GOT Group valgte Evidi og Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ranja Ovedal

Global Ocean Technology (GOT) Group, er et teknologi – og kunnskapsbasert konsern, som leverer unik havkompetanse. Selskapet valgte Microsoft Dynamics 365 Business Central fordi systemet har effektive mekanismer for å administrere og rapportere flere selskaper i en løsning.

Vi er ikke i tvil om at løsningen har vært et riktig valg for oss, sier prosjektleder Tor Inge Rislaa.

Det unge konsernet Globale Ocean Technology valgte Microsoft Dynamics 365 Business Central, blant annet fordi det hadde effektive mekanismer for å administrere og rapportere flere selskaper i en løsning. Prosjektet ble ledet av løsningsarkitekt Tor Inge Rislaa i Global i Ocean Technology AS.Vi bestod av ni ulike selskaper som hadde forskjellige systemer, og ulike grad av digital modenhet. Derfor valgte konsernledelsen å etablere en felles operasjonell plattform, og samle hele gruppen raskest mulig, i et felles forretningssystem, forteller Rislaa.

Konsernet ble etablert i 2018 av en erfaren gründer og et par tunge investorer. Tanken var å samle et utvalg selskaper med kompletterende kompetanse, som kunne fremstå som en totalleverandør av produkter og tjenester innen maritim sektor.

Gjennom en periode på et års tid ble det gjennomført flere oppkjøp og nyetableringer, til et nivå der gruppen er i dag, med 9 juridiske enheter og cirka 270 ansatte. Rislaa, som har lang erfaring med IT-prosesser og implementering av store systemer, ble i 2019 hentet inn for å etablere en virksomhetsarkitektur på tvers av gruppen.

Utfordringen

Oppdraget

Flere selskaper

Det er interessant nok å gjøre dette for et enkelt selskap, men det blir betydelig mer spennende å gjøre denne øvelsen for flere selskaper samtidig. Effektive mekanismer for å kunne administrere og rapportere flere selskaper i en løsning, samt god funksjonalitet knyttet til prosjektledelse og ressursoppfølging, var tungtveiende faktorer i prosessen frem til valg av Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Microsoft-partner Evidi ble valgt som leverandør blant annet på bakgrunn av høy kompetanse og den egenutviklede utvidelsen Evidi Industry Solution. Denne utvidelsen er spesialdesignet for prosjekt, produksjon og prosjektorientert industri, og legges på toppen av Dynamics 365 Business Central.