Evidi vant beste tekniske løsning i SpareBank 1 sitt Power Platform Hackathon

Sofia Åkerström og Øystein Døskeland

Evidi ble i slutten av september invitert til å delta i SpareBank 1 sitt Hackathon. Oppgaven var å utvikle løsninger som kunne demonstrere potensialet i å effektivisere ulike prosesser ved bruk av Microsofts Power Platform. Evidi stilte med et tverrfaglig team med spisskompetanse på Microsoft-teknologi, forretningsløsninger og plattformen. 20. oktober presenterte vi løsningen vår for SpareBank 1 og ble tildelt prisen for beste tekniske løsning. Det er vi veldig stolte av.

Løsning for mer effektiv leverandørhåndtering

SpareBank 1 valgte en innovativ tilnærming ved å erstatte den tradisjonelle RFP-prosessen med et spennende Hackathon. Kristin Kahrik, som hadde ansvaret fra SpareBank 1 sin side, forteller i etterkant: 

Å gjennomføre et Hackathon var en helt ny måte for oss å utforske og teste ut mulighetene som ligger i Power Platform. Det var en 'learning by doing'-tilnærming, og vi var usikre på hva resultatet ville bli. Nå som vi har fullført prosessen og sett resultatene, er vi svært tilfredse med at vi våget å utfordre både oss selv og markedet på denne måten.

Under Hackatonet valgte vi å bygge en løsning for leverandørhåndtering for Sparebank 1. Hjertet av løsningen ligger i hvordan vi utnytter Microsoft 365 og Microsofts Power Platform. Ved å bruke Power Pages, Power Apps, Power Automate og Power BI, Microsoft 365 sammen med Adobe Sign skaper vi en komplett løsning for håndtering av leverandører.

Leverandørportal

Vi leverte en oversiktlig og brukervennlig portal/min side for leverandører. Her kan leverandøren administrere sine avtaler, «chatte» med avtaleansvarlig i Sparebank 1 og legge inn søknad om nye underleverandører. Vi satt også opp støtte for signering av nye avtaler direkte i portalen.

App for leverandørhåndtering, risikovurdering og avtalehåndtering

For håndtering av leverandører og avtaler utviklet vi en app. Appen hjelper avtaleansvarlige i SpareBank 1 med å få full kontroll over leverandører, avtaler og nye henvendelser. I tillegg kan brukeren gjøre full risikovurdering av nye underleverandører og hente sammendrag fra OpenAI. Appen har også prosess-støtte for nye henvendelser. Her veiledes brukere gjennom enkle steg, automatikk og fristhåndtering. For utvidet rapportering, innsikt og statistikk har vi bygget inn PowerBI rapporter direkte i appen.

Skjermbilde av Appen

#lagspill under Hackatonet

Utviklingsteamet hadde en fantastisk tid under hackatonet, og gode og konstruktive treffpunkter med Sparebank 1 sine representanter. Vi er overbevist om at det å ha det gøy sammen er avgjørende for å lykkes med både kvalitet og samarbeid. Vi opprettet et "war room" på kontoret vårt på Langkaia, hvor vi delte idéer, inspirerte hverandre og hadde muligheten til å være kreative. Rommet var fylt med godis og mat som var med på å bidra til en positiv og energisk atmosfære. I Evidi er ansattløftet vårt "the place to grow". Det betyr at vi legger stor vekt på kombinasjonen av faglig utvikling og sosialt samvær. Vi tror at et miljø hvor vi både har det gøy sammen og lærer av hverandre, fører til høyere kvalitet i arbeidet vi leverer til kundene våre.

Teams med utvidet sikkerhet for samhandling

I mange forretningsscenarioer er det behov for sikker digital samhandling, og gjerne med eksterne. For SpareBank 1 var det viktig å kunne samhandle på tvers av selskapene, ha fokus på sikkerhet og invitere inn eksterne partnere i saksbehandlingen, for eksempel en jurist/advokat. Vi har derfor levert en fullintegrert samhandlingsløsning i Teams hvor brukerne kan administrere medlemmer og sikkerhet fra appen for leverandørhåndtering. Her kan brukere opprette nye private kanaler i Teams, og samhandle med eksterne gjester samtidig som all sikkerhet er ivaretatt.

Ved å bruke bredden i fagkompetansen vår og ekspertisen på Microsoft teknologi, har vi levert en løsning som viser hvordan vi kan levere på «styrken ligger i helheten». Vi demonstrerer hvordan SpareBank 1, med low code/no code strategi, kan benytte Power Platform som en kraftig verktøykasse til å bygge skreddersydde forretningsapplikasjoner raskt. Selv om Evidi besitter dyptgående programmeringskompetanse har vi her fokusert på å vise hvor langt SpareBank 1 kan komme med en low code/no code tilnærming. Dette er både økonomisk gunstig og legger til grunn en mer bærekraftig forvaltning over tid. Nettopp fordi vi kombinerte plattform, fagbredde og spesialistkompetanse på Microsoft vant vi «Beste tekniske løsning». 

SpareBank 1-teamet forteller følgende om løsningen:

Evidi sin løsning var teknisk sterk. Underveis fikk vi inntrykk av at dere gikk 'all in', og det fikk vi bekreftet under løsningspresentasjonen. Det var imponerende hvor detaljert dere hadde satt dere inn i problemstillingen og jobbet med nyansene i løsningen. Integrasjoner mot Brønnøysund og Adobe Sign gjorde løsningen spesielt virkelighetsnær.
Skjermbilde av Teams-kanalen

Mer enn bare teknologi

De tre siste ukene har vært en utrolig morsom og lærerik reise for alle som har deltatt. Fra dag én har dette prosjektet vært mer enn bare en teknisk utfordring; det har vært et #lagspill. Vi er takknemlige for muligheten til å delta i SpareBank 1s Power Platform Hackaton, og ser frem til fremtidige utfordringer og muligheter sammen.


Det er nettopp #lagspillet som gjør at vi strekker oss lengre og utvikler innovative løsninger som virkelig gjør en forskjell for kundene våre. Akkurat som vi har gjort i dette hackatonet.

Siste fra Evidi