«Ett Obos» - Ny medlemsservice gir gode brukeropplevelser og langsiktig løsningsforvaltning

Ranja Ovedal

Engage

Om kunden

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2018 hadde OBOS 454 442 medlemmer.

OBOS har i løpet av de siste årene utviklet seg fra å være et boligbyggelag i Oslo til å bli et konsern med virksomhet i både Norge, Sverige og Danmark. I dag har OBOS medlemmer i de fleste av Norges kommuner, og er etablert i de største byene i landet. OBOS-konsernet har i tillegg en omfattende virksomhet innen boligutvikling i Sverige.


Hva vi leverte

Som en del av OBOS’ målbilde om å oppleves som «ett OBOS», har vi implementert ny løsning for Medlemsservice. Løsningen gir et 360 graders bilde over medlem, og støtter all håndtering av medlemmer og medlemskap. Den dekker dialog med medlemmet i fire kanaler, med automatisert oppslag på kunde og arkivering av dokumentasjon.

Implementeringen har hatt fokus på gode brukeropplevelser og langsiktig løsningsforvaltning. Derfor har det vært et fokus å benytte mest mulig standardfunksjonalitet. For å minimere risiko og opprettholde høy kvalitet på leveransene har det blitt brukt automatisert regresjonstest og utrulling.

Det er benyttet agil prosjekttilnærming med Scrum som metodikk og full test- og oppgave automasjon med Azure DevOps.