Engage

Værdiorienteret CRM: Strukturen bag de gode kundeoplevelser

Engage sætter virksomheden i stand til at skabe og udnytte muligheder. Til at få indsigt i at træffe de rigtige valg og være relevant. Og til sidst, at følge op på det rette tidspunkt. Med en god CRM-løsning, som bidrager til vækst, vil virksomheden høste mere af de investeringer, som foretages.


Evnen til at engagere sig og skabe de gode oplevelser, er vigtige kriterier for at lykkes. Dette gælder uanset om det er hos kunder, ansatte, leverandører, indbyggere eller medlemmer. De virksomheder, som lykkes, er dem, som evner at fjerne friktion og forhindringer for effektivitet og samarbejde på tværs.

Fundamentet ligger i et fælles CRM

Med et fælles CRM-system, som Microsoft Dynamics 365, lægges det til rette for at skabe unikke kundeoplevelser på alle stadier. Siloer nedbrydes og afdelinger forenes med problemfri overleveringer og informationsdeling. Tilføjer man relevant værktøj og godt definerede processer på tværs, er virksomheden klar til at udnytte de muligheder, som teknologien giver. Kontrol af kundeaktivitet, øget datakvalitet, problemfri arbejdsprocesser og enkel adgang til information – på tværs af virksomheden, giver øget oplevet værdi internt og hos kunder og samarbejdspartnere.

Læs mere om mulighederne i teknologi og hvordan god CRM kan bidrage til vækst

En smartere måde

Behovet for ændring imødekommes bedst, hvis virksomheden har klart definerede mål og en fælles forventning om, hvilke resultater, man ønsker at opnå. Dette giver fokus, samordning og transparens på tværs. Det handler som oftest om at udnytte tilgængelig funktionalitet på en smartere måde.

- Vi bruger teknologi til at gøre en forskel, både for dem, som ejer bolig og dem, som skal købe for første gang.

Marius Nicolaysen
Leder system og prosjekt, YX


Evidi hjælper OBOS med at skabe bedre kundeoplevelser med Dynamics 365 Marketing

Læs mere om hvordan OBOS fik hjælp til at transformere sin kundeoplevelse

Hvis du har spørgsmål til et produkt, du allerede bruger, kan du kontakte support her.