Hverdagen som Business Analyst i Evidi

Aurora Skarbøvig og Frida Hornseth

Sannheten er at BA rollen er både surf n turf og hummer og kanari, og avhenger av prosjekt og hvilken retning man ønsker å gå. Vi er overbevist om at det er mange som søker jobb uten å være helt innforstått med hva jobben innebærer. Ved å dele av egne erfaringer, håper vi at du skal få bedre innsikt i rollen, slik at du lettere kan visualisere arbeidshverdagen som BA i Evidi.


Er du interessert i å jobbe hos Evidi?

Mer enn bare Dynamics 365

Som to damer uteksaminert fra handelshøyskolen i København, har vi hørt begrepet konsulent utallige ganger. Men da vi skulle begynne som CRM konsulenter i Evidi i rollen som Business Analyst (BA), skal vi ærlig innrømme at vi ikke helt visste hva det innebar. Manglende research fra vår side tenker du kanskje, men la oss forklare nærmere.

Å jobbe som BA er mer enn bare Dynamics 365 (D365), Microsoft sin CRM-løsning. D365 løsningen er kjernen av arbeidet man gjør, men det er mye rundt man også må huske på. For å holde oss korte og konsise, tar vi dette steg for steg. I virkeligheten foregår mye av dette samtidig, og i hvilken grad man bidrar i stegene varierer mellom prosjekt.

Kartlegging

Kartlegging av kundens behov og hvilke utfordringer som skal løses står sentralt i rollen som BA, både for nye og pågående prosjekter. Typiske spørsmål er hva som oppfattes tungt, tidkrevende og manuelt i dag, og hvordan kan man løse dette med D365. Som BA er det viktig å være nysgjerrig. Man må evne å grave etter detaljer, og ikke være redd for å sette spørsmålstegn ved etablerte prosesser. I kartleggingsfasen er det viktig å se helheten. Målet er å finne ut hvordan D365 og automatisering kan forenkle og øke effektiviteten i bedriftens prosesser.

Definere krav

Etter gjennomført kartlegging, benyttes funnene til å definere brukerhistorier og krav til løsningen. Brukerhistoriene hjelper oss å beskrive hvordan systemet skal fungere fra brukernes perspektiv, og slik sørger vi for at vi møter behovene løsningen skal dekke.

Utvikling og konfigurasjon av løsning

Når vi har brukt funnene i kartleggingsfasen til å definere opp krav til løsning igjennom brukerhistorier, skal man sammen med teamet levere på kravene og utvikle funksjonaliteten. I hvilken grad man som BA bidrar til utviklingen av funksjonaliteten avhenger av hvordan rollen er definert i prosjektet. Det varierer også i hvilken grad man bidrar til utviklingen av funksjonaliteten, og vi har både vært i prosjekter hvor konfigurering har utgjort store deler av rollen, og prosjekter hvor man sjeldent bidro til utvikling.

Kvalitetssikring

Innen ny funksjonalitet tilgjengeliggjøres for sluttbrukere, må det sjekkes at denne fungerer som den skal ved hjelp av testing. Dette kan være enten en dedikert rolle, eller noe man bistår med blant andre oppgaver som BA. Å ta del i testing er veldig nyttig som BA, da man blir godt kjent med løsningen man leverer, og best mulig kan hjelpe brukerne av løsningen å ta i bruk ny funksjonalitet.

Brukeradopsjon, dokumentasjon og opplæring

Ved lansering av ny funksjonalitet vil man bistå med å lage brukerdokumentasjon, og holde opplæring og workshops for at brukerne skal få mest ut av systemet i sin hverdag. I denne delen av rollen er det viktig å være glad i å dele kunnskap, være en støttepartner og hjelpende hånd, og å kunne oversette tekniske begreper for sluttbrukere. Du skal være glad i å snakke med mennesker og bli motivert av å se at andre får det til.

Support og drift  

Til tross for forarbeidet, vil man sjelden kunne unngå systemfeil eller brukerfeil. I disse tilfellene bistår BA med support og feilsøking. Slik vil man avdekke svakheter i systemet – enten fordi det tekniske ikke gikk som forventet, eller fordi systemet ikke blir brukt slik det var tiltenkt. Her har man gode muligheter til å bedre kravene eller avdekke behov og formulere nye brukerhistorier. 

Ansvarsområdene vi har presentert i denne artikkelen er prosesser som vil gjenta seg mange ganger i løpet av et prosjekt, da man jobber med å møte krav i ulike arbeidsintervaller (sprinter). Som BA har du en sentral rolle i teamet og vil være et bindeledd mellom bruker og utvikler. Du vil jobbe med en helhetlig tilnærming og får muligheten til å ta del i mange ledd i leveransen. Dette gir deg unik innsikt i både bedriften og brukernes behov, samt utfordringer. Hverdagene er varierte, og du kan kjenne på hva du trives best med. Forhåpentligvis er det nå tydeligere for deg hva som kan forventes som BA konsulent i Evidi.

Vil du vite mer om arbeidsdagen som BA og leveranseområdet EngageKontakt oss for en uforpliktende prat.