Hvordan bli Copilot Ready for Dynamics 365 CRM/Power Platform?

Ida Smedheim Bjerklund

For å kunne hente ut maksimal verdi ved bruken av Copilot og Kunstig Intelligens (AI) i Dynamics 365 CRM og Power Platform, er det viktig å se hele mulighetsbildet. Vi hjelper deg med å se mulighetene som finnes, skreddersydd for din virksomhet og deres arbeidsprosesser. I tillegg får du hjelp til å forberede deg, slik at du er klar til å adoptere og effektivisere med Copilot og KI. Ved å være godt forberedt, ligger alt til rette for å hente ut ønsket effekt.

Alt du trenger å vite om Copilot i Dynamics 365

Copilot i Dynamics 365 CRM (tidligere Customer Engagement) og Power Platform gir en rekke ulike muligheter som både kan effektivisere ansattes arbeidshverdag, men også hjelpe til med å øke kundetilfredshet og salgsmuligheter. Det er viktig for oss i Evidi å hjelpe dere på veien på en ansvarlig måte som gjør at vi ivaretar både data, sikkerhet og menneskelige evner i prosessene.

Med Evidi får dere erfarne konsulenter som viser mulighetsbildet, kartlegger prosesser, ser på avhengigheter og utvikler brukerhistorier. Vi gir deg en rapport som inneholder tiltak for å utbedre avhengigheter basert på funn i kartleggingen, og fremdriftsplan for å oppnå ønsket verdi.


Våre 5 steg for å bli Copilot Ready for Dynamics 365 CRM/Power PlatformHar du ikke allerede Dynamics 365, men ønsker å komme i gang med CRM?

Er du ikke i gang med CRM enda, men ønsker å utforske mulighetene i Dynamics 365 CRM og Power Platform? Om du ønsker å se videre på hva Copilot og KI kan bidra med for deg, anbefaler vi alltid at du starter med en CRM-strategi. Hos Evidi har vi utviklet et konsept som omhandler nettopp dette.

Vi hjelper deg med å kartlegge nåværende situasjon og prosesser, for deretter å se på ønsket fremtidig situasjon. Vi setter en tydelig CRM-strategi sammen. I tillegg underbygger vi strategien med fokusområder, og utarbeider brukerhistorier som støtter oppunder disse. Vi legger en plan for implementering av strategien og har fokus på løsningsdesign.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på veien videre!