Uloba skaber bedre kundeoplevelser med CX360

Ranja Ovedal

Engage

Uloba – Independent Living Norway arbejder på at gøre handicappede mennesker stolte, stærke, synlige og aktive bidragydere i samfundet. Ved at tilbyde personlig assistance (BPA) via kommunen som et frigørelsesværktøj for handicappede med behov for assistance, kan handicappede nu leve mere frit og uafhængigt.

PA (personlig assistance) er en ordning, hvor handicappede ansætter deres egne assistenter og fungerer som deres overordnede. Som handicappet tager du kontrol over dit eget liv i forhold til, hvem der hjælper dig, hvad du har brug for hjælp til, hvornår du har brug for hjælp og hvor.

PA er en anderledes måde at organisere kommunale tjenester end kommunens egen hjemmehjælper ydelser. Det hjælper handicappede med at få kontrol over deres eget liv.‍

Når man skaber historie, er det vigtigt at bevare den!

Historien om Uloba og dens stiftere er en stærk historie. Siden etableringen i 1991, hvor (BPA) blev startet, har Uloba gjort en forskel for mange handicappede. Historier af så stor værdi bør ikke gå tabt.

Dynamics 365 implementeres for at gøre Uloba bedre til at tage sig af deres overordnede og tilknyttede assistenter. Dette opnås gennem bedre samspil. Samtidig skal de have et sted, hvor al historik er tilgængelig. Uloba havde allerede gode rutiner for dokumentation, så ønsket om forbedring lå i at skabe gode fælles rutiner, der også ville styrke samarbejdet mellem de enkelte afdelinger i organisationen.

Hos Uloba, har Evidi stået overfor udfordringen med at tilpasse løsninger til universelt design. Målet har været, at blinde mennesker skulle kunne navigere i systemet via lyd og at CRM-brugere, der ikke kan bruge en mus, skulle kunne navigere via piletasterne. Dette, sammen med fokus på tilstrækkelige markeringer og kontraster, har været i fokus.


En løsning for alle!

Når man beslutter at igangsætte forandring, er det afgørende at få CRM-brugeren med om bord. Dette opnås bedst ved at opveje muligheder mod scenarier, som er relevante for CRM-brugerens dagligdag. Det har derfor været vigtigt at fastholde fokus på brugerhistorien i processen – Hvorfor gør vi dette og hvilken værdi skal det tilføre?

Kjerstin Dahl Hillestad er Project Manager hos Uloba på denne leverance og har en nøglerolle overfor kunden. Gennem godt samarbejde, hvor der er forståelse for begge organisationers behov og teknologiske muligheder, er Evidi bedre rustet til at opfylde profitrealiseringen sammen med kunden. Gode relationer som disse er meget værd i en projektleverance.

- CRM gør det muligt for Uloba at komme tættere på sine medlemmer, overordnede og assistenter. Dette var hovedhensigten med at indføre et sådant system. Det handler om menneskers liv og hverdag og dette system giver os en unik mulighed for at forstå det samlede billede for dem, vi betjener. Ved at skabe en samlet historik i Uloba, dokumenterer vi livet i vores relationer gennem CRM-systemet. Ved at gemme historikken for vores relationer, kan vi udføre vores arbejde for mennesker med handicap meget mere effektivt, forklarer Dahl Hillestad.

Arbejdet fortsætter!

Slutbruger træning er nu blevet afsluttet hos Uloba, og en af forventningerne til systemet er, at det vil systematisere information. Dette vil gøre det muligt for CRM-brugeren at hente den information vedkommende har brug for, for at udføre sit arbejde på den bedst mulige måde. Lena Mari Steinfjell er rådgiver hos Uloba, og hun mener, at denne løsning både er logisk og letanvendelig. Hun er superbruger på løsningen, sammen med Asbjørn Gjlje, De har begge vigtige roller både under og efter implementeringen.

Løsningen er i brug og et komplet billede af slutbrugerens værdi vil blive tydeligt i fremtiden. Vi ser frem til at se resultaterne og ser ligeledes frem et fortsat samarbejde med Uloba fremadrettet.