Uloba skaper bedre kundeopplevelser med CX360

Ranja Ovedal

Uloba – Independent Living Norge arbeider for å gjøre funksjonshemmede stolte, sterke og synlige, inkludert og likestilt som aktive bidragsytere i samfunnet. Gjennom å tilby borgerstyrt personlig assistanse (BPA) som et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede med et assistansebehov, kan funksjonshemmede leve frie og selvstendige liv.

BPA er en ordning hvor funksjonshemmede personer selv rekrutterer sine egne assistenter og er arbeidsledere for dem. Som funksjonshemmet tar og har du styringen over eget liv, i forhold til hvem som assisterer deg, hva du trenger assistanse til, når du trenger den og hvor.

BPA er en annen måte å organisere kommunens tjenestetilbud på enn kommunens egen hjemmetjenesteordning, og bidrar til at funksjonshemmede selv sitter i førersetet i sitt eget liv.

Når man skaper historie er det verdifullt å bevare den!

Historien om Uloba og samvirkets gründere er en sterk historie. Siden etableringen i 1991, hvor borgerstyrt personlig assistanse (BPA) ble skapt, har Uloba gjort en forskjell i livene til mange funksjonshemmede. Historier av slik verdi bør ikke gå tapt. Det bør heller ikke fortsettelsen av historien som blir skapt nå.

Dynamics 365 implementeres med sikte på at Uloba selv skal kunne ta bedre vare på sine arbeidsledere og tilhørende assistenter. Dette gjennom bedre samhandling. Samtidig skal de ha et sted hvor all historikk er tilgjengelig. Uloba hadde allerede gode rutiner for dokumentasjon, så ønsket om utbedring lå i hvordan de skulle skape gode felles rutiner, som også ville styrke samarbeidet mellom avdelingene i organisasjonen.

Hos Uloba har Evidi blitt utfordret på hvordan å tilpasse løsninger etter universell utforming. Målet har vært at blinde skal kunne navigere i systemet via lyd og at CRM-brukere som ikke kan benytte mus, kan benytte piltastene for å navigere seg. Dette sammen med fokus på tilstrekkelig markeringer og kontraster har vært i fokus.


En løsning for alle!

Når man velger å iverksette endring, er det avgjørende å få med seg CRM-brukeren. Dette gjøres best ved å sette muligheter opp mot scenarier som er relevante for CRM-brukerens hverdag. Det har derfor vært viktig å bevare fokus på brukerhistorien i prosessen - Hvorfor gjør vi dette, og hva skal dette gi av verdi?

Kjerstin Dahl Hillestad er prosjektleder hos Uloba i denne leveransen, og har en sentral rolle hos kunden. Gjennom et godt samarbeid, hvor det er forståelse for både organisasjonens behov og mulighetene ved teknologien, er Evidi bedre rustet til å kunne oppfylle gevinstrealisering sammen med kunden. Gode relasjoner som dette er mye verdt i en prosjektleveranse.

- CRM setter Uloba i stand til å komme nærmere medlemmer, arbeidsledere og assistenter. Dette var hovedintensjonen med å ta i bruk et slikt system. Det handler om livet og hverdagen til folk, og dette systemet gir oss en unik mulighet til å forstå helheten for de vi er til for. Ved å skape en felles hukommelse i Uloba, dokumenterer vi livet til våre relasjoner gjennom CRM- systemet. Gjennom å lagre historikken til våre relasjoner, er vi bedre i stand til å utøve jobben vår for funksjonshemmede der ute, forklarer Dahl Hillestad.

Det jobbes videre!

Det er nå fullført sluttbrukeropplæring hos Uloba, og en av forventningene til systemet er at det skal sette informasjon i system. Dette vil gi CRM-brukeren mulighet til å hente frem informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin på best mulig måte. Lena Mari Steinfjell er rådgiver i Uloba, og synes løsningen er både logisk og lett anvendelig. Hun, sammen med Asbjørn Gjlje, er superbrukere på løsningen, og har viktige roller både underveis og i etterkant av leveransen.

Løsningen er i bruk, men et fullstendig bilde av sluttbrukerverdien vil først kunne komme til syne i tiden fremover. Vi gleder oss til å se resultatene i sin helhet og ser frem til et videre samarbeid med Uloba.