Collaborate - Samhandling og effektive arbeidsprosesser på tvers

Ranja Ovedal

Collaborate - samhandle - koordinere - effektivisere. Styrken ligger i helheten. Den ligger i å kunne samhandle og kommunisere på en sikker måte, om å ha effektive arbeidsprosesser på tvers i virksomheten, og om å gi fleksibilitet for hver enkelt i hverdagen.

Behovet for å kommunisere og samhandle effektivt er ikke nytt. De fleste virksomheter har investert i en eller flere løsninger for effektiv kommunikasjon og informasjonsdeling. Kravene til mer fleksibilitet i hverdagen, enkel tilgang til informasjon og mer effektive arbeidsprosesser er imidlertid bare økende. I takt med dette stilles stadig strengere krav til sikker kommunikasjon og dokumenthåndtering.

Verdien av en moderne samhandlingsløsning

Verdien som ligger i en moderne samhandlingsløsning er gjerne større enn de fleste er klar over. I utgangspunktet handler dette ofte om virksomhetens behov for bedre kontroll på kommunikasjon og samhandling og enklere og mer effektiv tilgang på informasjon. Med dette følger økt engasjement, tilfredshet og opplevd verdi, både internt og hos kunder og samarbeidspartnere.

En moderne arbeidsplass i én helhetlig produktpakke

Digitale verktøy kobler ansatte og samarbeidspartnere sammen, uansett hvor de befinner seg. Siloer fjernes og det åpnes for kommunikasjon og dokumenthåndtering på en sikker og trygg måte. Ansatte drar nytte av smarte løsninger hvor produktivitet, engasjement og samarbeid er i fokus, enten det er internt i virksomheten eller i samhandling med kunder, partnere og leverandører.

Tenk “utenfor boksen” og få økt verdi ut av dine investeringer

Virksomheter som investerer i nye digitale plattformer sitter ofte igjen med et uforløst potensiale fordi de ikke tar ut nok verdi av sine investeringer. Tradisjonelt har samhandlingsløsninger gjerne handlet om å gi ansatte en mer fleksibel arbeidshverdag i form av tid og sted. Nå får stadig øynene opp for hvordan en moderne samhandlingsløsning kan støtte andre deler av virksomheten utover de “klassiske” bruker-scenariene.

Tenker man litt ut av boksen vil en moderne samhandlingsløsning som det Microsoft 365 representerer, enkelt kunne støtte de fleste deler av virksomhetens arbeidsprosesser. Og med enkle tilpasninger, unngås behovet for nye investeringer i ofte dyrere «spesialløsninger».

Eksempler på scenarier kan være;

Å forstå behovet for endring og hvordan best utnytte teknologien, bør ta utgangspunkt i et tydelig definert målbilde og en felles forventning om hva man ønsker å oppnå. Med en agil tilnærming og fokus på de deler av forretningsprosessene eller kundereisen der potensiale for forbedring er størst, oppnås raskere gevinster.

Uovervinnelige sammen

Vi i Evidi er overbevist om at de beste løsningene oppstår i skjæringspunktet mellom god samhandling, riktig kompetanse og smart bruk av teknologi. Det finnes mange ulike behov og måter å svare opp disse. Har du en moderne samhandlingsløsning i bunn har du de beste forutsetningene for å lykkes. Med en felles, positiv innstilling til endring og høye ambisjoner, kan man få til hva som helst!

Kontakt oss, og lær mer om Collaborate og hvordan vi kan bistå din virksomhet.