Optimise

Moderne, skybasert ERP: Kontinuerlig forbedring av virksomhetens kjerneprosesser

Det handler om å optimalisere og effektivisere prosesser for produksjon, lager og logistikk. Om et ERP-system som gjør det mulig å håndtere endringer i behov og etterspørsel raskt, og kompetansen til å best utnytte teknologien.

Optimal ressursutnyttelse

Store mengder ressurser forsvinner i ineffektive prosesser og systemer. Som et resultat, kan det være svært utfordrende å opprettholde konkurranseevnen og øke lønnsomheten i en virksomhet.

Globalisering og teknologisk utvikling skaper stadig større konkurranse. Derfor er det avgjørende å ha effektive prosesser for vareflyt og logistikk, og god utnyttelse av egne ressurser. For å kunne omstille seg raskt, og unngå rot i produksjons- og lagerlokaler, er det nødvendig å ha et moderne ERP-system som kan støtte disse prosessene.

Les mer om leveranseområdet Optimise

Ved å implementere et effektivt ERP-system, vil virksomhetene oppleve gevinster på flere områder. Gjennom bedret orden og logistikk, økt lønnsomhet og riktigere ressursbruk. En av de største gevinstene vil nemlig være økt effektivitet og drastisk reduksjon av tidsbruk på manuelle oppgaver. Dette kan omfatte alt fra å håndtere manko-situasjoner og etterfylling av varer, til å kunne håndtere endringer i behov og etterspørsel raskt og enkelt.

Økt effektivitet
Optimalisert ressursbruk
Bedret logistikk
Rask håndtering av endringer
På land, til havs og i verdensrommet får vi jobbe med komplekse problemstillinger - med løsninger du trenger mikroskop for å se.

Inission Løkken

Inission Løkken - Mer enn bare kunde


Om du har spørsmål om et produkt du allerede bruker kan du kontakte support her.