Hver av Copilotene i Dynamics 365 CRM har funksjonalitet som hjelper og skaper verdi for hver enkelt rolle innenfor de ulike områdene i din virksomhet. Under er et utdrag av mulighetene det kan være verdt å utforske.


Ønsker du å vite mer om hvordan Copilot kan skape verdi og skreddersys etter virksomhetens behov?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på veien videre!

Få hjelp av Copilot til å løse kundeproblemer i Dynamics Customer Service

Skjermbilde: Svare på kundespørsmål i Customer Service Hub

Copilot kan brukes til å finne frem svar på kundespørsmål mer effektivt:

 • Still Copilot spørsmål for å få informasjon raskere. Copilot vil kunne søke igjennom kunnskapsartikler for å gi et riktig og utfyllende svar.
 • Du vil også kunne legge til fem ytterligere connectorer hvor Copilot skal kunne lete etter svar for dine spørsmål. Om du er fornøyd med svaret, kan du enkelt kopiere det over i en chat eller formidle svaret via telefon.
 • Copilot oppgir kilder. Du kan velge «check sources» for å se hvor Copilot har hentet svaret fra. På denne måten kan du alltid påse at svaret du gir videre til kunden kommer fra en troverdig og gyldig kilde.
Skjermbilde: Sammendrag av sak i Customer Service Hub

Få hjelp av Copilot til å få en rask oversikt over siste status i saken din:

 • Bruk Copilot til å lage en oppsummering av saken, slik at du som kundebehandler kjapt kan sette deg inn i handlingen og utviklingen på saken. På den måten får du raskere oversikt og kan enkelt dele oppsummeringen med andre i din virksomhet eller med kunden.
Skjermbilde: E-post generator i Customer Service Hub

Få hjelp av Copilot til å utarbeide innhold til e-poster basert på informasjon i saken:

 • Bruk Copilot til å hente informasjon fra saken din, for deretter å generere e-post innhold. Copilot bygger innhold ut ifra ulike kategorier eller ved bruk av dine stikkord.
 • Er du fornøyd med innholdet, kan du enkelt kopiere det genererte svaret over i selve e-posten og sende den av gårde.

Få hjelp av Copilot til markedsarbeid i Customer Insights

Skjermbilde: Lage segmenter i Customer Insights Journey

Bruk Copilot til å hjelpe deg med å lage segmenter i Customer Insights Journey:

 • Å lage segmenter har til nå vært en tidkrevende prosess, der en virkelig må kjenne datastrukturen i systemene inn og ut for at segmentet skal bli riktig. Copilot kan lage segmentet for deg ved at du beskriver med enkle ord hva du er ute etter.
 • Ved å la Copilot hjelpe deg med å bygge ulike segmenter i markedsarbeidet ditt, vil du forhåpentligvis bruke mindre tid på slike oppgaver.
Skjermbilde: Lage kundereise i Customer Insights Journey

Bruk Copilot til å hjelpe deg med å lage kundereiser i Customer Insights Journey:

 • Når du skal begynne å lage en kundereise ved hjelp av Copilot, vil Copilot alltid først gi deg noen forslag for å hjelpe deg med å komme i gang.
 • Om du ikke ønsker å bruke noen av forslagene til Copilot, kan du beskrive med egne ord hva du er ute etter. Copilot vil da generere en kundereise basert på detaljene du har gitt.
 • Når du er fornøyd med hva Copilot har laget for deg, vil Copilot opprette kundereisen med de nødvendige komponentene. På den måten kan du heller bruke tiden på kvalitetssikring av kundereisen og eventuelt legge til videre detaljer der det er behov for det.
Skjermbilde: Innholdsproduksjon i Customer Insights Journey

Bruk Copilot til å hjelpe deg med innholdsproduksjon og design i markedsførings e-poster i Customer Insights Journey:

 • Copilot hjelper deg med å skape innhold i markedsførings e-postene dine ved at du enkelt gir Copilot noen tips om hva du er ute etter. Jo mer detaljer du gir Copilot, desto større sjanse er det for at Copilot treffer bedre på produksjon av innholdet. Copilot kommer alltid opp med flere forslag som du kan se igjennom og vurdere.
 • Copilot kan også hjelpe deg med å velge bilder som passer til e-post innholdet.

Bruk Copilot til å finne ut mer om dine kunder raskere i Customer Insights Data:

 • Med Copilot i Customer Insights kan du stille spørsmål direkte til dine kundedata for å finne ut mer om dine kunder, som du typisk ville brukt flere timer på å få frem i en analyse eller rapport.

Bruk Copilot til å få innsikt i forbedringsmulighetene som ligger i dataene dine i Customer Insights Data:

 • Copilot genererer en rapport som er basert på dataene i systemet og analyserer kontekstavhengig informasjon. Rapporten gir et Kunstig Intelligens-drevet sammendrag for datakvalitetsgraden og et avsnitt som refererer til eventuelle problemer. Den gir også anbefalinger på hvordan problemene kan løses.
 • Rapporten gir en vurdering på den generelle tilstanden til dataene dine. Avhengig av datakvalitet vil innsikten som genereres via Copilot og Kunstig Intelligens gi ulik verdi. Høy datakvalitet gir deg mer verdi og gjør innsikten fra Copilot og KI mer pålitelig.
5 steg for å Copilot Ready for Dynamics

Bruk Copilot til å hjelpe deg med oversikt og oppfølging i Dynamics 356 Sales

Copilot for salg jobber på tvers av flere apper som vanligvis brukes i salgsarbeid. Dette gjelder særlig Outlook, Teams og Dynamics 365 Sales.

Bruk Copilot til å hjelpe deg med innholdet i en e-post:

 • Copilot vil hente informasjon om kunden og trekke ut informasjon fra din dialog med kunden, for deretter å bruke dette i genereringen av etterspurt innhold i e-post dialog. Du kan enkelt hjelpe Copilot på vei, med å gi Copilot stikkord og tonelyd rundt hva du ønsker at e-posten skal omhandle.

Bruk Copilot under et salgsmøte for å generere et sammendrag av møtet:

 • Copilot vil summere opp møtet du har hatt med en kunde via Microsoft Teams. Copilot vil automatisk lage samtale-rapporter, oppdage spørsmål, kalkulere samtale-KPIer, dra ut «action punkter» og opprette oppgaver for oppfølging i CRM. I ettertid av møtet kan Copilot også hjelpe deg med å sende ut et møtesammendrag i Outlook.

Bruk Copilot til å opprette nye CRM-kontakter direkte fra e-poster mottatt i Outlook:

 • Copilot henter informasjonen fra signaturen i en e-post og legger alt av informasjonen direkte inn i kontaktskjema for deg. Om du er enig i dataene, trykker du «lagre» og deretter er kontakten lagret i CRM.

Bruk Copilot til å oppsummere e-poster fra kunden, for deretter å legge inn oppsummeringen på kunden i CRM:

 • Istedenfor å knytte hele e-posten fra kunden inn på kontakten i CRM, vil Copilot kunne hjelpe deg med å oppsummere innholdet i en e-post du har mottatt fra en kunde, og deretter legge oppsummeringen inn på kunden i CRM. På denne måten kan du lettere dra ut essensen av dialogen og raskere få oversikt når du går inn på kunden i CRM.

Bruk Copilot til å holde deg oppdatert på en forretningsforbindelse i CRM:

 • Copilot kan hjelpe deg med å være oppdatert på siste nytt rundt en forretningsforbindelse. Spør Copilot om siste nyheter relatert til forretningsforbindelsen og du vil i retur få en liste over artikler hentet fra Bing der forretningsforbindelsen er nevnt. Husk alltid å sjekke kilden og om informasjonen er relevant, for å påse at du faktisk kan stole på innholdet.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på veien videre!