Frokostseminar i Bergen: Et dypdykk i AI, Copilot og skybasert ERP

12. mars inviterte vi til åpningsfest i våre nye lokaler i Bergen. Her fikk deltagerne faglig påfyll fra våre fageksperter, vår partner Microsoft og kundecase fra Endúr Maritime, før formiddagen ble avsluttet med en hyggelig lunsj. Deltakerne fikk bl.a. en dypere innsikt i temaene AI, Copilot, Dynamics 365/Power Platform, Business Central/ERP og Business Driven Architecture. Vår dyktige Business Development Manager, Birthe Øvreeide, ledet an og sørget for at alle foredragsholderne ble guidet gjennom formiddagen.

AI og Business Driven Architecture

Leiv Thomas Sandnes, CTO, var førstemann ut og delte Evidis ambisjon om å treffe de ambisiøse virksomhetene som vil rigge seg for å gripe mulighetene. Han poengterte viktigheten av at virksomheter bygger nødvendige evner for å tilpasse seg i en verden i stadig endring, og om det å tørre å se ting fra flere perspektiver. Han gikk videre inn på utfordringer knyttet til globalisering og geopolitikk, samt det økte fokuset på cybersecurity. I dag skjer angrep dessverre hyppig, og hver virksomhet er selv ansvarlig for sitt eget forsvar.

Les mer om Business Driven Architecture

Når det kommer nye teknologiske trender, fortalte Leiv Thomas at vi ofte har en tendens til å overvurdere effekten av disse på kort sikt, og at vi ofte undervurderer effekten på lang sikt. Han nevnte at selv om teknologien har kommet langt, er kunstig-intelligens-roboter i dag på sitt dårligste. Videre fortalte Leiv Thomas om Evidi-huset, og hvordan de forskjellige rommene i huset tilnærmer seg AI og Copilot. Han presenterte også vårt rammeverk Business Driven Architecture, som gir virksomheten bærekraftige løsninger og en hastighet som står over tid.

En ny æra for forretningsapplikasjoner

Fredrik Sætre, Senior Technical Specialist i Microsoft, diskuterte overgangen til en ny æra for forretningsapplikasjoner og hvordan AI kan hjelpe virksomheter med å jobbe smartere. Ifølge Fredrik gir det virksomheten en digital muskel å velge Microsoft, og vi fikk en gjennomgang av produktene i Microsoft Dynamics 365. Fredrik poengterte også at Evidi er den eneste leverandøren i deres partnernettverk som leverer på hele bredden. Videre fikk vi demonstrert hvordan Copilot og samtalebasert AI kan brukes som verktøy for å transformere finansarbeid. Han fortalte at noe av det som skiller Copilot fra andre AI-verktøy, er at den oppgir kilder.

Fredrik oppfordret til kontinuerlig gjennomgang av veikartet til Dynamics 365 CRM og Power Platform, og fortalte at du aldri bør være fornøyd med ERP-løsningen du har. Han snakket også om hvordan Microsoft ser annerledes på low-code, og gikk inn på AI Builder og Power Automate. Fredrik understrekte det samme som Leiv Thomas i forhold til at Copilot nå er på sitt dårligste, og at teknologien kun vil bli bedre fremover.

Optimise - Effektivitet og optimalisering med ERP-system

Copilot som assistent

Roar Kristiansen, Consulting Director, delte sin kunnskap om Copilot i Microsoft 365, og viste oss tall på at brukerne opplevde økt produktivitet, økt kvalitet og bedre kreativitet. Allikevel trakk han frem noen svakheter med verktøyet, som at Copilot ikke forstår alt du spør om og at Copilot ikke kan garantere at svarene den gir deg er korrekte eller kvalitetssikrede. Dermed vil egen dømmekraft og kritisk tenking fortsatt være viktig. Roar understrekte at Copilot ikke gjør jobben for deg, men assisterer og hjelper deg i gang. Han fortalte at Copilot fungerer godt til å lage møtereferater på Teams, og at dette vil spare virksomheten for mange timers arbeid. Han poengterte samtidig viktigheten av å alltid be om samtykke ved bruk av denne teknologien.

- Copilot er lett å starte med, men også like lett å feile, nevnte Roar under foredraget, og gikk grundigere inn på stegene for implementering av Copilot for Microsoft 365. Ved innføring av Copilot vektla Roar personvern, sikkerhet, samhandlingskultur, lagring, retningslinjer for bruk, endringsledelse og brukeradopsjon. Han oppfordret også alle til å ta en opprydning i filene sine for å unngå mange utdaterte versjoner av samme dokument, ettersom Copilot ikke kan fastslå hvilken versjon som vil være gjeldende. For å ivareta sikkerheten nevnte Roar viktigheten av å sørge for riktig klassifisering av dokumenter, via det Microsoft kaller Purview.

Transformasjon med kunstig intelligens

Endúr om reisen til skyen

Arvid Vestgård, CTO i Endúr Maritime AS, delte om deres reise fra Business Central on-prem til skybasert løsning. Endúr Maritime har bred kompetanse og erfaring med skipsteknisk vedlikehold på komplekse skip, og operer med tjenester på forskjellige typer fartøy for både militære og sivile maritime kunder.

Arvid delte at han har jobbet som prosjektleder innenfor flere store prosjekter, og at de valgte Evidi og Business Central for bedre prosjektstyring, rapportering og tilgjengelighet. I migrasjonsprosessen ble planlegging, testing og utrulling nøye gjennomført for å sikre en jevn overgang til nye systemer. Resultatet har bl.a. vært forbedret prosjektstyring og rapportering, økt fleksibilitet og tilgjengelighet på kritisk informasjon. Arvid fortalte også at bærekraft og sikkerhet er mer aktuelt enn noen gang, og vil være viktige fokusområder for Endúr fremover.


Vi takker alle som deltok og bidro til å gjøre frokostseminaret til et vellykket og hyggelig arrangement! En spesiell takk går til Fredrik Sætre fra Microsoft for sitt engasjerende foredrag og til Arvid Vestgård fra Endúr Maritime for å dele deres inspirerende Business Central-reise. Vi ser frem mot å fortsette samarbeidet og utforske nye muligheter sammen.